Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 7. Технологія розмічання виробів з деревних матеріалів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 7. Технологія розмічання виробів з деревних матеріалів

1. Якими графічними документами користуються під час виготовлення виробів?

2.    Які одиниці вимірювання проставляють на кресленні?

3.    Які відомі тобі інструменти використовують для розмічання виробів?

4.    Яку інформацію необхідно знати, щоб виготовити виріб?

Розглянь вироби, виготовлені твоїми ровесниками (мал. 41).

Поміркуй, які, на твою думку, технологічні операції потрібно виконати, щоб виготовити такі речі. Які інструменти та матеріали для цього треба мати?

Для виготовлення виробу насамперед необхідно виконати певні вимірювання та розмічання. Виконують їх за допомогою вимірювальних та розмічальних інструментів.

На вимірювальних інструментах нанесено шкали вимірювання для відліку показів вимірювання. За їх допомогою вимірюють розміри з точністю від 1,0 до 5,0 мм.

Ознайомся з будовою та призначенням інструментів, зазначених у таблиці 4. Подумай, які технологічні операції можна ними виконувати, за винятком тих, що подані в цій таблиці. Поясни свої міркування.

Таблиця 4. Інструменти для вимірювання та розмічання

п/п

Назва та зображення

Будова

Призначення

1.

Дерев’яна, пластмасова або металева планка з нанесеними міліметровими поділками

Проведення прямих ліній на площині, виконання просторових вимірювань, розмічання та контроль розмірів деталей з точністю 1,0 мм

2.

Кілька дерев’яних, пластмасових або металевих лінійок з нанесеними міліметровими або сантиметровими поділками, рухомо з’єднаних між собою

Вимірювання, розмічання та контроль розмірів деталей з точністю 1,0 мм або 5,0 мм

3.

Вузька металева або полотняна стрічка з поділками, яка згорнута в рулон і розміщена у футлярі

Вимірювання, розмічання та контроль розмірів деталей з точністю 1,0 мм або 5,0 мм

4.

Дерев’яна або металева колодка зі вставленою в неї лінійкою

Розмічання та контроль поверхонь, ліній, граней, суміжно розміщених під кутом 90°

5.

Дерев’яна, металева або пластмасова лінійка, яка рухомо з’єднана з колодкою

Розмічання довільних кутів

п/п

Назва та зображення

Будова

Призначення

6.

Пластина з пластмаси або металу чи картону, у якій прорізано малюнки або літери чи цифри для їх швидкого відтворення на відповідній поверхні

Розмічання великої кількості однакових малюнків

7.

Дві металеві ніжки, рухомо з’єднані між собою на одному кінці

Викреслювання кіл, дуг, відкладання розмірів

8.

Металеве вістря, закріплене в дерев’яній або пластмасовій ручці

Виготовлення отворів, наколювання місць свердління отворів

9.

Графіт або вугілля чи фарба, розміщені всередині дерев’яної оправки

Викреслювання ліній, розмічання обрисів виробів, малювання зображень, виконання написів

10.

Пластина з пластмаси або металу чи картону, точна копія майбутнього виробу

Розмічання великої кількості однакових виробів

Вимірювальні та розмічальні інструменти застосовують для контролю розмірів, правильності обробленої поверхні, відкладання розмірів, розмічання контурів майбутнього виробу.

Розмічання розпочинають з підготовки заготовки, очищення її від бруду і пилу, зачищання, за необхідності, поверхні шліфувальною шкуркою. Потім визначають або готують рівну крайку чи лінію, від якої відкладають усі розміри. Цю крайку або лінію називають базовою (мал. 42).

Під час розмічання потрібно передбачити надлишок матеріалу на кінцеву обробку деталі - припуск. Припуском називають шар матеріалу на заготовці, який залишають для отримання точних розмірів та чистої поверхні деталі після обробки. Припуск не повинен бути надто великим або надто малим, оскільки великі призводять до надлишкової витрати матеріалів, а малі - до браку заготовки. Для обробки деревних матеріалів він становить орієнтовно 1,0 мм.

Лінії розмічання наносять твердим олівцем з нахилом від розмічального інструмента (мал. 43, а).

Вимірювання та розмічання прямих кутів виконують за допомогою кутника (мал. 43, б), а кутів, більших та менших за 90°, -за допомогою малки (мал. 43, в). Кола та дуги розмічають циркулем (мал. 43, г).

Для розмічання великої кількості однакових деталей використовують шаблон (мал. 43, д). Ці інструменти виготовляють з тонколистового матеріалу (фанери, металу, пластмаси). Їх форма і розміри повинні точно відповідати кресленням виробів.

Не допускається використання розмічальних та вимірювальних інструментів не за призначенням, оскільки це може призвести до їх пошкодження та унеможливлення виконання точних вимірювань.

Контури складної форми переносять на заготовку копіюванням. На відшліфовану та підготовлену до випилювання поверхню за допомогою канцелярських кнопок закріплюють копіювальний папір та малюнок (мал. 44, а), розмічають його за допомогою олівця, знімають малюнок і копіювальний папір та приступають до випилювання. Складні малюнки одноразового використання приклеюють до заготовки за допомогою клейового олівця (мал. 44, б). Після випилювання папір з малюнком необхідно видалити із заготовки.

Якщо потрібний малюнок меншого або більшого розміру, його розмір збільшують (зменшують) за допомогою комп’ютерної техніки або трафаретної сітки (мал. 45).

Після завершення роботи вимірювальні та розмічальні інструменти очищають від бруду і зберігають у відведених для них місцях у спеціальних футлярах або укладках.

Під час роботи розмічальним інструментом необхідно додержуватися таких правил безпечної праці:

1.    Робочі інструменти розміщують за відомим правилом: ближче - ті, якими користуються частіше, далі -ті, якими користуються рідше. Інструменти, які беруть правою рукою, кладуть праворуч (олівець, циркуль, молоток, пилку), ті, що беруть лівою рукою, кладуть зліва (лінійку, кутник, шаблон).

2.    Роботи, пов’язані із застосуванням інструментів, що мають колючі та різальні частини, слід виконувати обережно, щоб не травмуватись.

3.    Передавати різальні або колючі інструменти необхідно гострими частинами «до себе» (мал. 46, а), а брати - «від себе» (мал. 46, б).

4.    Під час перерв між роботою на вістря колючих і різальних інструментів потрібно надівати запобіжні ковпачки або розміщувати їх у спеціальних укладках.

5.    Виконуючи роботу, необхідно запобігати падінню заготовки, краями якої можна завдати травми.

6.    Після завершення роботи слід прибрати робоче місце, усі інструменти розмістити у футляри або відведені для них місця.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Розмічання виробів

Обладнання і матеріали: заготовка з тришарової фанери, олівець, лінійка, кутник.

Послідовність виконання роботи

1. За завданням учителя або згідно із зображенням та схемою головоломки ознайомся з її конструкцією (мал. 47).

2.    Виміряй габаритні розміри головоломки.

3.    Виконай ескіз виробу в робочому зошиті.

4.    Збільш числові значення виміряних розмірів удвічі та познач їх на ескізі.

5.    Підготуй заготовку необхідних розмірів.

6.    Виконай, за необхідності, шліфування поверхні заготовки.

7.    Виконай розмічання виробу. Виготовити виріб ти зможеш після вивчення наступних тем.

припуск, шаблон, кутник, копіювальний папір, розмічання, розмічальний циркуль, колодка кутника.

Аналіз виробу - визначення будови, форми виробу, розмірів його складових частин.

Базова лінія - лінія, від якої розпочинають розмічання заготовки.

Брак - виріб низької якості, який не відповідає вимогам, передбаченим кресленням.

Заготовка - матеріал відповідних розмірів, призначений для виготовлення деталі виробу.

Конструкція виробу - будова, взаємне розташування частин виробу, механізмів, машин, приладів.

Контур - зовнішній обрис деталі.

Припуск - шар матеріалу, який знімають під час обробки заготовки.

1.    Що спільного та в чому відмінність між вимірюванням та розмічанням?

2.    Які інструменти використовують для вимірювання та розмічання?

3.    Від чого залежить якість розмічання та точність вимірювання?

4.    Яких правил безпечної праці необхідно дотримуватися під час вимірювання та розмічання?

Тестові завдання

1. Які із цих інструментів використовують для вимірювання?

2.    Які із цих інструментів використовують для розмітки (див. мал. до завдання 1)?

3.    Який інструмент використовують для розмічання ліній під різними кутами (див. мал. до завдання 1)?

4.    Для розмічання великої кількості однакових деталей використовують...

А малку    В шаблон

Б кутник    Г циркуль

5. Шар матеріалу на заготовці, який залишають для отримання точних розмірів, має назву ...

А допуск Б запуск В припуск Г брак

Автор: admin от 10-11-2013, 17:21, Переглядів: 6256