Народна Освіта » Інформатика » 2.8. Поняття про файл i папку (каталог)

НАРОДНА ОСВІТА

2.8. Поняття про файл i папку (каталог)

1.    Чи відомо вам слово «файл»? Що воно означає?

2.    Для чого використовується ім’я людини? Чи є люди з однаковими іменами? Як їх розрізняють?

3.    Які дані ви повинні повідомити бібліотекарю для отримання потрібної книжки в шкільній бібліотеці?

Поняття про файл, ім’я файлу

Ви вже знаєте, що при використанні комп’ютера здійснюються різноманітні інформаційні процеси: передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. Для здійснення цих процесів треба вміти відрізняти одне повідомлення від іншого. Це можливо, якщо кожному з них надати унікальне ім’я та визначити місце для його зберігання на носії даних.

Дані зберігаються на жорстких магнітних дисках, на оптичних пристроях, на «флешках» у файлах. У файлах зберігаються різні дані - тексти книжок, фотографії, малюнки, пісні, відеофільми тощо. Відповідно до цього, говорять, що файли бувають різних типів - текстові, графічні, відео, звукові, програмні тощо.

Кожний файл має ім’я - набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > | Наприклад, Pollog.txt, vlad.rar, ribbon, документ, фотографія.^, Домашня сторінка.МтІ тощо. Такі імена, як ?klotor.ty, картина”Весна”.Ьтр, y>x, є неприпустимими.

Ім’я файлу може мати розширення - набір символів після останньої крапки в імені. Як правило, розширення імені файлу містить 3-4 символи, які вказують на тип файлу. Наприклад, у файлі з іменем Картина Весна.Ьтр - розширенням імені файлу є bmp.

Як правило, ім’я файлу надає користувач. Це ім’я повинно відповідати вмісту даних у файлі.

Унікальний (лат. unicum - єдиний) - єдиний в своєму роді, винятковий.

Файл (англ. file - підшивка паперів, картотека).

Отже, файл - це впорядкована сукупність даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім’я.

Кожний файл має значок, наприклад такі

Кожна папка має ім’я. Як і для файлів, ім’я папки - це набір символів, за винятком \ /: *? ”< > | Як правило, ім’я папки відповідає типу або призначенню файлів. Наприклад, папка Фотографії класу 1.09.2013, мабуть, повинна містити файли фотографій зі святкування Дня знань, а папка Матеріали до казки про Алю і країну Недоладію - файли матеріалів з підготовки до написання інсценізації за казкою Галини Малик.

Крім файлів, папки можуть містити інші папки. Наприклад, папка Дані про погодні умови в Запоріжжі може містити папки 2010, 2011, 2012, 2013,

2014. А папки з даними за кожний рік можуть містити папки з даними про спостереження за погодою за певний місяць, наприклад Червень 2013, Лютий 2013 тощо (рис. 2.62).

Пристрої збереження даних

Папки і файли розміщуються на носіях даних, роботу з якими здійснюють відповідні пристрої. Кожний пристрій має свій значок та ім’я. Ім’я складається з великої літери англійського алфавіту та двокрапки після неї. Наприклад, А:, В:, С:, D:. Приклади значків та імен пристроїв збереження даних наведено на рисунку 2.63.

Знач-

ки файлів одного типу, як правило, однакові.

ПОНЯТТЯ ПРО ПАПКУ (КАТАЛОГ)

Файлів, особливо на жорстких магнітних дисках, може бути дуже багато. Для того щоб швидко знайти потрібний файл, бажано зберігати їх у певному порядку. Для цього створюються додаткові об’єкти - папки (каталоги). Значок папки, як правило,

Для тих, хто працює з Windows 7

У Windows 7 значки пристроїв збереження даних мають дещо інший вигляд (рис. 2.64).

ПЕРЕГЛЯД СПИСКІВ ІМЕН ФАЙЛІВ І ПАПОК

Для знаходження потрібного файлу чи папки потрібно вміти переглядати списки імен файлів і папок, які збережені на носіях даних. Для цього призначена програма Провідник. Її можна запустити на виконання кількома способами:

1.    Двічі клацнути ліву кнопку миші на значку об’єкта Мій комп’ютер на Робочому столі.

2.    Виконати Пуск ^ Мій комп’ютер.

3.    Виконати Пуск ^ Усі програми ^ Стандартні ^ Провідник.

У перших двох випадках у вікні Провідника буде відображено список імен пристроїв збереження даних та інших об’єктів. В останньому випадку - список імен файлів і папок папки Мої документи. Вікно програми Провідник буде мати таке саме ім’я, що й папка, вміст якої відображається.

Розглянемо послідовність операцій, яку слід виконати для перегляду списку імен файлів і папок на прикладі відкриття списку папки Грудень 2013 (рис. 2.62), що зберігається в папці 2013, а та, в свою чергу, в папці Дані про погодні умови в Запоріжжі на Локальному диску D:. Для цього потрібно:

1. Відкрити список імен пристроїв збереження даних, двічі клацнувши на значку об’єкта Мій комп’ютер на Робочому столі.

2.    Знайти у вікні Провідника значок потрібного пристрою збереження даних    Лиильнгі)дай(К).

3.    Відкрити список файлів і папок даного відповідного носія. Для цього двічі клацнути ліву кнопку миші на значку пристрою.

4.    Відкрити список файлів і папок, які зберігаються в папці Дані про погодні умови в Запоріжжі. Для цього двічі клацнути ліву кнопку миші на значку цієї папки.

5.    Відкрити список файлів і папок, які зберігаються в папці 2013.

6.    Відкрити список файлів і папок, які зберігаються в папці Грудень 2013.

У робочому полі вікна Провідник буде відображено список імен файлів і папок поточної папки. При цьому говорять, що відкрито вікно папки Грудень 2013. Ім’я поточної папки буде також відображено в Рядку заголовка і в Панелі адреси (рис. 2.65, 1). Приклад вікна програми Провідник зі списком імен папок і файлів, що містяться у папці Грудень 2013, наведено на рисунку 2.65. У цій папці є три файли і одна папка.

У папці 2013 є папка Грудень 2013. У такому разі говорять, що папка 2013 знаходиться на більш високому рівні, ніж папка Грудень 2013. А папка Дані про погодні умови в Запоріжжі знаходиться на більш високому рівні відносно папки 2013. І навпаки, папка 2013 знаходиться на більш низькому рівні, ніж папка Дані про погодні умови в Запоріжжі.

Для переходу до перегляду вмісту папки більш високого рівня потрібно вибрати кнопку Вгору

Для тих, хто працює з Windows 7

У Windows 7 вікно програми Провідник виглядає дещо інакше (рис. 2.66).

яка розміщена під рядком меню (рис. 2.65, 3). Для переходу до перегляду папки, вміст якої переглядався на попередньому кроці роботи з вікном Провідника, використовують кнопки Назад і Вперед

Послідовність відкриття списків імен файлів і папок, починаючи від пристрою збереження даних до потрібної папки, записується у вигляді шляху до папки. Наприклад, шлях до папки Грудень 2013 може бути таким: D:\Дані про погодні умови в Запоріж-жі\2013. Назви папок, які необхідно послідовно відкрити, розділено символом похилої риски \.

Чи знаєте ви, що...

Поява і широке використання Дюйм (нідерл. duim - великий па-    файлів у комп’ютерах тісно пов’язані

лець) - одиницЯ вимірюваннЯ ДОВ-    зі створенням перших жорстких і

жини, один дюйм наближено дорів-    особливо гнучких магнітних дисків.

нює двом з половиною сантиметрам.    Перший магнітний диск з гнуч-

IBM (англ. International Business    кою пластиковою °сн°в°ю був

Machines Corporation - міжнарод-    розроблений корпорацією |BM у

на корпорація машин для бізне-    1967 році (рис. 267,    мав діа

ч    .    .    метр 8 дюймів. У 70-90-ті роки

су) - одна з найбільших у світі    ХХ століття гнучкі магнітні диски

^ршрадш з виробництва комп ю-    були основними засобами для пере-

теРів, пpиcтїв і програм до них.    несення даних з одного персональ

ного комп’ютера на інший.

Найбільш широко використовувалися в останні роки цього періоду магнітні диски діаметра 3,5 дюйма (рис. 2.67, 2).

У кінці 90-х років ХХ століття на зміну гнучким магнітним дискам прийшли оптичні диски (рис. 2.67, 3). А в останні роки користувачі для перенесення даних частіше використовують «флешки» (рис. 2.67,1).

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Перегляд списку імен файлів і папок потрібної папки

1. Відкрийте список імен файлів і папок, папки 5-А клас, шлях до якої має такий вигляд D:\Дані про учнів школи\Основна школа\5-ті класи\. Для цього слід:

1.    Відкрити вікно програми Провідник. Для цього двічі клацнути ліву кнопку миші на значку об’єкта Мій комп’ютер на Робочому столі.

2.    Відкрити список імен файлів і папок диска D:.

3.    Відкрити список імен файлів і папок папки Дані про учнів школи.

4.    Відкрити список імен файлів і папок папки Основна школа.

5.    Відкрити список імен файлів і папок папки 5-ті класи.

6.    Відкрити список імен файлів і папок папки 5-А клас.

2.    Визначте, скільки файлів і скільки папок міститься в даній

папці.

3.    Поверніться до перегляду вмісту папки Основна школа. Для

цього двічі виберіть кнопку Вгору

Найважливіше в цьому пункті

У комп’ютерах дані зберігаються у файлах. Файли розміщуються в папках (каталогах). Файли і папки мають імена. Імена можуть містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > |

Файл - це впорядкована сукупність даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім’я.

Списки імен файлів і папок відображаються у вікні програми

Провідник.

Для відкриття списку імен файлів і папок певної папки слід двічі клацнути ліву кнопку на значку цієї папки. Для перегляду вмісту папки більш високого рівня потрібно вибрати кнопку Вгору

Дайте відповіді на запитання

1°. Що зберігається у файлах?

2*. Від чого залежить тип файлу?

3°. Хто, як правило, надає ім’я файлу?

4. Які вимоги до імені файлів?

5*. Для чого створюються папки (каталоги)?

Визначте, скільки файлів і скільки папок міститься в даній папці.

4.    Перегляньте список імен файлів і папок папки 5-ті класи. Для цього виберіть кнопку Назад. Визначте, скільки папок міститься в цій папці.

5.    Закрийте вікно програми Провідник.

Для перегляду вмісту папки, що була переглянута на попередньому кроці, використовуються кнопки Назад і Вперед

6. Які вимоги до імені папок?

7°. Які об’єкти може містити папка?

8°. Які імена мають пристрої збереження даних?

9. У вікні якої програми відкриваються списки імен файлів і папок?

Виконайте завдання

1*. Наведіть приклади правильних імен файлів.

2*. Наведіть приклади неправильних імен файлів.

3*. Опишіть послідовність дій для перегляду списків імен файлів і папок певної папки.

4*. Перегляньте список імен файлів і папок папки Мої документи, виконавши Пуск ^ Мої документи. Визначте, скільки файлів і скільки папок містить ця папка.

І5*. Перегляньте список імен файлів і папок папки Мої малюнки (Пуск ^ Мої документи ^ Мої малюнки). Визначте, скільки файлів і скільки папок містить ця папка. Перегляньте список імен файлів і папок папки Зразки малюнків. Визначте, скільки файлів і скільки папок містить ця папка. Двічі клацніть на значку одного з файлів. Яке вікно при цьому відкрилося, яке його ім’я? Закрийте всі вікна. 6*. За рисунком 2.68 укажіть:

а)    ім’я пристрою збереження даних;

б)    кількість та імена папок, що відображаються в Робочій області цього вікна;

в)    кількість та імена файлів, що відображаються в Робочій області цього вікна.

7*. Переглядаючи вміст папок, учень послідовно переглядав списки імен файлів і папок таких папок: Фізика, Природничі дисципліни, Навчальний план, А:\, Підручники, Біологія, Підручники, Українська література. Укажіть:

а)    адресу папки, з якої почався перегляд;

б)    адресу папки, яка переглядалась останньою.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «Робота з клавіатурним тренажером»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1.    Пригадайте правила розміщення пальців рук для введення символів з клавіатури.

2.    Запустіть на виконання програму «ПОЛІ», використовуючи значок програми на Робочому столі.

3.    Оберіть у відповідних списках своє прізвище та клас і виберіть кнопку ОК.

4.    Виконайте практичну роботу. Для цього:

1.    Виберіть напис Практична робота серед переліку вправ і кнопку ОК.

2.    Введіть символи відповідно до зразка (рис. 2.69).

3.    Продемонструйте результати виконання практичної роботи вчителю.

4.    Завершіть роботу з клавіатурним тренажером вибором кнопки Вийти.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:36, Переглядів: 8014