Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 29. Створення Османської імперії. Правління Мехмеда II

НАРОДНА ОСВІТА

§ 29. Створення Османської імперії. Правління Мехмеда II

1. Перші грецькі держави та утворення держави Османів

Працюючи в парах, складіть 2—3 запитання до тексту. Обговоріть запитання та відповіді на них у класі.

Слово "тюрк" означає сильний або міцний, а слово "Туреччина" вперше було вжите автором однієї з хронік хрестоносців у XII ст. щодо земель, захоплених тюркськими племенами в Малій Азії.

Зародком могутньої імперії стало невелике князівство правителя Осмаяа, створене у 1299 р. Від його імені пішла й назва Османської держави, і найменування народу' — турки-османи, і єдиної династії.

Турки-османи — основне населення Османської імперії.

Осман проявив себе як сміливий воїн та енергійний лідер. Вдало використавши сусідство із занепалою Візантією, він захопив частину' й території.

З часом правителі Османської держави стали називатися су'.тганамн.

Султан титул правителя в мусульманських державах.

За наступників Османа було створено військо яничарів.

Яничари султанська гвардія, піхотний корпус, який створювався шляхом насильницького набору хлопчаків-християн. Іх навертали в іслам і давали інше ім’я.

Як виховували яничар? Чому вони ставали надійнішою охороною султана? Як ви думаєте, чому в українській мові назва яничари вживалася переносно на означення зрадників, що вірно і завзято служили чужій владі карателів і поневолювачів?

ІЗ ПРАЦІ ЧЕСЬКОГО АВТОРА В. БРАТИСЛАВА "ПРИГОДИ" (XVI СТ.)

Явичар набирають із дітей тих християнських народів, які живуть під турецькою владою... Найкращих беруть в а службу до турецького султана, іигпих розбирають паті (високі урядовці) та інші турецькі на пальники... Коли ім виповниться 20 рокіь... — усіх їх доправляють де Стамбула. Тут найміпніших і суворих затасують у молодші яничари і віддають під командування старших Під їхнім наглядом молоді вчаться стріляти, рубати шаблями, кидати списи, перескакувати канави, лазити на стіви й виконувати всяку роботу, яку їм дасть старший...

У бою чи під час штурму (фортеці) вони йдуть попереду, намагаючись проявити себе... з усіх турецьких солдат еони найбезжялісніші до християн

Як одягнені яничари? Яке вони мають озброєння? Чи були вони сильним військом? Чому ви так думаєте?

1. Яничари

2. Яничарська шапка-шолом — берк

3. Турецька зброя XV—XVII ст. Офіцери яничарів

4. Військо яничар проіснувало до XIX ст.

2. ЗАВОЮВАННЯ ОСМАНСЬКИХ СУЛТАНІВ У ЄВРОПІ ТА АЗІЇ

Працюючи в парах, випишіть назви територій, захоплені турками-осмв-нами протягом XIV—XIV ст. Обговоріть, чому їм вдалося завоювати таку величезну територію.

У XIV ст. Османська держава, захопивши значні території Візантійської імперії, рушила на Балкани, проти Болгарії і Сербії. У Сербії на цей пас загострилися князівські міжусобиці, які ослаблювали країну. У 1389 р. долю Балкан вирішила битва на Косовому полі. Там турецьким військам Мурада І протистояла союзна армія сербів і боснійців на полі із сербським королем Лазарем, яких підтримували християнські добровольці з Албанії, Польщі й Угорщини.

Які вимоги висунув султан Мурвд І до сербського короля Лазаря?

Попри мужність і героїзм сербів, добре озброєне та підготовлене військо султана завдало нищівної поразки слов’янам. Сербія визнала залежність від Туреччини. Наприкінці XIV ст. повністю втратила незалежність і Болгарія, ставши частиною володінь турків-османів.

У 1396 р. османл перемогли 60-тисячне військо рицарів Західної Європи — учасників Хрестового походу.

Але на початку XV ст. турків-османів призупинили війська жорстокого середньоазійського завойовника Тпмура (або Тамерлана), який розгромив непереможних турків. Розоривши державу османів, Тпмур повернувся в Середню Азію.

Н. УТВОРЕННЯ ОСМАНСЬКОЇ 1МНЕР1Ї.

ПРАВЛШНЯ ІУІКХМКДА II

Проаналізуйте, як Мехмеду II вдалося перетворити Османську імперію на впливову державу тогочасного світу?

Нове піднесення Османської держави попалося за Мехмеда Ц. Він отримав гарну освіту, знав п’ять мов, зокрема, арабську, грецьку, давньоєврейську, латану, вивчав західну культуру, захоплювався математикою та астрономією і під керівництвом візантійських учених досліджував праці грецьких філософів. Водночас це була вкрай жорстока і підступна людина.

В юності султан мріяв захопити Константинополь — зробити те, що не вдавалося жодному з турецьких правителів. Він розумів, що без міцних облогових машин подолати укріплення міста неможливо, тому наказав їх побудувати. Водночас за чотири місяці на європейському березі протоки Босфор було збудовано фортецю, яка перекрила доступі до міста з моря. Легенда розповідає, що коли посли візантійського імператора Константна XI зажадали ліквідації фортеці, Мехмед II їм відповів: "Я можу робити все, що завгодно. Обидва береги Босфору належать мені: той східний — тому, що на ньому' живуть османи, а цей західний тому, що ви не вмієте його захищати". Для остаточного штурму Константинополя Мехмед зібрав 100-тасячне військо і флот із 125 кораблів. Захисників міста було всього 7 тисяч. Майже 2 місяці тривала його облога. Нарешті почався вирішальний штурм турків. У 145Н р. місто було взято.

Використайте різні джерела зна>"> й опишіть штурм Константинополя та його наслідки. Чому туркам не вдалося одразу взяти Константинополь? Прокоментуйте, як могли нападники використовувати облогові споруди та зброю.

Турки перетягли волоком 70 своїх кораблів, щоб обійти оборонні споруди міста й раптово атакувати з моря

Майже за 140 миль були притягнуті пушки, що стріляли ядрами вагою до півтонни

1. Початок облоги Константинополя (фрагмент діорами подій 1453 р. у Стамбулі). 2. Обстріл важкої артилерії та його наслідки (фрагментдіорами подій 1453 р. у Стамбулі). 3. Ж-Ж. Бвнжвмвн-Констан. Вступ Мехмеда II до Константинополя. 4. Залишки п'ятих воріт у Константинополі, де відбувся вирішальний штурм (сучасне фото)

Я "Історичної повісті" Нестора Іскандера, російського письменника, який брав участь у штурмі Константинополя (XV ст.)

Народ, який перебував на вулицях й у дворах, не маючи бажання підкоритися туркам, продовжував боротьбу... Деякі городяни, жінки та діти, кидали з будинків на турків черепицю, цеглини, підпалювали свої будинки та кидали палаючі балки...

Візантійський історик Михайло Дука про останній день штурму Константинополя

Військове щастя вже схилялось на бік турків... і можна було бачити сповнене жаху видовпше. бо ромеї та латиняни... були одні посічені, інші, закривши очі, падали зі стіни, ламаючи тіла, і в жахливих муках умирати. Турки ж, немов стрімкі орли, безперешкодно приставляли драбини і підніматись на стіну.

І тоді всі жінки і чоловіки, ченці й черниці побігли до церкви, несучи на руках дітей своїх, залишаючи домівки всякому, хто бажав увійти...

Польським історик Яв Длугаш про наслідки штурму

Поразка Константинополя, одночасне і жалюгідна, і сумна, була величезною перемогою турків, і важкою поразкою греків, і безчестям латинян. Одна з дтох рук християнства була ампутована.

Константинополь став столицею Османської імперії під назвою Стамбул (Істанбул). А напередодні відбувся останній молебень у Софійському соборі, який невдовзі був перетворений турками на мечеть.

Завойовницька політика Османів базувалася на потужній армії, ефективному' державному' апараті та системі примусу' населення. Усе це забезпечувала могутність імперії. Унаслідок завоювань турків наприкінці XV ст. на землях колишньої Візантійської імперії. Малої Азії і балкая-ських країн Сербії та Болгарії виникла величезна Османська імперія. У 1475 р. свою васальну залежність від Туреччини визнало Кримське Ханство. Під її контролем опнннлпея торговельні шляхи, що сполучали Європу з Азією.

Починається й новий етап стосунків між різними країнами: Україною, Литвою, Польщею, з одного боку, і Туреччиною та Кримським Ханством, з іншого. Вони воювали між собою, торгували, об’єднувалися у' військові союзи, обмінювалися традиціями повсякдення.

Установіть основні напрямки походів тур"сів-османів. Покажіть на карті території Османської імперії в різні періоди Середньовіччя. Назвіть народи. що входили до складу імперії. Які релігії вони сповідували?

На чолі Османської імперії стояв султан, наділений необмеженою владою. Він правив за допомогою міністрів і чиновників, першим із яких був великий ві,шр, що керував радою — диваном. Мехмед 11 започаткував Порту — центральний уряд країни.

Народи Османської імперії зазнавали жорстокого гноблення з боку завойовників. Усі немусульманп сплачували подушний податок, вони змушені були безоплатно працювати на будівництві фортець, доріг, мостів і мечетей. Н ему сул ьм ан ам забороняли їздити верхи, носити зброю, займатися адміністративною й військовою діяльністю.

Османська імперія, утворена в епоху Середньовіччя, проіснувала до 1922 р. Її наступницею є Турецька Республіка.

4. КУЛЬТУРА ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Оцініть внесок Османської імперії у світову духовну спадщину.

Протягом багатьох століть на територіях, що увійшли до Османської імперії, жили різні народи зі своєю культурою. Тут переплелися духовні, ремісничі, торговельні традиції еллінів, персів, римлян та багатьох інших народів.

Поясніть, чому кожна із зазначених культур вплинула на духовний розвиток Османської імперії.

Взаємодія традицій,

які зумовили створення багатогранної культури Османської імперії

арабська антична перська візантійська

Розвиток держави вимагав освічених людей, тому Мехмед Ц приділяв велику? увагу шкільництву'. Ва його наказом у Стамбулі відкривалися школи — медресе, де уині навчались основам ісламу', граматиці, логіці, астрономи, праву.

Мехмед 11 упорядкував звід світських законів держави — Канун (від назви візантійського законодавства — Канон). Для просування державною службою знатність роду' вже не мала вирішального значення.

Важливу роль в Османській державі відігравало мусульманське духовенство, на полі якого стояв головний ауфтій. без Його підпису видані султаном накази вважалися недійсними. Водночас Мехмед 11 затвердив православного (грецького) і вірменського патріархів та іудейського головного раввіна в Константинополі, які мали не тільки церковну, а й судову владу.

Дивовижною є архітектура османського Середньовіччя. Мечеті й мавзолеї, палацові й ринкові споруди, прикрашені мармуром, різьбленням з каменю, дерева і метала, ставали також пам’ятниками образотворчого та прикладного мистецтва.

Опишіть середньовічні пам’ятники Османської імперії. Які з них є зв'язуючою ланкою міх Стародавнім світом і Середньовіччям? Порівняйте турецьку архітектуру різних періодів, а також архітектуру Європи та Османської імперії.

1. Ворота Адріана (Антапія). 2. Мечеть Алаадина (Конья).

3. Мавзолей Шарафеддина (Конья). 4. Велика мечеть (Конья).

5. Фасад медресе Індже-Мінаре (Конья).

6. Зелена мечеть, внутрішній інтер’єр (Бурса).

7. Фортеця (Аланья). 8. Цистерна (водосховище) Базиліка (Стамбул);

9. Палац Топкапи (Стамбул)

У цей же час досить популярними були байки й анекдотичні оповідання про Ходжу3 Насреддіна.

Які риси характеру висміює Ходжа Насреддін?

1. Коли була утворена Османська імперія?

2. Хто такі турки-османи?

3. Хто такі яничари?

4. Хто стояв на чолі Османської імперії?

5. Наведіть приклади досягнень культури Османської імперії епохи Середньовіччя.

6. Охарактеризуйте, як здійснювалось управління імперією.

7. Поміркуйте, які наслідки для різних країн Європи мали завоювання турок-османів.

1. Розкажіть, коли і як утворилась Османська держава.

2. Порівняйте суспільний устрій Османської імперії та західноєвропейських країн.

3. Дізнавшись більше Ходжу Насреддіна, порівняйте його з героями українського фольклору, наприклад, із козаком Мамаєм. Що об'єднує ці персонажі, а що — відрізняє?

Ходжа — духовний наставник, почесний титул письменника в мусульманських країнах.

Вічне місто — Константинополь

Попри падіння а 1453 р. Константинополя і перейменування його у Стамбул, назва міста Константина не щезла. її використовували у православних історичних хроніках, українських і російських документах тощо. Лише в 1930 р. в Туреччині ухвалюють закон, який заборонив в офіційних документах і поштових відправленнях використовувати назву Константинополь. Єдиною офіційною назвою міста залишилося найменування Стамбул.

Тюркські слова в українській мові

Засвоювалися вони з давніх часів, але найактивніше — у XII—XVII ст. Учені нарахували близько 4 тисяч слів тюркського походження в українській мові. Зокрема, назеи предметів їжі та питва: гарбуз, балик, ізюм, кавун, лапша, халва; назви повсякденне: каблук, таз, казан, амбар, балаган, сарай, утюг, чарка, каракуль; господарська термінологія: базар, бензин, бакалія, бариш, казна, ярлик, караул, таможня. Слова, пов’язані з історією українського козацтва: козак, бунчук, їлайдан.

Мистецтво середньовічних Китаю та Індії не так широко представлене в українських музеях, як західноєвропейське. Проте й вітчизняні зібрання варті уваги експозиції.

У Національному музеї мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків зберігається унікальна колекція прикладного мистецтва та ремесел середньовічного Китаю: бронзове литво, порцеляна, художнє різьблення по каменю і слоновій кістці. Є рідкісні зразки китайської поховальної скульптури "юн", що розповідають про суспільне життя, моду і звичаї певних періодів середньовічного Китаю. У музеї представлені найдавніший в Україні перський Коран XV ст., яскраві турецькі фаянси, мініатюрний живопис ісламського Середньовіччя.

В Одеському музеї західного і східного мистецтва можна побачити лакові вироби Китаю, цінність яких можна оцінити, дізнаючись, наприклад, про те, що китайські імператори нагороджували ними за важливі заслуги. Невелика, проте рідкісна за змістом експозиція східного мистецтва зберігається в Золочівському замку, що на Львівщині.

1. Скульптури "юн" (династія Тан, VII—X ст.). 2. Порцелянова ваза з п'ятьма трубками, які, можливо використовувалися як ємкості для пахощів

(династія Тан, X—XII ст.)

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇЗНАННЯ З РОЗДІЛУ VI "Середньовічний схід"

• Пригадайте дату утворення Османської імперії; покажіть на карті території Індії. Китаю. Османської імперії в різні періоди Середньовіччя, напрямки завойовницьких походів Османської імперії.

• Охарактеризуйте країни середньовічного Сходу, використовуючи поняття: "верни", "санскрит", "турки-османи". "султан", "яничар"; розкажіть про реальність Мехмеда II.

• Оцініть внесок середньовічних Індії, Китаю та Османської імперії у світову духовну спадщину.

• Наведіть приклади досягнень культури Індії, Китаю й Османської імперії епохи Середньовіччя, взаємообміну східної та європейської спільнот.

• Підготуйте комп’ютерну презентацію на тему "Культура Індії, Китаю та Османської імперії епохи Середньовіччя".

ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО УРОКУ РІЧНОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ "ВНЕСОК ЦИВІЛІЗАЦІЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ"

Ціле тисячоліття охоплює епоха Середніх віків, яку історики називають ще "середньовічний міленіум". На цьому уроці ви пригадуватиме основні досягнення Середньовіччя, але це — лише частина його реального спадку. У XV ст. утворилися нові держави, були закладені основи сучасних націй і демократії, виникла нова світова релігія — іслам. У європейських державах склалися представницькі органи, а в містах — виборні ради та університети. Людство розвинуло матеріальну культуру: почали застосовуватися вітряки й водяні млини, з’явилися перші домни, винайшли порох, компас і вдосконалили кораблі. Середньовіччя починалося зі ствердження, що "людина — пасивне знаряддя Бога" і закінчувалося ідеями про унікальність кожної особистості.

Перевірте ваші знання основних понять, дат, географічних об'єктів, досягнень науки, культури епохи Середніх віків, без яких неможливо уявити світову історію і наше сьогодення.

I. Перевірте знання хронології Середньовіччя.

1. Коли тривала епоха Середніх віків?

2. У які століття відбувалося Велике переселення народів?

3. Що було раніше: скликання Генеральних штатів у Франції чи прийняття Великої хартії вольностей?

4. Які дві великі події пов’язані з 1453 роком?

II. Пригадайте географію Середніх віків.

1. Назвіть держави, що виникли в епоху Середніх віків.

2. Перелічіть країни, що вивчалися в курсі історії Середніх віків і яких зараз не існує.

3. Визначте, скільки і які континенти знали середньовічні європейці.

4. Проаналізуйте, як змінилася карта Європи протягом Середньовіччя.

III. Перевірте засвоєння основних понять курсу.

1. Згрупуйте слова та словосполучення за темами: варварське королівство, інквізиція, ратуша, халіфат, феод, романський стиль, іслам. Відродження, магістрат, патриціат, християнство, цех, мер, стани гільдія, індуїзм, плебс, буддизм, єретик, готичний стиль, лихварство, міська комуна, університет, гуманізм.

2. Оберіть з них ті, що використовуються зараз, і ті, що стали історизмами

IV. Проаналізуйте епоху Середніх віків, послідовно виконуючи завдання.

1. Назвіть речові та писемні історичні джерела, які можна використовувати для вивчення життя людини в епоху Середніх віків.

2. Охарактеризуйте основні етапи, яке пройшло людство в епоху Середніх віків.

3. Пригадайте видатні постаті Середньовіччя. Наведіть приклади не менше трьох діячів, які. на вашу думку, назавжди залишилися в історії завдяки своїй діяльності.

4. Назвіть найбільші міста Середньовіччя. Охарактеризуйте причини швидкого зростання середньовічних міст.

5. Поміркуйте, що в епоху Середньовіччя об’єднувало всіх людей, незалежно від їхнього походження, статі, країни тощо.

6. Назвіть об’єднання людей, які утворилися в епоху Середніх віків (етнічні, державні, професійні, навчальні тощо). Чому людина прагнула до об’єднання?

7. Назвіть й охарактеризуйте основні досягнення людства в епоху Середніх віків.

8. Спираючись на ілюстрації, охарактеризуйте внесок епохи Середніх віків у світову культуру та духовну спадщину.

V. Визначте значення епохи Середніх віків та її зв’язок із сучасністю, послідовно виконуючи завдання.

1. Поміркуйте, що об’єднує сучасну та середньовічну людину.

2. Ознайомтеся з положеннями Біблії та Корану. Обговоріть, які цінності є спільними для обох релігій і яке значення вони мають для подальшого розвитку людства.

Біблія

Коран, хадиси

Шануй батька свого і матір свою.

Рай — під стопами матерів.

Тож у всьому — що хочете, щоб чинили вам люди, те саме чинить їм і ви.

Любов до людини — половина розуму.

Не свідчи неправдиво на ближнього свого.

1 не прикривайте істину брехнею.

Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.

Хто просить у тебе — дай, і вщ бажаючого позичити в тебе не відвертайся.

Не в тому благочестя, щоб повертати обличчя на Схід і Захід, а благочестя — хто повірив в Аллаха, і в янголів, і в пророків; і давав майно, незважаючи на любов до нього, сиротам, біднякам, подорожнім, близьким; і вистоював молитву, і очищався, і виконував заповіді.

Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, бо не буде за це вам нагороди від Отця Небесного. Отож, коли чиниш милостиню, не сурми перед себе.

Слова добрі і прощення краще, ніж милостиня, за якою слідує образа.

1 якою мірою міряєте, такою і вам міряти будуть.

1 будьте вірними в мірі, коли відміряєте, зважуйте правильними вагами.

4. Висловте судження щодо ролі та значення Середніх віків у розвитку європейської цивілізації, враховуючи те, що в Новий час Середньовіччя "передавало" такі риси розвитку, як:

• натуральне господарство;

• станова, ієрархічна структура суспільства;

• панування монархій;

• теоцентризм (від тео — Бог) — вплив релігії на всі сфери життя суспільства;

• становлення гуманізму та демократії.

5. Обговоріть, як розширилося у вашому уявленні поняття цивілізація після вивчення історії Середніх віків.

Автор: admin от 1-01-2016, 13:59, Переглядів: 6677