Народна Освіта » Інформатика » 2.1. Складові комп'ютера

НАРОДНА ОСВІТА

2.1. Складові комп'ютера

1.    Які ви знаєте типи комп’ютерів?

2.    Які ви знаєте інформаційні процеси?

3.    Чи чули ви про такі пристрої: миша, клавіатура, монітор, принтер? Чи можете ви пояснити, для чого призначений кожний з них?

Складові комп’ютера

Ви вже знаєте, що комп’ютери бувають різні. Але коли вживають слово «комп’ютер», то в більшості випадків мова йде про персональний комп’ютер. Персональний комп’ютер, як і більшість інших комп’ютерів, складається з пристроїв, які забезпечують здійснення інформаційних процесів.

Дані передаються до комп’ютера через пристрої введення (клавіатура, маніпулятор «миша» тощо), опрацьовуються (процесор), за потреби зберігаються пристроями збереження (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, накопичувачі на оптичних дисках, флеш-накопичувачі тощо) та передаються користувачу в зручному для нього вигляді пристроями виведення (монітор, принтер, звукові колонки тощо). Пристрій опрацювання даних розміщується в системному блоці. Як правило, там же розміщено й більшість пристроїв збереження даних. Загальний вигляд персонального комп’ютера подано на рисунку 2.1.

ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

Основними пристроями для введення даних є клавіатура та маніпулятор «миша» (далі просто миша).

Клавіатура (рис. 2.2) призначена для введення літер, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд на виконання певних дій.

Більшу частину клавіатури займають клавіші для введення літер, цифр, розділових знаків та інших символів. На рисунку 2.2 ці клавіші позначено цифрою 3 та жовтим кольором. Це так звані алфавітно-цифрові клавіші. На більшості з них зображено різним кольором літери англійської, української та російської абетки. Використовуючи їх, можна, залежно від увімкненого режиму, вводити текст різними мовами. Верхній ряд цієї групи клавіш використовується для введення цифр і різних символів.

По центру найнижчого ряду розміщено найдовшу клавішу, яка використовується в основному для введення пропусків між словами. Вона так і називається - Пропуск.

Клавіші, позначені на рисунку 2.2 цифрою 1 та синім кольором, використовуються для введення різноманітних команд. Це клавіші з написами та позначками: Alt, Ctrl, Shift, Enter, Esc, Tab,

Caps Lock, Backspace, Print Screen, Scroll Lock, Pause,

Індикатор (лат. indicator - вказівник) - пристрій, призначений для інформування про стан якогось об’єкта.

Призначення кожної із цих клавіш розглянемо пізніше.

Клавіші з написами Home, End, Page Up, Page Down та із зображеннями стрілочок (рис. 2.2, 5, червоного кольору) використовуються для переміщення об’єктів по екрану монітора, а клавіші Delete та Insert - при внесенні змін до текстів і виконанні інших операцій над об’єктами.

Справа на клавіатурі розміщено групу клавіш (рис. 2.2, 6, сірого кольору), яка використовується або для введення чисел та знаків математичних дій, або для переміщення та виконання інших дій над об’єктами, внесення змін до текстів тощо. Наприклад, клавіша з цифрою 8 і стрілкою, направленою вниз, в одному режимі використовується для введення числа 8, а в іншому - для переміщення об’єктів вниз. Перемикаються ці режими натисненням на клавішу Num Lock. Призначення клавіш зі знаками математичних дій (+,-,/,*) та клавіші Enter не змінюється при зміні режиму.

Миша - це невеликий пристрій, що вміщається в долоні, з двома або більшою кількістю кнопок. Основними є ліва (рис. 2.3, 3) і права кнопки (рис. 2.3, 1). Переміщення миші по поверхні стола або спеціального килимка приводить до переміщення вказівника на

екрані монітора. Цей вказівник може мати вигляд стрілки

або

інший:

тощо.

Більшість моделей миші має спеціальне коліщатко (рис. 2.3, 2) для прокручування зображення на екрані.

ПРИСТРОЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Для збереження даних в комп’ютерах використовують різноманітні пристрої. Як ви записуєте розв’язання задачі в зошиті або домашнє завдання в щоденнику, так і пристрої збереження записують дані на відповідні носії даних. В учня носієм даних є зошит або щоденник, а в комп’ютера - магнітні та оптичні диски, флеш-пам’ять тощо.

Основним пристроєм для збереження даних у персональних комп’ютерах є накопичувач на жорстких магнітних дисках. Ці пристрої, як правило, розміщено всередині системного блока. На-

копичувачі на жорстких магнітних дисках можуть містити величезні обсяги даних, більші, наприклад, за вміст шкільної бібліотеки. Їх ще називають вінчестерами.

Зчитування та запис даних на оптичні диски здійснюють спеціальні пристрої (рис. 2.4). Як носії даних у цих пристроях використовують оптичні диски різних типів - CD, DVD та BD. Оптичні диски використовуються здебільшого для створення фонотек і відеотек та для тривалого зберігання копій даних.

Для перенесення даних від одного комп’ютера до іншого часто використовують флеш-накопичувачі, або «флешки» (рис. 2.5).

Для зчитування або запису даних на диск чи «флешку» їх треба вставити у відповідний пристрій (рис. 2.6, 2) або в гніздо (рис. 2.6, 1), які, як правило, розміщуються на передній панелі системного блока.

ПРОЦЕСОР

Пристроєм, що здійснює опрацювання даних в комп’ютері, є процесор (рис. 2.7). Процесор отримує дані з пристрою введення чи з пристрою збереження даних та опрацьовує їх відповідно до вказівок користувача. Результати опрацювання від процесора передаються до пристрою

виведення чи до пристрою збереження даних для запису на відповідний носій.

Процесор розміщується всередині системного блока. Швидкість роботи процесора найбільше впливає на швидкість здійснення інформаційних процесів у комп’ютері.

Для тих, хто хоче знати більше

Системний блок

За зовнішнім виглядом системні блоки можуть бути різними. Найбільше розповсюдження отримали системні блоки, у яких висота більша за ширину (див. рис. 2.1, 1). Така форма схожа на вежу, тому їх називають Tower (англ. tower -вежа, башта). Системні блоки, у яких ширина більша за висоту, називають Desktop (англ. desk - стіл; top - верх) (рис. 2.8). Таку назву вони отримали тому, що їх розміщували на столі.

В останні роки дедалі більшої популярності набувають комп’ютери, у яких більшість складових системного блока розміщується в моніторі і як окремий пристрій системний блок відсутній. На рисунку 2.9 подано варіант такого персонального комп’ютера типу моноблок (грец. ^ovo^ (monos) — один).

ПРИСТРОЇ ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

Результати опрацювання даних комп’ютером передаються (виводяться) для перегляду користувачем. Основними пристроями виведення даних у комп’ютері є монітор, принтер і звукові колонки.

Процесор (англ. processor - той, що забезпечує процес, опрацювання) -головна складова комп’ютера, яка виконує опрацювання даних.

Монітор (англ. monitor - слідкувати), або дисплей (англ. display - відображувати), - це пристрій для відображення даних на екрані (див. рис. 2.1, 2).

Принтер (англ. printer - друкар) -це пристрій для друку даних на папері або спеціальній плівці (рис. 2.10).

Звукові колонки використовуються для виведення звукових даних (див. рис. 2.1, 3).

Чи знаєте ви, що...

Перший у світі мікропроцесор - Intel 4004 (рис. 2.11) був створений фірмою Intel (Сполучені Штати Америки) у 1971 році та почав широко використовуватись у калькуляторах. Процесор міг виконувати 45 команд.

Перший пристрій для зберігання даних на жорстких магнітних дисках був розроблений корпорацією IBM (англ. International Business Machines Corporation - міжнародна корпорація машин для бізнесу) у 1956 році під керівництвом Рейнольда Джонса. Модель, що була використана в комп’ютері RAMAC 350, називалася IBM 350 Disk File. Пристрій був розміром з велику шафу для одягу (рис. 2.12) і мав вартість близько 50 тис. доларів.

Перші комп’ютери не мали клавіатури. Дані вводилися з використанням перемикачів, перфострічок або перфокарт. Уперше пристрій, схожий на друкарську машинку (попередник сучасної алфавітно-цифрової клавіатури), було використано в комп’ютері Whirlwind (англ. whirlwind - вихор), розробленому в Массачусет-ському технологічному інституті (США) в 1951 році.

Ідея створення пристрою для керування роботою комп’ютера, який тепер називаємо мишею, належить американському вченому Дугласу Ен-гельбарту (нар. 1925 року). Перша демонстрація маніпулятора (рис. 2.13) відбулася в 1968 році.

Перші комп’ютери не мали моніторів і для виведення даних використовували перфокарти, перфострічки, друкуючі пристрої. Одним з перших комп’ютерів, у якому застосували монітор (рис. 2.14) для відображення даних, був той самий комп’ютер Whirlwind.

Перфокарта (перфострічка) (лат.

perforo - пробивати) - спеціальна карта (стрічка), що має в певних місцях отвори, комбінації яких кодують певні числа та команди.

Правила безпеки і санітарно-гігієнічні норми при роботі в комп’ютерному класі

Сьогодні ви розпочинаєте роботу виконання практичних вправ з комп’ютером. Перед цим обов’язково ознайомтеся з правилами безпеки і санітарно-гігієнічними нормами при роботі в комп’ютерному класі. Вони розміщені на форзаці підручника і в повному обсязі в Додатку в кінці підручника. Якщо не дотримуватися цих правил і норм, то можна суттєво нашкодити не тільки власному здоров’ю, але і здоров’ю інших учнів класу.

Комп’ютер може стати другом або заклятим ворогом, може допомогти в біді, а може і створити купу проблем. Кожним благом треба вміти користуватися. Ця вимога повною мірою стосується і комп’ютера. Тому необхідно повсякчас дотримуватися правил безпечного поводження з ним.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Робота з тренажером миші Poli-M

1.    Перед початком виконання вправ покладіть руку на мишу так, як показано на рисунку 2.15.

2.    Операція «Навести вказівник на об’єкт», або «Вказати на об’єкт».

На екрані з’являтиметься об’єкт певного кольору. Ваше завдання - переміщуючи мишу по столу і відслідковуючи переміщення вказівника по екрану, розмістити вказівник усередині цього об’єкта, наприклад так, як показано на рисунку 2.15.

Об’єкт зникне з екрана.

Повторіть цю вправу для інших об’єктів, що будуть з’являтися на екрані.

3.    Операція «Клацнути ліву кнопку миші», або «Вибрати об’єкт».

На екрані з’являтиметься об’єкт певного кольору. Ваше завдання - розмістити вказівник всередині цього об’єкта так, як у попередній вправі, коротко і швидко натиснути ліву кнопку миші та відпустити її (клацнути ліву кнопку миші). Об’єкт зникне з екрана.

Повторіть цю вправу для інших фігур, що з’являтимуться на екрані.

4.    Операція «Клацнути праву кнопку миші».

Завдання таке саме, як і в попередній вправі, тільки після наведення вказівника на зображення фігури потрібно коротко і швидко натиснути праву кнопку миші та відпустити її (клацнути праву кнопку миші).

Повторіть цю вправу для інших фігур, що будуть з’являтися на екрані.

Найважливіше в цьому пункті

Комп’ютер має такі пристрої:

•    введення даних (клавіатура, миша та інші);

•    опрацювання даних (процесор);

•    збереження даних (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, накопичувачі на оптичних дисках, флеш-накопичувачі та інші);

•    виведення даних (монітор, принтер, звукові колонки та інші).

Пристрої опрацювання та збереження даних, як правило, розміщуються в системному блоці.

Використовуючи мишу, можна виконати такі операції: Вказати на об’єкт (навести вказівник на об’єкт), Вибрати об’єкт (клацнути ліву кнопку миші), Клацнути праву кнопку миші.

Дайте відповіді на запитання

1°. Які складові комп’ютера ви знаєте?

2°. Які пристрої використовуються для збереження даних?

3. Які пристрої використовуються для опрацювання даних? 4*. Які пристрої розміщуються, як правило, всередині системного блока?

5°. Які пристрої для введення даних ви знаєте?

6.    Як називається пристрій для виведення даних на екран? На папір?

7.    Які клавіші використовуються для введення літер і цифр? Де вони розміщені?

8°. Що означає «клацнути ліву кнопку миші»?

1*. Назвіть послідовність виконання операцій з мишею для випадків, коли потрібно:

а)    навести вказівник на червоний трикутник;

б)    клацнути ліву кнопку миші при наведенні вказівника на жовте коло;

в)    клацнути праву кнопку миші при наведенні вказівника на зелений прямокутник.

2*. Наведіть приклади пристроїв введення та виведення даних, які використовуються в комп’ютерних класах вашої школи, у вас вдома.

3*. Опишіть пристрої, що використовуються у вашому домашньому комп’ютері.

4*. Підготуйте повідомлення про види персональних комп’ютерів та їх використання.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:29, Переглядів: 10347