Народна Освіта » Інформатика » 2.5. Робочий стіл. Меню, їх призначення

НАРОДНА ОСВІТА

2.5. Робочий стіл. Меню, їх призначення

1.    У чому відмінність між пристроями виведення даних: принтером і монітором?

2.    Що таке команда? Коли її використовують?

3.    Де ви бачили меню? Що було в ньому?

Підготовка комп’ютера до роботи. Робочий стіл

Перед початком будь-якої роботи варто підготувати своє робоче місце. Тобто прибрати з робочого місця все зайве та упорядкувати ті предмети, що будуть потрібні в ході роботи. Як ви знаєте, розпочинаючи роботу з комп’ютером, крім вищенаведеного, слід розмістити стілець, підставку для ніг, налаштувати кут нахилу монітора так, щоб були витримані вимоги до постави (див. форзац 1).

Для ввімкнення комп’ютера потрібно натиснути кнопки вмикання спочатку на моніторі, а потім - на системному блоці. Як правило, це найбільші кнопки з написом Power (англ. power -

сила, потужність, енергія) або значком

Розпочнеться автоматична підготовка комп’ютера до роботи, яку називають завантаженням комп’ютера, після завершення якого на екрані монітора з’явиться зображення, подібне до того, що наведено на рисунку 2.36. Це Робочий стіл. Тепер комп’ютер готовий до роботи.

На Робочому столі розміщено значки, використовуючи які користувач може почати виконувати потрібні йому операції. У нижній частині екрана розміщено Панель завдань (рис. 2.36, 2), яку можна приховати або перемістити в інше місце екрана. На Панелі

завдань розміщуються кнопка Пуск

Для тих, хто працює з Windows 7

У Windows 7 Панель завдань має дещо інший вигляд (рис. 2.37).

МЕНЮ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Якщо вибрати кнопку Пуск, то відкриється меню - перелік команд, які може обрати користувач для подальшої роботи. Після вибору команди починається її виконання комп’ютером.

Меню, що відкривається вибором кнопки Пуск, називається Головним, або Основним, меню.

Для вибору певної команди в Головному меню потрібно:

1.    Відкрити меню вибором кнопки Пуск.

2.    Навести вказівник на потрібну команду.

3.    Клацнути ліву кнопку миші.

Справа від деяких команд меню може знаходитися позначка

а також індикатор

мови введення, годинник та інші кнопки.

Користувач може змінювати зовнішній вигляд Робочого стола.

Меню (лат. minutes - дрібний, простий) у кулінарії - перелік страв і напоїв; у комп’ютерній техніці -список команд, які користувач може виконати в даний момент часу.

Якщо встановити та затримати вказівник на команді з такою

позначкою або клацнути ліву кнопку миші, то відкриється вкладений список команд (рис. 2.38).

Крім того, для більшості об’єктів, значки яких бачимо на екрані монітора, можна відкрити контекстне меню. Контекстним це меню називають тому, що воно пов’язане з конкретним об’єктом

і відображає список команд, які можна виконати саме над цим об’єктом. На рисунку 2.39 зображено контекстне меню об’єкта Мій комп’ютер.

Для відкриття контекстного меню об’єкта потрібно:

1.    Навести вказівник на значок потрібного об’єкта.

2.    Клацнути праву кнопку миші.

Для того щоб закрити меню без виконання жодної з його команд, достатньо вибрати довільну точку поза межами меню.

КОРЕКТНЕ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ

Для коректного завершення роботи з комп’ютером потрібно:

1. Відкрити Головне меню, вибравши кнопку Пуск.

Контекстний (лат. сontextus - тісно переплетений, пов’язаний) -той, що пов’язаний із чимось.

4. Натиснути кнопку вимкнення на моніторі після вимкнення системного блока.

У подальшому подібну послідовність вибору команд і кнопок будемо позначати Пуск ^ Вимкнути комп’ютер ^ Вимкнення.

Не завершуйте роботу комп’ютера простим вимкненням живлення - це може призвести до пошкодження комп’ютера.

Для тих, хто працює з Windows 7

У Windows 7 вимкнення комп’ютера відбувається по-іншому. Головне меню (рис. 2.41), що відкривається вибором кнопки Запустити, у правій нижній частині має кнопку завершення роботи

Вибір цієї кнопки приводить до вимкнення комп’ютера.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1.    Увімкнення комп’ютера

1.    Підготуйте робоче місце до роботи.

2.    Увімкніть комп’ютер, виконавши дії в такій послідовності:

1.    Натисніть кнопку ввімкнення на моніторі.

2.    Натисніть кнопку ввімкнення на системному блоці комп’ютера.

3.    Дочекайтеся завантаження комп’ютера і появи на екрані Робочого стола.

3.    Визначте, значки яких об’єктів є на Робочому столі. Знайдіть Панель завдань, індикатор мови введення та годинник.

4.    Наведіть вказівник на індикатор мови введення. Яке повідомлення з’явилося біля вказівника?

5.    Наведіть вказівник на годинник. Яке повідомлення з’явилося біля вказівника?

2.    Перегляд меню

1.    Виберіть кнопку Пуск.

2.    Перегляньте списки команд у лівій і правій частинах меню. Визначте:

1.    Скільки команд є в лівій і скільки в правій частині меню?

2.    Скільки команд мають справа позначку

3.    Які команди розміщено в нижньому рядку меню? Які повідомлення з’являються, якщо навести на них вказівник?

3.    Закрийте меню вибором точки поза межами меню.

4.    Відкрийте меню Розваги, виконавши Пуск ^ Усі програми ^ Стандартні ^ Розваги. Визначте, скільки команд є в цьому меню.

5.    Закрийте меню Розваги вибором точки поза межами меню.

6.    Відкрийте меню вибору мови, вибравши індикатор мови введення.

7.    Виберіть у меню, що відкрилося (рис. 2.42), мову введення Англійська.

8.    Перегляньте, як змінився вигляд індикатора мови введення.

3.    Робота з контекстним меню

1. Відкрийте контекстне меню об’єкта Мій комп’ютер, для цього:

1.    Знайдіть на Робочому столі значок об’єкта Мій комп’ютер.

2.    Наведіть вказівник на значок об’єкта Мій комп’ютер.

3.    Клацніть праву кнопку миші.

2.    Визначте, скільки команд є в контекстному меню об’єкта Мій комп’ютер.

3.    Закрийте контекстне меню вибором точки поза межами меню.

4.    Відкрийте контекстне меню об’єкта Кошик.

5.    Порівняйте список команд контекстних меню об’єктів Кошик і Мій комп’ютер.

6.    Дайте відповіді на запитання:

1)    Чи однакова кількість команд у списках цих меню?

2)    Чи збігаються команди цих меню? Якщо так, то які?

7.    Закрийте контекстне меню вибором точки поза межами меню.

8.    Відкрийте контекстне меню Робочого стола. Для цього наведіть вказівник на довільну точку Робочого стола, вільну від об’єктів, і клацніть праву кнопку миші.

9.    Виберіть команду Упорядкувати значки, а в її меню - команду Ім’я (рис. 2.43). Перегляньте, чи змінилося розміщення значків об’єктів на Робочому столі. Якщо змінилося, то як?

Найважливіше в цьому пункті

Для ввімкнення комп’ютера потрібно натиснути кнопки вмикання спочатку на моніторі, а потім - на системному блоці.

Після завершення підготовки комп’ютера до роботи на екрані з’являється Робочий стіл.

Вибір кнопки Пуск відкриває Головне меню.

Клацання правої кнопки миші при наведенні вказівника на об’єкт відкриває контекстне меню об’єкта.

Дайте відповіді на запитання

1*. Які дії слід виконати перед початком роботи з комп’ютером?

2°. Як можна визначити, що підготовку комп’ютера до роботи завершено?

3°. Що розміщено в нижній частині екрана після завантаження комп’ютера?

4*. Із чого складається будь-яке комп’ютерне меню? Для чого воно використовується?

5°. Що означає позначка ^ в рядку команди меню?

6. Що відбувається після вибору команди в меню?

7е. Чому контекстне меню має таку назву?

8°. Як закрити меню без виконання жодної команди?

9°. Які види меню ви знаєте?

Виконайте завдання

1*. Опишіть послідовність початку роботи з комп’ютером.

2е. Опишіть послідовність дій для коректного завершення роботи з комп’ютером.

У. Опишіть послідовність відкриття меню Пуск.

4*. Опишіть послідовність відкриття контекстного меню об’єкта. 5*. Увімкніть комп’ютер і дочекайтеся появи Робочого стола. Визначте:

а)    Скільки об’єктів розміщено на Робочому столі? Які імена цих об’єктів?

б)    Поточний час за годинником у правому нижньому куті Робочого стола.

в)    Поточну мову введення за виглядом індикатора.

6. Відкрийте меню Пуск і виберіть команду Підключення. Установіть, скільки команд у меню, що відкрилося. Закрийте меню.

7*. Відкрийте контекстне меню команди Мої малюнки Головного меню. Визначте, скільки і які команди містить це меню. Закрийте меню.

8*. Порівняйте контекстні меню команд Довідка і підтримка та Принтери і факси Головного меню. Що спільного і чим відрізняються ці меню?

f9 •. Відкрийте меню Розваги, виконавши послідовність дій Пуск => Усі програми => Стандартні => Розваги. Які команди містить це меню? Закрийте меню.

10. Виконайте вправи з клавіатурним тренажером «ПОЛІ»: Використання клавіш для вказівних пальців, Використання клавіш для середніх та підмізинних пальців, Використання клавіш для мізинців.

11°. З дозволу вчителя вимкніть комп’ютер, дотримуючись вказівок, розміщених у тексті пункту.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:33, Переглядів: 9741