Народна Освіта » Біологія » § 54. Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 54. Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини

Пригадайте з курсу основ здоров'я, які продукти харчування містять Йод. Що таке вітаміни? Що таке гормони? Що таке ліпіди? Яка будова головного мозку людини?

Які загальні принципи гуморальної регуляції? Ви пам’ятаєте, що гуморальна (ендокринна) регуляція фізіологічних процесів в організмі людини відбувається за участі біологічно активних речовин, які транспортуються кров’ю, лімфою та тканинною рідиною.

Провідна роль у процесах гуморальної регуляції належить ендокринним залозам, які разом утворюють ендокринну систему (мал. 195). До складу ендокринної системи входять залози внутрішньої та змішаної секреції. Залози внутрішньої секреції не мають власних вивідних проток, тому їхні секрети виділяються у кров або лімфу. Залози змішаної секреції функціонують і як залози внутрішньої, і як залози зовнішньої секреції. Наприклад, підшлункова залоза через протоку виділяє у дванадцятипалу кишку травний сік (пригадайте його склад і функції)у а також виробляє гормони,

які регулюють вуглеводний обмін.

Пригадайте речовини, які виробляють ендокринні залози і у невеликих концентраціях змінюють стан організму, функції різноманітних органів, обмін речовин. їх називають гормонами. Подібно до гормонів діють нейрогормониу які виробляють особливі нейрони - нейросекреторні клітини.

Якщо певні гормони чи нейрогормони виробляються у недостатній кількості (так звана гіпофункція) або не виробляються взагалі, спостерігають значні порушення у функціонуванні організму. Такі захворювання називають ендокринними. Надлишкове вироблення певних гормонів і нейрогормонів також негативно впливає на організм.

На відміну від нервової системи, що забезпечує передачу сигналу на значні відстані за короткий час, робота гормональної системи вирізняється меншою швидкістю, однак спричинена ними дія триваліша.

Характерні особливості дії гормонів і нейрогормонів:

дистанщишсть дії: гормони і неирогормони з током крові або інших рідин можуть переміщатися від місць свого синтезу до клітин, на діяльність яких вони впливають;

• висока біологічна активність: ці сполуки впливають на клітини, тканини та органи в незначних концентраціях;

• специфічність дії: гормони та нейрогормони впливають лише на певні біохімічні процеси, що відбуваються в тих чи інших тканинах і органах.

Як регулюється діяльність ендокринної системи? Майже всі залози внутрішньої секреції багаті на нервові волокна. їхня діяльність контролюється імпульсами, що надходять від нервової системи. Крім того, діяльність одних ендокринних залоз регулюється гормонами, які виділяють інші, або ж нейрогормонами.

Координаційним центром діяльності ендокринних залоз є гіпоталамус [пригадайте: це структура проміжного мозку). Він отримує сигнали від центральної нервової системи та аналізує їх. У відповідь на них гіпоталамус виділяє у загальний кровотік регуляторні нейрогормони. Кровоносними судинами вони потрапляють у передню частку гіпофіза - провідної ендокринної залози внутрішньої секреції, розташованої в головному мозку безпосередньо під гіпоталамусом. Під впливом цих речовин гіпофіз синтезує дев’ять гормонів, які стимулюють діяльність усіх інших ендокринних залоз. їх називають тронними.

Яка будова та функції гіпофіза? Гіпофіз, або мозковий придаток (мал. 196), пов’язаний з гіпоталамусом за допомогою тоненької ніжки. У гіпофізі розрізняють дві частки: передню і задню. Гормони передньої частки регулюють діяльність інших залоз внутрішньої секреції. Наприклад, про-пактин регулює діяльність молочних залоз. У задню частку гіпофіза надходять нейрогормони, які утворюються в гіпоталамусі. Вони регулюють реабсорбцію води в нирках і тонус судин (вазопресин, або антидіуретич-ний гормон). Окситоцин стимулює скорочення матки під час пологів, відведення молока з молочних залоз під час годування немовлят.

Гормон росту (соматотропний гормон) впливає на розвиток усього організму. За надлишкового вироблення цього гормону в дитячому віці

спостерігають посилений ріст усього організму - гігантизм (мал. 197, 1). Якщо ж це спостерігають після завершення формування організму людини, виникають великі диспропорції всього тіла і внутрішніх органів, наприклад, спостерігають надмірне розростання окремих частин тіла (ніс, вуха, кінцівки). Це захворювання називають акромегалією (мал. 197, 2), порушується обмін речовин, спостерігають розлади психічних функцій. При гіпофункції гіпофіза в дитячому віці зупиняється ріст, настає раннє скостеніння хрящів, припиняється розвиток статевих органів, але вищі функції центральної нервової системи мало змінюються. Таке захворювання називають карликовістю (мал. 197, 3).

Недостатня кількість гонадотропних гормонів, які стимулюють розвиток органів статевої системи, зумовлює порушення у формуванні статевої системи людини (інфантилізм).

Отже, гіпофіз, який перебуває під контролем гіпоталамуса, сам контролює вироблення гормонів щитоподібною залозою; стимулює функцію надниркових залоз; контролює функцію чоловічих і жіночих статевих залоз, а також ріст тіла та водний баланс.

Ключові терміни і поняття: гуморальна регуляція, гормони, нейро-гормони, гіпофіз, гігантизм, акромегалія, карликовість.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

• Основу гуморальної регуляції функцій організму забезпечують гормони, які виділяють залози внутрішньої секреції, та нейрогормони, які виробляють спеціалізовані клітини нервової системи. Гормони є високоспецифічними біологічно активними речовинами різної природи. Вони діють повільно, але їхня дія тривала. їм притаманна специфічність дії та дистанційність (впливають на органи, які можуть бути розташовані далеко від того місця, де вони утворилися).

До ендокринних залоз належать залози внутрішньої та змішаної секреції. У процесі життєдіяльності організму діяльність залоз внутрішньої секреції може порушуватися (надлишок вироблення гормонів - гіперфункція, нестача - гіпофункція), що спричинює різні ендокринні захворювання. Діяльність ендокринних залоз контролює нервова система.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ Дайте відповідь на запитання

Які залози називають залозами внутрішньої секреції? 2. Які залози називають залозами змішаної секреції? 3. Як здійснюється гуморальна регуляція діяльності організму людини? 4. Що собою становить гіпофіз? 5. Яка роль гіпофіза в регуляції діяльності ендокринної системи? 6. Як нервова та гуморальна регуляція взаємодіють між собою?

Вберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ознаку, характерну для гуморальної регуляції: а) включається досить швидко; б) діє довго; в) сигналом слугує нервовий імпульс; г) сигналом слугують гормони.

2. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яку називають «диригентом» діяльності інших залоз внутрішньої секреції: а) гіпофіз; б) щитоподібна; в) надниркові; г) підшлункова.

3. Виберіть правильне твердження: 1) гіперфункція діяльності залози спричинює утворення і виділення в кров надмірної кількості гормону; 2) гіперфункція діяльності залози спричинює нестачу гормону: а) перше твердження правильне; б) друге твердження правильне; в) перше твердження неправильне; г) обидва твердження неправильні.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте механізм гуморальної регуляції.

ПОМІРКУЙТЕ. Чому гормони називають високоспецифічними біологічно активними речовинами?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Проект. 1. Підготуйте презентацію на тему «Гіпофіз та його функції». 2. Складіть таблицю «Порівняння нервової та гуморальної регуляцій».

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Матяш

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-07-2016, 13:24, Переглядів: 3066