Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 2. Що і як вивчається в курсі історії Середніх віків

НАРОДНА ОСВІТА

§ 2. Що і як вивчається в курсі історії Середніх віків

1. Середньовіччя як епоха розвитку людства

Чому новий період історії людства називається Середніми віками?

Есесвітня історія розповідає нам про минуле різних країн і народів. Вони є різними — з неповторною долею, зі своїми законами і традиціями, проте багато в чому вони подібні. У минулому році ви ознайомилися з першим періодом всесвітньої історії — історією Стародавнього світу. Із занепадом Римської імперії наприкінці V ст. їй на зміну прийшов новий період всесвітньої історії — історія Середніх віків, або Середньовіччя.

Історія Середніх віків — період всесвітньої історії, який тривав від падіння Західної Римської імперії (V ст.) до відкриття європейськими мореплавцями Америки й інших земель наприкінці ХV ст.

Покажіть на лінії часу хронологічні межі історії Стародавнього світу та Середніх віків.

Назва «Середні віки», можливо, видається вам дещо дивною: чому

— «середні»? Щоб відповісти на це запитання, звернімося до історії її виникнення. Наприкінці ХV ст. в Італії досягла розквіту культура Відродження, послідовники якої високо цінували досягнення античності, а добу після неї трактували як період культурного занепаду. У цих часах мислителі Відродження вбачали лише дикість і забобони, нашестя та війни, коли руйнувались античні храми, забувалась філософія, занепада-

ла велич і загальновживаність латинської мови. Ось це тисячоліття було втрачене для людства, вони й назвали «середніми віками». У цій назві була закладена негативна оцінка Середньовіччя, яка і згодом мала багато прибічників. Навіть зараз інколи можна почути визначення «середньовічний» у значенні «дикий», «жорстокий», «неосвіче-ний». Справді, дикості, жорстокості й неосвіченості тоді вистачало, як, між іншим, і в будь-яку історичну епоху.

Проте Середні віки були і добою працьовитих селян, умілих ремісників, благородних рицарів, мудрих правителів, натхненних митців. У ті часи здійснювалися далекі подорожі, будувалися величні собори, відбувалися великі відкриття. Світлого й радісного, прекрасного й мудрого в тій добі було анітрохи не менше, ніж у будь-якій іншій.

2. Хронологічні межі й періодизація історії Cередніх віків

Прочитайте текст і покажіть на лінії часу на с. 12 хронологічні межі кожного з періодів.

Історія Середньовіччя вивчає набагато коротший проміжок часу, ніж історія Стародавнього світу, проте тисячоліття — це довгий шлях, протягом якого в житті людей відбулися дуже важливі зміни. Для кращого розуміння цих змін історики виділяють у Середньовіччі три періоди.

Перший період — раннє Середньовіччя (кінець V — до кінця ІХ ст.) — перехідний від античності й варварства до нового суспільного устрою — феодалізму.

Другий період — розвинене (або високе) Середньовіччя (Х—ХІІІ ст.) —

доба розквіту феодального суспільства. Розвивається торгівля, розбудовуються і зміцнюються міста, спостерігається загальне господарське піднесення.

Третій період — пізнє Середньовіччя (XIV—XV ст.) — доба зміцнення європейських держав, відкриттів та винаходів. З’являються перші паростки гуманізму і Відродження.

Визначте, до якого періоду належить кожна з наведених ілюстрацій. Свою думку обґрунтуйте.

3. Джерела вивчення історії Cередньовіччя

Працюючи з текстом, випишіть у зошит приклади різних видів історичних джерел, з яких ми дізнаємося про історію Середньовіччя. Скористайтеся незакінченими реченнями:

Речові історичні джерела — це... До них належать... Писемні історичні джерела — це... Серед них... Етнографічні джерела — це... До них належать... Зображувальні джерела — це... Серед них...

На відміну від історії Стародавнього світу, історію Середніх віків вивчено набагато краще.

У багатьох музеях світу і зараз зберігаються речові пам’ятки Середньовіччя: знаряддя праці, зброя, монети, меблі, посуд та багато інших елементів побуту середньовічних людей.

Нині в деяких містах можна побачити старовинні церкви та собори, замки й цілі квартали будинків, у яких колись вирувало життя знаті, купців, торговців, ремісників.

Проте речові історичні джерела не можуть розповісти все про життя людей. З історії Середніх віків учені мають численні писемні історичні джерела: документи, що їх упорядковували люди. Збереглося також багато тогочасних історичних творів — хронік. У них викладено, як правило, події від моменту створення світу і до часів, коли жив і творив життя хроніст. Створювалися й такі історичні твори, автори яких не тільки оповідали, а й намагалися згрупувати та пояснити події.

Цей період був надзвичайно важливим для людства, адже саме тоді було започатковано книгодрукування.

Багато цікавого можуть розповісти про життя людей того часу твори мистецтва: малюнки у книжках, візерунки на килимах, картини, статуї та вітражі в соборах, що належать до зображувальних джерел.

Для вивчення історії Середньовіччя дуже цінними є пам’ятки фольклору: старовинні народні перекази (наприклад, ірландські та скандинавські саги), народні пісні, балади, казки.

Відлуння середньовічної доби є і в народних святах, численних обрядах, дитячих забавах, в одязі чи предметах хатнього вжитку. Різноманітні етнографічні матеріали містять також записи очевидців і мандрівників.

Отже, із часів Середніх віків до нас дійшло чимало джерел. Однак при їхньому опрацюванні потрібні неабиякі точність і виваженість. Для глибшого пізнання тієї епохи необхідно брати до уваги відомості різних джерел, бо саме такий підхід допоможе відчути дух доби Середньовіччя. Учені порівнюють їх, з’ясовують, наскільки правдиво в них відображено ті чи інші явища, а потім роблять висновки, пояснюють окремі події й цілі періоди історії.

Уявіть себе вченим-істориком. Уважно роздивіться зображення пам’яток, що відображають епоху видатного діяча Середньовіччя Карла Великого. Оберіть одне з них і розкажіть, до якого виду історичних джерел належить ця пам’ятка і про що вона нам може розповісти.

1.    Назвіть хронологічні межі Середньовіччя.

2.    Коли й у якому значенні почали вперше використовувати термін «середні віки»?

3.    На які періоди поділяється історія Середніх віків?

4.    Якими джерелами послуговуються історики, вивчаючи епоху Середньовіччя?

5.    Які відомі вам пам’ятки, образи та символи ви пов’язуєте з епохою Середньовіччя?

6.    Як ви гадаєте, що можна сьогодні вважати спадщиною Середньовіччя? У чому її значення для сучасної людини? А для вас особисто?

1.    Намалюйте середньовічне історичне джерело.

2.    Визначте, до якого виду джерел належать зображення на ілюстраціях.

3. Повторіть, з яких причин занепала Західна Римська імперія.

Мандрівники в часі

Дедалі більшої популярності серед молоді набуває історична реконструкція. Це сучасний вид молодіжного дозвілля, який поширився в колі людей, що захоплюються історією, романтичним духом Середньовіччя й мистецтвом. Проводиться навіть чемпіонат світу з історичних боїв.

В Україні протягом року відбувається багато історичних фестивалів, наприклад, фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!» на Львівщині, «Живе Середньовіччя» в Івано-Франківську, «Середньовічний Хотин» на Буковині, «Билини Стародавнього Києва» в столиці України. Докладніше про історичні фестивалі на теренах нашої країни можна дізнатися, завітавши на сайт мандрівників і романтиків «This is Ukraine».

Перші середньовічні держави

Свобода є природна здатність кожного робити що завгодно, якщо це не заборонено силою або правом.

Юстиніан I (483-565), візантійський імператор, полководець і реформатор

Кожний народ вирізняється в розвитку якоїсь науки або практики.

Аль-Біруні (973-1048), хорезмський учений-енциклопедист

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас О.І. Пометун, Ю.Б. Малієнко

 

Автор: admin от 19-08-2015, 21:11, Переглядів: 4609