Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 6. Поняття про графічні зображення

НАРОДНА ОСВІТА

§ 6. Поняття про графічні зображення

1.    Чи можна виготовити виріб за малюнком?

2.    Які дані потрібно знати, щоб виготовити виріб?

3.    Який документ називають конструкторським?

4.    З якого документа можна дізнатися про форму і розміри виробу?

5.    Пригадайте, які деталі називаються симетричними.

6.    Яку лінію називають віссю симетрії?

Для виготовлення будь-якого виробу потрібно визначити його форму, розміри, матеріали, з яких його буде виготовлено, способи з’єднання окремих частин, передбачити, які інструменти потрібно для цього мати тощо. Таку роботу на підприємстві виконує конструктор, дизайнер. Вони оформлюють свої задуми в спеціальних документах, складовим елементом яких є графічні зображення.

Графічним називають зображення, яке складається з ліній, штрихів, точок і виконується олівцем або кульковою ручкою. Основними графічними зображеннями є креслення, ескіз (мал. 36).

Креслення деталі - це документ, що містить графічне зображення деталі, виготовлене за допомогою креслярських інструментів на папері, та відомості, необхідні для її виготовлення та контролю (мал. 36, а).

На практиці використовують і графічні зображення, що виконані спрощено - від руки, без застосування креслярських

інструментів, але з дотриманням пропорцій між частинами зображуваної деталі (мал. 36, б). Їх називають ескізами.

Ескізи застосовують при проектуванні нових та вдосконаленні існуючих виробів. Саме за допомогою ескізу втілює на папері свою ідею, свій творчий задум архітектор, проектувальник, конструктор, раціоналізатор. Ескізи виконують і тоді, коли виникає термінова потреба виготовити деталь замість тієї, що вийшла з ладу, а її креслення відсутнє.

При виконанні графічних зображень застосовують різні типи ліній, кожна з яких має певну назву і призначення. Відомості про лінії креслення подано в таблиці 2.

Таблиця 2. Лінії креслення

Тип ліній

Зображення

Розміри

Призначення

Суцільна

товста

основна

Лінії видимого контуру

Суцільна

тонка

Розмірні та виносні лінії

Штрихова

Лінії невидимого контуру

Штрих-

пунктирна

Осьові й центрові лінії

Для того щоб можна було використати графічні зображення у будь-якій галузі господарства, у кожній країні дотримуються єдиних правил їх виконання. Визначені вони документом, який називається Єдиною системою конструкторської документації (скорочено - ЄСКД).

Для полегшення виконання ескізу та дотримання пропорційності між окремими елементами деталі при виконанні графічного зображення краще використовувати папір у клітинку.

Для того щоб за кресленням можна було зробити висновок про величину зображеного виробу або будь-якої його частини, на креслення наносять розміри. Розрізняють лінійні й кутові розміри. Лінійні розміри характеризують довжину, ширину, товщину, висоту, діаметр або радіус виробу. Кутовий розмір характеризує величину кута.

Лінійні розміри на кресленнях проставляють у міліметрах, але позначення одиниць вимірювання не наносять. Кутові розміри зазначають у градусах, позначаючи одиниці вимірювання.

Числове значення на горизонтальних розмірних лініях наносять зверху над лінією, а на вертикальних розмірних лініях -зліва (мал. 37).

Під час виконання графічного зображення необхідно, щоб загальна кількість розмірів на кресленні була найменшою, але достатньою для виготовлення і контролю виробу.

При виконанні креслень та ескізів застосовують певні умовні позначення. Так, діаметр деталей або отворів позначають значком 0, для позначення радіуса перед розмірним числом пишуть велику латинську літеру Я. Якщо якась поверхня деталі має форму квадрата, то перед розмірним числом проставляють знак □. Товщину плоских деталей, виготовлених з фанери, ДВП, тонкого листового металу, позначають латинською літерою в. З іншими особливостями креслень ти ознайомишся в старших класах.

Перш ніж приступати до виконання ескізу виробу, потрібно дотриматися двох етапів.

Етап перший:

-    підготувати аркуш паперу, олівець, гумку, лінійку;

-    уважно оглянути існуючий виріб, визначити місця розташування отворів, заглиблень, виступів;

-    визначити приблизні (окомірні) габаритні розміри;

-    з’ясувати, яке графічне зображення необхідно виконати для повного уявлення про форму виробу та можливість його виготовлення;

-    виміряти габаритні розміри існуючого виробу.

Eтап другий (мал. 38):

-    на аркуші паперу в клітинку провести тоненькими лініями рамку, у якій буде виконуватись ескіз виробу. Її розміри повинні відповідати габаритним розмірам виробу з дотриманням пропорційності між його елементами. Нанести осьові та центрові лінії (мал. 38, а);

-    обвести тонкими лініями форму габаритних обрисів виробу (мал. 38, б);

-    обвести тонкими лініями детальні обриси виробу: отвори, виступи, інші елементи, витерти зайве (мал. 38, в);

-    обвести товстими лініями контур виробу, проставити розміри, потрібні для виготовлення виробу, згідно з ЄСКД (мал. 38, г).

З іншими особливостями креслень ти ознайомишся в старших класах.

Для виконання креслень потрібно мати відповідні креслярські інструменти: креслярську лінійку, креслярські циркулі, косинці, лекало, транспортир, гумку, олівці різної твердості. Ознайомся з їх призначенням за таблицею 3.

Таблиця 3. Креслярські інструменти

п/п

Зображення

Назва

Призначення

1.

Лінійка

креслярська

Дерев’яна або пластмасова планка з нанесеними міліметровими поділками для проведення прямих ліній на площині, виконання просторових вимірювань

2.

Циркуль

креслярський

Інструмент з двох металевих ніжок, рухомо з’єднаних на одному кінці, для викреслювання кіл, відкладання, перенесення розмірів

3.

Косинець

Дерев’яна або пластмасова лінійка у формі прямокутного трикутника для креслення й перевірки прямих кутів

4.

Лекало

Фігурна лінійка для викреслювання кривих ліній

5.

Транспортир

Креслярський прилад з лінійкою, що має форму півкола, поділеного на 180°, з лінійкою для вимірювання та відкладання кутів на кресленнях

6.

Олівець

Тоненький стрижень графіту або сухої фарби, розміщений у дерев’яній або металевій оправці, яким креслять, малюють, пишуть

Для якісного виконання графічних зображень необхідно вміло організувати робоче місце, дотримуватися таких правил безпечної праці.

1.    На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

2.    Креслярські інструменти повинні бути справними. Лінійка, косинець не повинні мати сколів, тріщин, інших нерівностей, а олівець повинен бути правильно заточений (мал. 39).

3.    Колючий, різальний інструмент слід розміщувати гострими частинами від себе.

4.    Виконуючи роботу сидячи, слід сидіти прямо на всій поверхні стільця, на відстані 10.15 см від краю стола. Відстань від очей до виробу, що виготовляється, повинна бути 30.35 см (неправильна робоча поза псує поставу, спричинює швидку втомлюваність та порушення роботи органів травлення). Щоб не псувався зір, під час роботи світло має падати на робочу поверхню стола зліва або спереду.

5.    Робоче місце потрібно тримати в чистоті і порядку.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 Читання креслень

Обладнання і матеріали: робочий зошит, лінійка, циркуль, олівець.

Послідовність виконання роботи

1.    Ознайомся з кресленнями деталей, зображеними на малюнку 40.

2.    Виконай їх ескізи в робочому зошиті.

3.    Визнач такі розміри, характерні для кожного креслення:

-    довжину та ширину квадрата;

-    товщину кожної деталі;

-    діаметр круглого отвору;

-    радіус кільця;

-    ширину кільця;

-    розмір квадратного отвору.

4. Визначені дані запиши в таблицю за нижчеподаною формою.

Назва

деталі

Довжина

Ширина

Товщина

Розмір

квадратного

отвору

Діаметр

круглого

отвору

Ширина

кільця

Радіус

кільця

Квадрат

             

Кільце

             

корисна річ, графічне зображення, конструкторські документи, конструктор, креслення, деталь, виріб, ескіз, умовні позначення, креслярські інструменти.

Зображення - відтворення (відображення) чого-небудь за допомогою креслення, малюнка, ескізу.

Конструкторський документ - графічний документ, який містить усю інформацію для виготовлення виробу та його контролю.

Розмічання - нанесення на поверхню заготовки контурів майбутньої деталі відповідно до креслення.

Умовне позначення - прийнятий графічний знак, символ або буква, які позначають якийсь реальний предмет зображень.

1.    Які графічні зображення ти знаєш?

2.    Що називають ескізом деталі?

3.    Які лінії застосовують на кресленні виробу?

4.    Які лінії називають основними?

5.    Як правильно проставити розмір на кресленні?

Тестові завдання

1. Установи відповідність між позначеннями ліній креслення та їх назвами і призначенням.

1    суцільна тонка (розмірна) лінія

2    суцільна тонка (виносна) лінія

3    штрихпунктирна (осьова) лінія

4    штрихова (лінія невидимого контуру)

5    суцільна товста (лінія видимого контуру)

6    штрихпунктирна центрова лінія

2. На якому зображенні показано виріб, елементи якого мають прямокутну форму?

3. На яких кресленнях правильно нанесено розмірні числа?

4. На якому кресленні правильно нанесено розмір діаметра отвору?

5.    Зображення предмета, виконане від руки, «на око», без креслярського інструменту, називається...

А графічним документом Б ескізом В проектом

Г технічним кресленням Д технічним рисунком

6.    Яку лінію використовують для позначення невидимого контуру?

А суцільну тонку Б штрихпунктирну В штрихову

7.    Яку лінію використовують для позначення осі симетрії деталі на кресленні?

А штрихпунктирну Б штрихову В суцільну тонку Г суцільну товсту Д немає правильної відповіді

Автор: admin от 10-11-2013, 17:20, Переглядів: 12440