Народна Освіта » Українська мова » 2. Фонетика, орфоепія.

НАРОДНА ОСВІТА

2. Фонетика, орфоепія.

Фонетика (від гр. phonetikos — звуковий) — розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови з погляду артикуляції й функцій звуків, змін, що відбуваються з ними в мовленнєвому потоці, наголошування, поділу слів на склади та ін.

Орфоепія (від гр. orthos — правильний, epos — мовлення) — розділ, який вивчає норми вимови. Ці норми випливають із фонетичної системності, а отже, щоб їх знати, треба знати фонетику.

Звук людської мови — утворена одним артикуляційним зусиллям найменша одиниця мовлення, що не має власного значення, але виступає будівельним матеріалом для творення частин слова і слів, забезпечує їх розпізнавання й розрізнення.

Звук

Буква (літера)

первинний (спочатку людина навчилася говорити); вимовляємо; чуємо; творимо за допомогою артикуляційного апарату (горло, ротова порожнина, язик, піднебіння, зуби, губи) завдяки руху видихуваного з легенів повітря

вторинна (пізніше людина навчилася записувати сказане); пишемо; читаємо; творимо за допомогою певних знарядь (олівець, ручка) як графічне зображення, яке за домовленістю використовуємо для позначення того чи того звука

 

Цей матеріал взято з книги Довідник ЗНО з української мови та літератури

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 21-07-2014, 15:07, Переглядів: 3779