Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 4. Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого

НАРОДНА ОСВІТА

§ 4. Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого

1. Утворення «варварських королівств»

Які королівства називали варварськими? Чому? Що нам відомо про спосіб життя населення цих королівств?

У V ст. германські племена розселилися всією територією Західної Римської імперії. Держави, які вони засновували, дістали назву варварських королівств.

Варварське королівство — держава, створена варварськими племенами здебільшого на території Західної Римської імперії у другій половині І тисячоліття.

Першим з них вважається держава вестготів у південній Галлії2 зі столицею в місті Тулуза.

Знайдіть на карті варварські королівства, що виникли на території Західної Римської імперії, та їхні столиці. Пригадайте, які держави містяться на цих територіях нині.

Галлія — історична область, яка охоплювала більшу частину території Західної та Південної Європи.

Як характеризують спосіб життя і розвиток ремесел у варварських державах наведені нижче пам’ятки?

Варварські держави були нетривалими утвореннями і досить швидко зникли. Найміцнішим виявилося Франкське королівство, яке проіснувало майже 400 років.

2. Франкська держава в V-VI СТ. Хлодвіг

Чому Хлодвігу вдалося створити міцну державу?

Засновником Франкської держави став Хлодвіг (481-511), який походив зі знатного роду Меровінгів3. Наприкінці V ст. Хлодвіг розгромив римські війська в Північній Галлії і встановив тут свою владу. Згодом він багато й успішно воював, значно розширив території Франкської держави, тим самим виправдовуючи своє ім’я, яке означає «уславлений у боях». Саме Хлодвіг зробив Париж столицею Франкської держави.

На шляху до королівського титулу Хлодвіг жорстоко розправився з іншими франкськими вождями. Про його характер яскраво свідчить випадок із суассонською чашею.

Меровінги — перша династія франкських королів, які вважали себе нащадками Меровея («народженого морем»).

Спираючись на документ, поясніть, чому Хлодвіг просто не забрав чашу із спільної здобичі. Як ви думаєте, яке враження справила на інших розправа короля з воїном? Про які процеси у франкському суспільстві це свідчило?

Єпископ Григорій Турський про випадок із Суассонською чашею

Одного разу франки забрали в церкві необхідну для відправлення служби чашу надзвичайної краси. Єпископ попросив повернути цю чашу. Король пообіцяв зробити це, якщо посудина достанеться йому за жеребом при розділі здобичі. ...коли всю здобич походу склали посередині, король сказав:

«Хоробрі воїни, я прошу віддати мені, крім моєї долі, ще й цю посудину» . Усі відповіли: «Славний король! Усе, що ми тут бачимо — твоє...»

...Лише один запальний воїн підняв сокиру і з голосним викликом: «Ти одержиш тільки те, що твоє за жеребом!» — опустив її на чашу. Усі були вражені цим вчинком, але король переніс його з терпінням і покірністю. Він узяв чашу і віддав її посланнику єпископа.

А через рік Хлодвіг наказав усім воїнам, щоб показали... наскільки справно вони утримують свою зброю. Він підійшов і до воїна, який вдарив по чаші, і сказав:

«Ніхто не тримає зброю в такому стані, як ти...» Вирвавши в нього сокиру, король кинув її на землю.

Коли воїн нахилився за сокирою,

Хлодвіг підняв свою сокиру і розрубав йому голову, говорячи: «Ось так і ти вчинив з тією чашею в Су-ассоні».

Однією з найважливіших подій стало прийняття Хлодвігом і франками християнства. Відтепер віра вже не розділяла франків і римлян, і вони поступово почали зливатися в один народ.

У чому, на вашу думку, полягало значення цього рішення Хлодвіга? Як скульптори підкреслюють нові стосунки між церквою та королем?

У Франкській державі все управління країною зосередилося при королівському дворі, а окремими частинами держави керували графи — довірені люди Хлодвіга, наділені великими повноваженнями. Важливим кроком на шляху зміцнення держави став створений за наказом короля збірник законів «Салічна правда»4. Відтепер за цими законами відбувався суд у всій державі.

і Прочитайте витяги з документа і визначте, про які правила життя ' суспільства вони свідчать. Поясніть, чому «Салічна правда» стала важливим кроком на шляху зміцнення держави.

ІЗ «САЛІЧНОЇ ПРАВДИ»

•    Якщо хто вкраде раба, коня або запряжну тварину, присуджується до сплати ЗО солідів5.

•    Якщо хто спалить будинок із прибудовами і буде викритий, присуджується до сплати 63 солідів.

•    Якщо хто позбавить життя вільного франка, присуджується до сплати 200 солідів.

•    Якщо хто позбавить життя графа, присуджується до сплати 600 солідів.

Салічна — на честь одного з племен — салічних (приморських) франків. Солід — римська монета, яку використовували франки.

Хлодвіг створив сильну державу, проте після його смерті вона розпалася на окремі області.

Останні королі з династії Меровінгів втратили реальну владу, тому їх змінила нова династія.

3. Імперія Карла Великого

Визначте, чому франкського короля Карла назвали Великим.

Найбільшої могутності Франкська держава досягла за правління Карла Великого (768—814).

Розгляньте репродукцію картини Альбрехта Дюрера та прочитайте уривок із біографії Карла Великого, написаної за його життя середньовічним істориком Ейнгардом. Які риси його характеру здаються вам найпривабливішими? Чому?

Історик Ейнгард про Карла Великого

Карл був широкої і міцної статури, високий на зріст... Хода Карла була твердою, всі його риси мужніми, він мав міцне здоров’я. Старанно вправлявся у верховій їзді й полював, часто тренував своє тіло плаванням, у якому був настільки вмілим, що не мав собі рівних.

Невибагливий до їжі і питва, він був особливо поміркований відносно напоїв, оскільки вельми ненавидів пияцтво в кому б то не було...

Наділений красномовством, він міг чітко висловити все, що хотів. При цьому... не задовольнявся лише національною мовою, а докладав зусиль до вивчення мов іноземних... володів латиною настільки, що міг висловлюватись нею, як рідною. Він вивчав мистецтво обчислень і зі старанністю мудреця допитливо вивідував шляхи зірок.

Карл поклав початок граматиці рідної мови. Він наказав записати та увічнити старовинні варварські пісні, що оспівували діяння й війни попередніх королів.

Майже все своє життя Карл провів у війнах. На чолі війська він здійснив десятки походів і зажив слави непереможного полководця. Прагнучи об’єднати під своєю владою всі германські племена, король понад

30 років намагався підкорити волелюбних язичників-саксів, які жили на півночі сучасної Німеччини. Лише під кінець життя Карл домігся принаймні їх зовнішньої покірності.

1) На основі ілюстрацій розкажіть, як було озброєне військо Карла Великого.

2) Працюючи з картою (с. 32), установіть основні напрямки походів Карла Великого. Порівняйте територію Франкського королівства Хлодвіга та імперії Карла Великого. Дізнайтеся, які сучасні держави містяться на території Франкської імперії.

У результаті багатолітніх завоювань королівство Карла Великого займало більшу частину Західної Європи. У 800 р., у соборі Святого Петра в Римі, Римський Папа поклав на голову Карла імператорську корону.

Опишіть, як проходила процедура коронування. Які деталі вам здаються важливими? Чому? Порівняйте, як зображено коронацію на картинах епохи раннього і пізнього Середньовіччя.

Після проголошення імперії Карл воював значно рідше, ніж раніше, проте досить енергійно займався її облаштуванням. Він прагнув створити єдине ціле з абсолютно різних земель, завойованих колись його предками і ним самим. Але навіть для Карла Великого це завдання виявилося надзвичайно складним.

4. Загибель імперії Карла Великого.

Утворення держав середньовічної європи

Чому на карті Європи з’явилися нові держави?

Щоб зберегти імперію, потрібна була сильна влада, яка мала спиратися на армію. Поки Карл Великий був живий, імперія існувала, але після його смерті між нащадками розгорнулись міжусобні війни6 за престол.

У 843 р. у Вердені онуки Карла Великого уклали договір про розподіл імперії. Відповідно до умов Верденського договору, найстаршому — Ло-тарю, дістався почесний імператорський титул, Північна Італія та вузька смуга європейської території уздовж річки Рейн — майбутня Лотарингія. Його середній брат заволодів Східнофранкським королівством, що його пізніше назвали Німеччиною. Наймолодшому — відійшло Західнофранк-ське королівство, тобто майже вся територія майбутньої Франції.

Розгляньте, на які частини розділилася Франкська імперія. Як ви гадаєте, чи справедливим був такий розподіл? Поясніть свою думку.

Якщо в Західнофранкському королівстві переважали романські мови, з яких пізніше утворилася французька, то у Східнофранк-ському королівстві — германські діалекти. Щодо володінь Лотаря, то там проживав змішане романо-германське населення.

Отже, Верденський договір став початком формування трьох західноєвропейських держав: Франції,

Німеччини та Італії і, відповідно, французького, німецького та італійського народів.

1.    Де було утворено перше варварське королівство?

2.    За якого правителя Париж став столицею Франції?

3.    Які були основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Карла Великого?

4.    Що засвідчив Верденський договір?

5.    Висловте свою точку зору: яке з досягнень Хлодвіга ви вважаєте найвизначнішим? Свою думку обґрунтуйте.

6.    Що спільного було в політиці Хлодвіга та Карла Великого?

7.    Якими були причини розпаду імперії Карла Великого?

1.    Намалюйте лінію часу в зошиті та позначте на ній: період піднесення Франкського королівства, роки утворення Франкської імперії, Вер-денського договору.

2.    Оберіть одного з діячів цього періоду: Хлодвіга або Карла Великого — й охарактеризуйте його за планом:

1)    риси характеру історичного діяча; 3) внесок в історію;

2)    найважливіші напрями діяльності; 4) ваше ставлення до цього діяча.

Що таке Дар Піпіна Даром Піпіна називають землі, відвойовані Піпіном Коротким у германців і подаровані Папі Римському за те, що він проголосив Піпіна королем франків. У VIII ст. на цій території утворилася Папська держава з центром у Римі, на чолі з Папою Римським, який об’єднав духовну і світську владу. Проіснувала Папська держава більше 1000 років (до 1870). Сьогодні — це кілька римських кварталів, що створюють найменшу державу світу — Ватикан.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас О.І. Пометун, Ю.Б. Малієнко

 

Автор: admin от 19-08-2015, 21:19, Переглядів: 11658