Народна Освіта » Біологія » Підручник Біологія 8 клас Матяш читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Біологія 8 клас Матяш читати онлайн

 Рік видання: 2016

 Видавництво: "Генеза"

 Автори: Матяш Н. Ю., Остапченко Л. І., Пасічніченко О. М., Балан П. І.


Скачати Підручник

8_klas_biologija_matjash_2016.pdf [7,75 Mb] (cкачиваний: 0)

 

Читати Онлайн Підручник Біологія 8 Клас Матяш

 

Зміст

§ 1. Організм людини як особлива біологічна система

§ 2. Різноманітність клітин і тканин організму людини

§ 3. Органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини

§ 4. Значення знань про людину для збереження ЇЇ здоров’я

§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини - о ...

§ 6. Їжа та її компоненти. склад харчових продуктів. Значення ком ...

§ 7. Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансовано ...

§ 8. Будова та функції травної системи людини

§ 9. Процеси травлення у ротовій порожнині та шлунку

§ 10. Процеси травлення у кишечнику. Виведення з організму непере ...

§ 11. Регуляція процесів травлення в організмі людини

§ 12. Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи

§ 13. Значення дихання для існування організму. Система органів д ...

§ 14. Процеси газообміну в легенях і тканинах

§ 15. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів

§ 16. Хвороби органів дихання та їхня профілактика

§ 17. Поняття про внутрішнє рідке середовище організму

§ 18. Еритроцити. групи крові. Правила переливання крові

§ 19. Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові

§ 20. Серце: його будова та функції

§ 21. Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція

§ 22. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій ...

§ 23. Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання ...

§ 24. Виділення кінцевих продуктів метаболізму - важливий етап об ...

§ 25. Захворювання органів сечовидільної системи та їх профілакти ...

§ 26. Будова шкіри та її функції

§ 27. Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та їх ...

§ 28. Значення опорно-рухової системи

§ 29. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполученн ...

§ 30. Будова скелета людини

§ 31. Будова і функції скелетних м’язів

§ 32. Робота м’язів та причини їхньої втоми

§ 33. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи

§ 34. Розвиток опорно-рухової системи людини в процесі її індивід ...

§ 35. Будова нервової системи людини. Центральна і периферична не ...

§ 36. Будова та функції спинного мозку людини

§ 37. Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок

§ 38. Головний мозок людини: передній мозок

§ 39. Соматична та вегетативна нервова система

§ 40. Профілактика захворювань нервової системи

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини. ...

§ 42. Зорова сенсорна система людини

§ 43. Особливості функціонування ока людини

§ 44. Слухова сенсорна система

§ 45. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

§ 46. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органі ...

§ 47. Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми п ...

§ 48. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини

§ 49. Поняття про сигнальні системи. мова. мислення. свідомість

§ 50. Навчання та пам’ять

§ 51. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності ЛЮДИН ...

§ 52. Біоритми людини. сон і неспання

§ 53. Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму ...

§ 54. Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна ...

§ 55. Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворюва ...

§ 56. Імунна система. Імунітет специфічний і неспецифічний. Імуні ...

§ 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД ...

§ 58. Взаємодія регуляторних систем організму. Стрес і фактори, я ...

§ 59. Будова та функції репродуктивної системи людини

§ 60. Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітніст ...

§ 61. Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. плацента ...

§ 62. Постембріональний розвиток людини


Підручник «Біологія. 8 клас» повністю відповідає новій навчальній програмі і є логічним продовженням підручників для шостих та сьомих класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Дотримання компетентнісного підходу до конструювання змісту підручника спрямоване на формування в учнів предметної (біологічної) компетентності, складниками якої є такі компоненти: знаннєвий (предметні знання), культурно-ціннісний (позитивно ціннісне ставлення до вивчення організму людини) і діяльнісний (різні способи навчальної діяльності).

Особливу увагу приділено реалізації самоосвітньої, систематизуючої, розвивальної і виховної функцій. Самоосвітня функція реалізована завдяки створенню триблокової системи «текст — ілюстрація - навчальне завдання» і спрямована на формування в учнів уміння самостійно вчитися. Систематизуюча функція підручника реалізована через дотримання змістових зв’язків, подання інформації у графічних формах: схеми, схематичні малюнки, таблиці тощо, яка забезпечує цілісність знань про організм людини. Роз-вивальна функція підручника спрямована на формування в учнів комунікативних компетентностей у процесі навчання біології через упровадження роботи в групах. Виховна функція спрямована на посилення культурно-ціннісного потенціалу знань про людину, зокрема знань про способи збереження її здоров’я, розкриття значення наукових відкриттів і внеску вітчизняних і зарубіжних учених у розвиток біологічної науки.

У посібнику після кожного параграфа розміщені завдання різного рівня складності для самоконтролю здобутих учнями знань і умінь. У кінці кожної теми є розділ «Самоконтроль навчальних досягнень учнів», який містить завдання різної форми і рівня складності з урахуванням сучасних досягнень тестологїї.

Автор: admin от 14-07-2016, 14:20, Переглядів: 27871