Народна Освіта » Українська мова » Українська мова та література: навчально-практичний довідник В.М. Терещенко читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Українська мова та література: навчально-практичний довідник В.М. Терещенко читати онлайн

посібник для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Рік видання: 2012

Автор: В.М. Терещенко

Технічна інформація:

Т35 Українська мова та література. Навчально-практичний довідник / В. М. Терещенко.— X. : Торсінг плюс, 2012.— 384 с. : іл. ISBN 978-617-030-468-1.


Передусім цей довідник стане в пригоді усім учням старших класів загальноосвітніх навчальних закладів для підготовки до уроків, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного тестування, адже зміст книги відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з рідної (української) мови для середньої загальноосвітньої школи, Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, програмам державної підсумкової атестації з української мови та літератури.


Читати онлайн навчально-практичний довідник з української мови та літератури:

Зміст

Частина 1. Українська мова

1. Мова й мовлення

2. Фонетика, орфоепія.

2.1. Фонетична транскрипція

2.2. Система звуків української мови

2.3. Склади в українській мові

2.4. Наголос. Типи наголосів

2.5 Фонетичні явища. Асиміляція звуків

3.1 Орфографія, графіка. Принципи орфографії

3.2 Алфавіт і діактричні знаки

3.3.1 Орфографічні правила. Правила чергування

3.3.2 Правила уживання м'якого знака

3.3.3 Правила уживання апострофа в українських словах

3.3.4 Правопис слів іншомовного походження

3.4 Орфографічні правила, які не мотивовані фонетичною специфікацією мови

4. Морфеміка. Словотвір

5. Лексикологія

5.1. Лексика з погляду значення: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми

5.2 Українська лексика з погляду походження

5.3 Поділ лексики з погляду активності її вживання

5.4 Українська мова з погляду сфер вживання

5.5 Українська лексика з погляду стилістичної маркованості

6. Фразеологія

6.1. Типи фразеологічних одиниць

6.2. Класифікації фразеологічних одиниць

б.З. Системні відношення у фразеології

7.1 Морфологія. Загальні підстави виділення частин мови

7.2.1. Іменник

7.2.2 Прикметник

7.2.3 Числівник

7.2.4 Займенник

7.2.5 Дієслово

7.2.6. Прислівник

7.3. Вигук як особлива частина мови

7.4. Службові частини мови

8.1 Синтаксис, пунктуація: словосполучення й речення

8.3. Складне синтаксичне ціле й абзац

8.4. Способи передачі на письмі чужого мовлення (пряма та непряма мова)

8.5. Пунктуаційні знаки

9. Лінгвістика тексту

10. Стилістика

 

Частина 2. Українська література

 

Теорія літератури:

1.1 Роди літератури

1.2. Жанри літератури

1.3. Зміст і форма художнього твору

1.4. Системи віршування

Історія літератури:

1. Художні методи, напрями та течії літератури

2. Культурно-мистецькі об'єднання й літературні угруповання в Україні

Усна народна творчість 

 1. «Ой Морозе, Морозенку» - аналіз твору, критика 
 2. «Чи не той то Хміль» - аналіз твору, критика
 3. Маруся Чурай «Віють вітри» - аналіз твору, критика
 4. Маруся Чурай «Засвіт встали козаченьки» - аналіз твору, критика
 5. «Бондарівна» - аналіз твору, критика
 6. «Дума про Марусю Богуславку» - аналіз твору, критика

Література

 1. «Слово про похід Ігорів» - аналіз твору, критика
 2. «Повість минулих літ» - аналіз твору, критика
 3. Григорій Сковорода «Всякому місту — звичай і права»
 4. Григорій Сковорода «De libertate» («Про свободу») - аналіз твору, критика
 5. Григорій Сковорода «Бджола та Шершень» - аналіз твору, критика
 6. Іван Петрович Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка» - аналіз твору, критика
 7. Григорій Квітка-Основ'яненко «Маруся» - аналіз твору, критика
 8. Марко Вовчок «Максим Гримач» - аналіз твору, критика
 9. Тарас Григорович Шевченко «Катерина», «До Основ'яненка», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Заповіт» - аналіз твору, критика
 10. Пантелеймон Куліш «Чорна Рада (Хроніка 1663 року)» - аналіз твору, критика
 11. Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я» - аналіз твору, критика
 12. Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - аналіз твору, критика
 13. Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля» - аналіз твору, критика
 14. Іван Якович Франко - Гімн, Чого являєшся мені у сні, Мойсей - аналіз твору, критика
 15. Михайло Коцюбинський «Intermezzo» - аналіз твору, критика
 16. Василь Стефаник «Камінний хрест» - аналіз твору, критика
 17. Ольга Кобилянська «Земля» - аналіз твору, критика
 18. Леся Українка - Contra Spem Spero (Без надії сподіваюсь), Лісова пісня - аналіз твору, критика
 19. Олександр Олесь «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!» - аналіз твору, критика.
 20. Павло Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Арфами, арфами...», «О панно Інно» - аналіз твору, критика
 21. Микола Вороний «Блакитна Панна» - аналіз твору, критика
 22. Богдан-Ігор Антонич «Різдво» - аналіз твору, критика
 23. Максим Рильський «Молюсь і вірю...» - аналіз твору, критика
 24. Володимир Винниченко «Момент (Із оповідань тюремної Шехерезади)» - аналіз твору, критика
 25. Микола Хвильовий «Я (Романтика)» - аналіз твору, критика
 26. Валер'ян Підмогильний «Місто» - аналіз твору, критика
 27. Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом» - аналіз твору, критика
 28. Юрій Яновський «Вершники», «Подвійне коло», «Шаланда в морі» - аналіз твору, критика
 29. Микола Куліш «Мина Мазайло» - аналіз твору, критика
 30. Олександр Довженко «Україна в огні», «Зачарована Десна» - аналіз твору, критика
 31. Володимир Сосюра «Любіть Україну» - аналіз твору, критика
 32. Андрій Малишко «Пісня про рушник» - аналіз твору, критика
 33. Василь Симоненко «Лебеді материнства» - аналіз твору, критика
 34. Олесь Гончар «За мить щастя» - аналіз твору, критика
 35. Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном» - аналіз твору, критика
 36. Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачен ...
 37. Євген Маланюк «Стилет чи стилос?» - аналіз твору, критика
 38. Іван Драч «Балада про соняшник» - аналіз твору, критика
 39. Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай» - аналіз твору, критика
 40. Іван Багряний «Тигролови» - аналіз твору, критика, короткий зміст

Передмова до довідника

 

У сучасних умовах розвитку українського суспільства актуальним є завдання формування високої мовленнєвої та загальнокультурної компетенції громадян.

Пропонований навчально-практичний довідник може прислужитися кожному, хто поставить за мету підвищити рівень володіння українською мовою й розширити уявлення про українську літературу, адже за своєю сутністю книга є довідником зі словесності, поєднавши матеріали і з мови, вивчення якої сприятиме підвищенню мовленнєвої культури, і з літератури, вивчення якої на основі ґрунтовного знання мови здатне забезпечити підвищення загальнокультурної компетенції особистості.

Довідник чітко структурований, щоб забезпечити легке орієнтування в ньому й ефективне вивчення чи повторення матеріалів із мови та літератури. Він складається з двох частин — «Теорія і практика» та «Тест у форматі ЗНО». У кінці довідника подано відповіді до практичних вправ, тестових завдань, тренувального тесту та алфавітний покажчик основних мовознавчих і літературознавчих термінів і понять.

Частина «Теорія і практика» містить два розділи: «Українська мова» й «Українська література».

Перший — «Українська мова» — репрезентує теоретичний матеріал з усіх розділів мовознавства («Фонетика», «Орфоепія», «Орфографія», «Графіка», «Лексикологія», «Фразеологія», «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Пунктуація», «Лінгвістика тексту», «Стилістика») за основними темами. Теоретичні відомості подаються лапідарно (часто в схемах і таблицях) з особливою увагою до головних мовних явищ і закономірностей, а також складних питань, що стосуються відповідної теми, і винятків. В окремих випадках пропонуються цілком життєві практичні поради щодо того, як легко вивчити й запам’ятати те або те правило чи зрозуміти певну закономірність.

Особливістю довідника в цьому розділі є те, що при викладі теоретичного матеріалу цілеспрямовано провадиться думка про важливість вивчення мови крізь призму розуміння її як цілісної ієрархічної рівневої системи, де одиниці попереднього рівня є «будівельним матеріалом» для творення одиниць наступного, де кожен рівень (від звукового до реченнєвого) орієнтований на мовлення, на створення тексту (усного й писемного) як реалізації мови на практиці. Варто звернути увагу також на те, що в довіднику в підрозділі «Стилістика» подано стислу інформацію про власне висловлення як своєрідний стилістичний різновид тексту на ЗНО. (Усебічну характеристику цього різновиду тексту можна знайти в посібнику автора — «Власне висловлення. Як написати твір», написаному в співавторстві з Т.О. Хоменко (X. : ФОП Марков Д.В., 2010. — 160 с.)).

Другий розділ «Українська література» містить теоретичний матеріал щодо основних літературознавчих понять і термінів, історії розвитку літератури крізь призму методів, напрямів і течій, а також інформації про твори української літератури, що входять до переліку обов’язкових на зовнішньому незалежному тестуванні.

Особливістю довідника в цьому розділі, яка суттєво вирізняє його з-поміж безлічі наявних на сьогодні довідкових джерел, є ге, що інформація про твори подається відповідно до уніфікованого переліку позицій, а саме: «прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора» («псевдонім» або «ім’я-перифраз»), «роки життя митця», «назва твору», «історія написання», «рік створення», «збірка», «напрям», «течія», «рід», «жанр», «тематичний різновид жанру», «тема», «ідея», «мотиви», «образи: людей, міфологічних істот, природи, предметів і явищ», «символічні образи», «час подій», «місце подій», «композиція (сюжет)» або «композиція (зміст)», «художні засоби виразності», а для поетичних, крім цього, — «система віршування», «віршовий розмір», «строфа», «римування». Зрозуміло, матеріали про художні твори не претендують на вичерпність (адже літературний твір є цілісністю, яку не можна розкласти по поличках, не втративши її «аромату»), їх завдання — актуалізувати у свідомості користувача вже наявну інформацію про митця та його твір (нагадати основні факти про письменника й твір; реконструювати зміст тексту за образами, подіями, опорними фразами, словами; звернути увагу на основні формальні особливості тексту).

Після теоретичних матеріалів із мови й літератури в довіднику подаються тематичні практичні й тестові завдання. Тестові завдання містять по чотири варіанти відповіді, одна з яких правильна. Кількість тестових завдань після тем достатня для швидкого визначення рівня й глибини засвоєння теоретичної інформації.

Друга частина довідника «Тест у форматі ЗНО» містить один тест, що відповідає специфікації й програмовим вимогам до тестів ЗНО. Виконання цього тесту на початку й у кінці роботи над матеріалами довідника може унаочнити різницю між початковим і вихідним рівнями володіння українською мовою й літературою. Перед тестом вміщено характеристику тесту ЗНО та критеріїв його оцінювання. Ця інформація допоможе сформувати уявлення про специфіку тестів й підготувати до ефективної роботи з ними в умовах реальних тестувань.

Правильність виконання тематичних тестових завдань і практичних вправ, а також тестів у форматі ЗНО можна перевірити, звернувшись до блоку з відповідями, що вміщений у кінці книги.

Для зручності й прискорення пошуку потрібних теоретичних матеріалів у довідник включено алфавітний предметний покажчик, куди винесено найважливіші терміни й поняття з указівкою на сторінку, де пропонується їх визначення.

Насамкінець варто наголосити, що бажання підвищити мовленнєву й загальнокультурну компетенцію, а також важка (!) належно організована робота з теоретичними й практичними матеріалами довідника здатні забезпечити високий результат, зокрема успішне виконання тесту з української мови та літератури — єдиного загальнообов’язкового тесту на ЗНО. Тож бажаю всім, хто звернеться до цієї книги, одного — знайти бажання й сили для самовдосконалення!

Автор

Мітки: довідник українська мова та література, посібник за весь курс ЗНО з мови та літератури, повний довідник укр мови та літератри до ЗНО, посібник для підготовки до ЗНО з укр мови та літ-ри читати онлайн

Автор: admin от 23-08-2014, 12:47, Переглядів: 145126