Народна Освіта » Біологія » Як відбувається гуморальна регуляція в організмі людини?

НАРОДНА ОСВІТА

Як відбувається гуморальна регуляція в організмі людини?

  1. Гуморальна регуляція
  2. Гормони
  3. Гіпофіз
  4. Щитоподібна залоза.
  5. Надниркова залоза.
  6. Статеві залози.
  7. Залози внутрішньої секреції
  8. Висновок

Гормони виділяються залозами внутрішньої секреції і ціле­спрямовано діють на інші органи й тканини.

Вироблювані ендокринними залозами гормони виділяються безпосередньо в кров, лімфу чи тканинну рідину. Гормони конт­ролюють і регулюють процеси обміну речовин, забезпечують ріст і розвиток організму, підтримують гомеостаз. Кожний гормон ви­конує свою специфічну функцію. Гормони мають високу біологіч­ну активність і діють у дуже низьких концентраціях.

Залози внутрішньої секреції, чи ендокринні залози, утворю­ють ендокринну систему.

У гуморальній регуляції бере участь гіпофіз, що розташований у головному мозку. Це найважливіша залоза внутрішньої секре­ції, вона виробляє гормони, що регулюють функції інших залоз внутрішньої секреції — щитоподібної залози, надниркових залоз, статевих залоз. Гіпофіз виділяє гормон росту.

Щитоподібна залоза розташована на шиї перед гортанню. Ви­роблювані нею гормони беруть участь у регуляції процесів росту, підвищують інтенсивність обміну речовин.

Надниркові залози виділяють гормони, що регулюють обмін вуглеводів і жирів, впливають на вміст в організмі натрію й ка­лію, стимулюють діяльність серцево-судинної системи. Найбільш відомий гормон надниркових залоз — адреналін.

Підшлункова залоза виробляє гормон інсулін, що регулює об­мін вуглеводів в організмі. Зниження вироблення інсуліну при­зводить до розвитку такого захворювання, як цукровий діабет.

Статеві залози виробляють гормони, що регулюють ріст і до­зрівання організму, формування первинних і вторинних статевих ознак, що керують утворенням статевих клітин, фазами статевого циклу, протіканням вагітності.

Висновок: гуморальна регуляція — це координація процесів життєдіяльності за допомогою гормонів; гормони — біологічно активні речовини, що виробляються залозами внутрішньої секре­ції; залози внутрішньої секреції утворюють ендокринну систему організму.

Запам’ятай: гуморальна регуляція, ендокринна система, залози внутрішньої секреції, гормони.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 5-03-2013, 23:00, Переглядів: 4862