Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 17. Знаряддя праці, які використовуються в побуті

НАРОДНА ОСВІТА

§ 17. Знаряддя праці, які використовуються в побуті

§ 17. Знаряддя праці, які використовуються в побуті

1.    Пригадай, які речі називаються знаряддями праці. Що таке засоби праці?

2.    Що називають працею?

3.    Що спонукало людину до вдосконалення знарядь праці?

4.    Наведи приклади відомих тобі знарядь і засобів праці. Поясни їх призначення.

Знаряддя і засоби праці людина розвивала впродовж тривалого часу. Постійна робота з каменем, кісткою, деревом вимагала виготовлення дедалі більш досконалих речей. Перші знаряддя праці, на думку вчених-археологів, з’явились орієнтовно 5,53 млн років тому. У цей час, який називають кам’яною добою, людина виготовила перший одяг, посуд, побудувала житло (мал. 155).

Після того як людина навчилася добувати вогонь і виплавляти метал, на зміну кам’яним знаряддям і засобам праці прийшли металеві (мал. 156).

Виготовлення знарядь праці та постійне прагнення людини до їх удосконалення, зокрема, сприяло розвитку й самої людини. Саме цей процес, який називається еволюцією, дав людиноподібній істоті можливість віддалитися від тваринного світу і трансформуватися в людину розумну (мал. 157).

Удосконалюючи знаряддя праці, наші предки винайшли перший механізм для свердління отворів у кам’яних виробах, тобто сконструювали первісний свердлильний верстат, винайшли колесо, пристосування для добування вогню, мисливські знаряддя тощо (мал. 158).

Проте навіть такі складні як на той час пристрої вимагали значних зусиль при виконанні робіт, до того ж вони були ненадійними, надто примітивними та недосконалими, що призводило

Мал. 157. Еволюція людини

до травмування і затрати значного часу на виконання певних робіт. Це спонукало людину до їх удосконалення, створення нових, більш ефективних. Так з’являються досконаліші пристрої, які приводяться в рух мускульною силою людини (мал. 159).

Пізніше з’явилися ще більш досконалі знаряддя, які частково замінювали фізичну працю людини машинною. Вони приводились у дію за рахунок енергії вітру, води, пари тощо (мал. 160).

Із винайденням способів вироблення електричної енергії розпочинається конструювання машин, що виконують різні технологічні операції, а людина лише керує. Називаються вони промисловими автоматами. Про особливості їх роботи ти дізнаєшся в подальшому на уроках трудового навчання.

Сукупність послідовних дій людини, спрямованих на досягнення поставленої мети, виготовлення певної продукції чи виконання іншої корисної роботи, називається трудовим процесом.

Тобі вже відомо, що основним елементом трудового процесу є технологічна операція. Це закінчена частина трудового процесу. Наприклад: розмічання заготовки та її виготовлення - це дві окремі технологічні операції. Перша виконується олівцем і лінійкою, друга - пилкою. Для виконання певних технологічних операцій треба мати необхідне оснащення: лінійку, олівець, пилку, молоток тощо. Речі, які використовує людина для виготовлення виробів з метою задоволення своїх потреб, називаються знаряддями праці.

У шкільних майстернях ти будеш користуватися різноманітними знаряддями праці. Деякі з них ти вже використовував під час виготовлення виробів.

Розглянь таблицю 5. Ознайомся з назвами та призначенням знарядь праці, розміщених у відповідних колонках цієї таблиці. Подумай, якими технологічними операціями, притаманними відповідному знаряддю, можна доповнити третю колонку таблиці. Відповідь обґрунтуй.

Таблиця 5. Знаряддя праці

Знаряддя праці

Предмет праці

Технологічна операція

Металевий провід

Різання (відкушування)

Металевий провід, смужки тонколистового металу

Різання, згинання, скручування проводів, випрямлення, згинання жерсті, обтискування місць з’єднання проводів

Шурупи, саморізи

Відгвинчування (викручування), загвинчування (закручування) шурупів

Дріт, провід, смуги жерсті

Згинання дроту, смуг жерсті

Дріт, жерсть, провід

Різання проводу, дроту, жерсті

Деревина та матеріали з неї

Різання деревини та деревних матеріалів

Цвяхи, дріт, провід, жерсть

Забивання цвяхів, випрямлення, перерубування проводів, жерсті, дроту

Гайки, гвинти, болти

Закручування та відкручування гайок, болтів, гвинтів

З таблиці 5 зрозуміло, що кожне знаряддя має своє призначення. Тому їх класифікують за видом виконуваних ними технологічних операцій.

Кожне знаряддя праці призначене для роботи з певним конструкційним матеріалом, або предметом праці. Наприклад, ножиці, що призначені для різання паперу, не можна використовувати для різання металу, а молоток для роботи з деревними ма

теріалами - для обробки металевих заготовок тощо. Тобто кожне знаряддя праці необхідно використовувати лише за його прямим призначенням. Порушення цієї вимоги призводить до виходу інструмента з ладу та унеможливлення його подальшого використання.

Застосування на виробництві знарядь праці, зазначених у таблиці 5, є малопродуктивним. Замість ручних викруток, ножиць, дрилів, лобзиків тощо здебільшого використовують уже відомі тобі відповідні електрифіковані інструменти. Це значно підвищує продуктивність праці, якість роботи та зменшує витрати фізичних зусиль на виконання роботи.

Більш детально з роботою, будовою та призначенням таких інструментів ти ознайомишся в подальшому на уроках трудового навчання.

трудовий процес, предмет праці, технологічна операція, трудовий прийом, технологічна карта.

Епоха - великий період часу з визначними подіями, явищами або процесами в природі, суспільстві, науці, техніці тощо. Побут - повсякденне життя.

1.    Які обставини сприяли вдосконаленню знарядь праці?

2.    Що спільного та в чому відмінність між трудовим процесом і трудовою діяльністю?

3.    Який вид діяльності називається технологічною операцією? Наведи приклади.

4.    Назви ручні інструменти, поясни їх призначення та сутність технологічних операцій, виконуваних ними.

Автор: admin от 10-11-2013, 17:49, Переглядів: 13788