Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 11. Технологія шліфування деревних матеріалів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 11. Технологія шліфування деревних матеріалів

1.    Пригадай, який принцип закладено в основу роботи різальних інструментів.

2.    Що спільного та в чому відмінність між технологією обробки конструкційних матеріалів пилкою та напилком?

3.    Яка послідовність підготовки деталей до оздоблення за допомогою напилка?

4.    Від чого залежить якість оброблення заготовки за допомогою напилка?

Щоб надати виробам привабливого зовнішнього вигляду, підготувати їх до оздоблення і при цьому досягти більш якісного оброблення, ніж напилками, поверхню виробів шліфують. Виконують таку технологічну операцію шліфувальною шкуркою. Це багаторізцевий різальний інструмент, який складається з наклеєних на поверхню цупкого паперу або тканини дуже твердих дрібненьких частинок у вигляді зерен з гострими вершинами (мал. 82).

Матеріали, з яких виготовляються такі зерна, називають абразивами.

Під час руху шліфувальної шкурки по оброблюваній поверхні кожне зерно діє як клин різального інструмента, зрізуючи при цьому її нерівності.

Від розмірів та кількості твердих частинок, наклеєних на одному квадратному сантиметрі шліфувальної шкурки, залежить якість обробки. Що більша кількість зерен припадає на один квадратний сантиметр поверхні шліфувальної шкурки, то з більшою чистотою здійснюється обробка заготовки або виробу.

Мал. 82. Шліфувальна шкурка: а - схематичне зображення; б - загальний вигляд

Для вищої якості обробки поверхні необхідно використовувати нову шліфувальну шкурку. На звороті аркуша або стрічки цього інструмента містяться певні написи: відомості про виробника, зернистість шкурки, умови її використання тощо (мал. 83).

При виборі шліфувальної шкурки слід звернути увагу на зернистість, яка позначається числом або числом з літерою. Що більше число, то більша кількість зерен наклеєна на одному квадратному сантиметрі основи шліфувального паперу, то дрібніші зерна, а значить, з більшою чистотою можна оброблювати поверхню виробу. Для шліфування виробів з деревних матеріалів краще застосовувати шліфувальні шкурки з номерами 100.. .140.

Шліфують поверхню деревини чи фанери за допомогою шліфувальної колодки (шліфка) або спеціального пристрою, на яких кріпиться шліфувальна шкурка (мал. 84).

Напрямок шліфування повинен збігатися з напрямком волокон деревини (мал. 85, а). Якщо шліфувати поперек волокон (мал. 85, б), утворяться подряпини. Спочатку вони будуть майже непомітними, але після

покривання виробу лаком чітко вирізнятимуться й зіпсують зовнішній вигляд виробу.

Щоб зачистити дрібні деталі, їх рухають по шліфувальній шкурці. Великі деталі шліфують переміщенням бруска з шліфувальною шкуркою вздовж волокон деревини заготовки (мал. 86).

Нині великого поширення як на виробництві, так і в побуті набуло використання електрифікованих шліфувальних машин (мал. 87). Про будову, призначення та прийоми роботи такими інструментами ти дізнаєшся в подальшому на уроках трудового навчання.

Під час шліфування виробів необхідно додержуватися таких правил безпечної праці:

1.    На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

2.    Шліфування площинних заготовок виконувати на підкладній дошці.

3.    Не торкатися руками шліфувальної шкурки та гострих частин заготовки.

4.    Не здмухувати відходів, змітати їх тільки спеціальною щіткою.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Шліфування виробів

Обладнання і матеріали: вироби, виготовлені на попередніх уроках, шліфувальна шкурка № 100.140, шліфок.

Послідовність виконання роботи

1.    Підготуй раніше виготовлені вироби.

2.    Визнач нерівності на плоских поверхнях деталей.

3.    Відшліфуй ці поверхні.

4.    Склади деталі в конструкцію (якщо виріб складається з кількох деталей).

5.    Перевір якість виконаної роботи. Оздоблювальні роботи виконай після вивчення наступних тем.

шліфування, шліфувальна шкурка, абразив, зерно, шліфок.

Абразивний матеріал - дуже твердий зернистий матеріал, який застосовують для шліфування, полірування, заточування.

Шліфок - пристрій, призначений для кріплення шліфувальної шкурки.

1.    Що спільного та в чому відмінність у технології обробки деревинних матеріалів напилком та шліфувальною шкуркою?

2.    Як залежить якість обробки поверхні виробу від розмірів зерен шліфувальної шкурки?

3.    Як правильно шліфувати поверхню деревинних матеріалів?

4.    Яких правил безпечної праці потрібно дотримуватися під час шліфування виробів?

Тестові завдання

1. Який різальний інструмент використовують для чистової обробки деревних матеріалів?

А ніж Б пилку

В шліфувальну шкурку Г рубанок

2.    Для шліфування виробів з деревних матеріалів краще з стосовувати шліфувальні шкурки з номерами

А 60.80    В 160.200

Б 100.140    Г 220.240

3.    Пристосування, призначене для кріплення шліфувальн шкурки, називається

А шерхебель    В рашпіль

Б шліфок    Г абразив

4.    Як позначається зернистість шліфувальної шкурки?

А словом    В числом

Б літерою    Г числом і літерою

5.    У якому напрямку слід шліфувати заготовку?

А уздовж волокон

Б поперек волокон В під кутом до волокон Г коловими рухами

Автор: admin от 10-11-2013, 17:27, Переглядів: 6683