Народна Освіта » Всесвітня Історія » Узагальнення за темою: Перші середньовічні держави

НАРОДНА ОСВІТА

Узагальнення за темою: Перші середньовічні держави

Запитання та завдання на узагальнення за темою «Народження середньовічного світу. Особливості його розвитку»

1.    Чому лімес не став серйозною перешкодою для проникнення варварів у межі Римської імперії?

2.    Чому палацовий переворот 476 р. вважається кінцем Західної Римської імперії?

3.    Поясніть, чому в Італії остготи і римляни не об’єдналися в один народ, а франки і ґалло-римське населення досить швидко об’єдналися між собою.

4.    Хлодвіґ тривалий час відмовлявся прийняти християнство, незважаючи на всі вмовляння дружини-християнки. Як ви вважаєте, які аргументи «за» й «проти» щодо прийняття християнства були в Хлодвіґа?

5.    Складіть хронологічну таблицю основних подій з історії Франкського королівства та імперії Карла Великого.

6.    Поясніть значення понять і термінів: Велике переселення народів, міграція, варварські королівства, халіфат, арабський світ, іслам, Коран, василевс, імперія, арабески, іконоборство.

7.    Складіть історичний портрет одного з визначних історичних діячів: Хлодвіга, Карла Великого, Мухаммеда, Юстиніана І, Василія ІІ Болга-робойця.

8.    Чи був Верденський поділ імперії Карла Великого закономірним явищем?

9.    Завдяки чому франки та візантійці зупинили арабські завоювання?

10.    Незабаром після смерті Юстиніана І Візантія втратила більшість із того, що було ним завойовано. Поміркуйте, що завадило візантійцям відновити Римську імперію в колишніх її межах.

11.    Розшифруйте образний вислів сучасного англійського історика Н. Дей-віса: «Візантійська імперія, відновлена після вигнання латинських імператорів, скидалася на тінь власної тіні».

12.    На прикладі життя Мухаммеда поясніть суть вислову «немає пророка у своїй вітчизні».

13.    Чим можна пояснити швидке поширення ісламу серед арабів та підкорених ними народів?

14.    Порівняйте арабські завоювання з навалою варварів на Римську імперію. Чого в них більше: подібного чи відмінного?

15.    Чи правильно називати мусульманську культуру арабською? Свою думку обґрунтуйте.

16.    Чому каліграфія стала одним із головних мистецтв мусульман?

17.    Чому долі Західної Європи й Візантії були протилежно різними: перша тільки набирала сили, друга — хилилася до занепаду?

18.    Виконайте завдання за історичною картою:

•    Покажіть варварські королівства, що утворилися на теренах Західної Римської імперії; території, що захопили франки після їх переселення за межі Рейну.

•    Визначте, на території яких сучасних країн розташовувалася імперія Карла Великого.

•    Укажіть межі поділу імперії Карла Великого.

•    Окресліть межі арабських завоювань.

•    Обведіть кордони Візантійської імперії у час її найбільшого розширення.

•    Які народи претендували на спадщину Візантії?

Завдання для тематичного оцінювання

1.    У якому місті в 843 р. був підписаний договір про розподіл Франкської держави між синами Людовика Благочестивого?

а Аахен;

Б Париж;

В Верден;

Г Равенна.

2.    Які племена створили наймогутніше варварську державу у Західній Європі, що згодом трансформувалася на імперію?

А остготи;

Б вандали;

В бургунди;

Г франки.

3.    Яка подія дала поштовх Великому переселенню народів у iV—V! ст.?

А навала кочових орд гунів;

Б поділ Римської імперії на Західну і Східну;

В утвердження християнства в Римській імперії;

Г захоплення готами Риму.

4.    Який король навернув франків до християнства?

А Хільперик;

Б Хлодвіг;

В Піпін Короткий;

Г Карл Великий.

5.    На фото зображено кінну статую засновника...

А Арабського халіфату.

Б Франкської імперії.

В Священної Римської імперії.

Г Візантійської імперії.

6.    Який народ чинив найдовший опір Карлу Великому під час його завойовницьких походів?

А сакси;

Б авари;

В готи;

Г лангобарди.

7.    У період правління якого імператора Візантія досягла максимального територіального розширення?

А Юстиніана І;

Б Костянтин Багрянородний;

В Олексій І Комнін;

Г Костянтин ХІ.

8.    Назвіть місто, біля якого турки-сельджуки у 1071 р. розбили візантійське війська, що дозволило їм утворити Іконійський султанат

а Анкара.

Б Манцікерт.

В Антіохія.

Г Едеса.

9.    Зображений храм був окрасою столиці:

А Візантійської імперії.

Б Арабського халіфату.

В Франкської імперії.

Г Священної Римської імперії.

10.    Від якого року мусульмани ведуть своє літочислення?

А 622 р.

Б 632 р.

В 661 р.

Г 732 р.

11.    На якій карті зображено Східну Римську імперію?

12. Одним з наслідків арабських завоювань стало поширення

А християнства.

Б ісламу.

В буддизму.

Г поганства.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Гісем О.В.

 

Автор: admin от 16-08-2015, 17:28, Переглядів: 8011