Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Сучасні методи обробки деревини

НАРОДНА ОСВІТА

Сучасні методи обробки деревини

ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ

 

ОБГОВОРІТЬ У ТВОРЧИХ ГРУПАХ

Назвіть якомога більшу кількість виробів із деревини.

За допомогою яких способів обробки деревини можна виготовити ці вироби?

 

Які методи і прийоми обробки деревини

використовують сьогодні

 

Незважаючи на велике ршхіаїпя виробів іа деревини та можливі варіанти їх конструкцій, технологія виготовлення, тобто обробки деревини, мас певні закономірності, які втілені в узагальнених технологічних процесах - розпилювані, струганні, свердлінні, точінні, шліфуванні тощо. Зазначені основні процеси обробки деревини залишаються незмінними вже тривалий час. Іншими стали хіба що способи і методи обробки деревини: на зміну ручним прийшли механічні засоби виробництва. З'явилися і метру хотіти для обробки деревини, які приводяться в дію

електроенергією, що значно скорочує час обробки, істотно підвищує продуктивність праці та якість виробів.

Крім того, розвиток науки - технології конструкційних матеріалів, теорії різання, електротехніки і т. ін. - дає змогу створювати нові способи обробки деревини. Завдяки удосконаленню науковцями різних конструкційних матеріалів, зокрема металів та їх сплавів, з'являються нові різальні інструменти. Збільшення швидкостей і конструктивних особливостей подачі робочої частини на поверхню оброблюваної заготовки дає змогу створювати механізовані знаряддя праці.

Механізовані знаряддя - це переважно малогабаритні, іноді багатофункціональні стаціонарні чи переносні машини, які виконують усі необхідні види механічної обробки деревини.

Електричний двигун - пристрій для перетворення електричної енергії у механічну та приведення в рух машин і механізмів. Він є головним і обов'язковим (але не єдиним) елементом електроприводу. Перші електричні двигуни були винайдені ще у оериій половині XIX ст.

Історія електричного двигуна починається з винайдення електрогенератора, який перетворював механічну енергію в електричну, тобто навпаки, ніж сучасний електродвигун - з електри'ної у механічну.

Ім'я винахідника електричного генератора достеменно невідомо. Через деякий час після публікації доповіді, гроголошеної в Королівському товаристві, в якій Фарадей виклав теорію електромагнітної індукції, він знайшов у своїй поштовій скриньці листа, підписаного латинськими буквами Р. М., і прикладене до нього креслення. Воно містило опис синхронного генератора зі збудженням від постійних магнітів. Уважно розібравшись у цьому проекті. Фарадей надіслав листа і креслення в той самий 

 

 

журнал, в якому була надрукована його доповідь. Він сподівався, що невідомий автор побачить публікацію свого проекту й коментар Фарадея, який високо оцінив цей винахід. Майже через півроку Р. М. надіслав до редакції журналу додаткові роз'яснення і опис запропонованої ним конструкції електрогенератора, але і цього разу побажав залишитися невідомим. Людство й досі, попри багаторічні пошуки істориків. не знає, кому ж воно зобов'язане одним із найважливіших технічних винаходів.

 

Які електричні інструменти застосовуються

для обробки деревини

 

Для обробки деревини широко застосовують електрифіковані інструменти (електричні машини):

• дискові електропилки;

• електрорубанки;

• електродрилі;

• електрофреаи;

• електровикрутки тощо.

Усі електрифіковані інструменти для обробки деревини мають такі основні частини:

1. Корпус, у якому розміщуються основні елементи інструмента.

2. Електродвигун для приведення в рух різального інструмента.

3. Робочий (різальний) інструмент.

4. Механізм передачі для зміни швидктктї руху інструмента.

5. Механізм для керування та регулювання інструмента.

Розглянемо деякі електрифіковані інструменти для обробки деревини.

Електродриль (рис. 88) широко використовується під час обробки деревини - для свердління отворів різного діаметра. Завдяки значно більшій потужності, ніж у ручного коловорота чи дриля, електродриль використовують для свердління отворів не тільки у деревині, а й у багатьох інших матеріалах - металах, пластмасі, пластику тощо.

Ручна дискова електропилка (ручна циркулярна пилка) (рис. 89) - пилка з робочим органом у вигляді диска з ріжучими зубцями.

Елсктроиилка може бути встановлена стаціонарний (не переносний) верстат, для цьош у неї є рама і кріплення.

Ручний електрорубанок (рис. 90)

 

 

складається а рами (основи), на якій вмонтовано електродвигун. Ротор обертається у шарикових підшипниках, напресованих у кришці двигуна. Ротор одночасно виконує роботу аналогічну функції ножів у ручних рубанках у його конструкції вмонтовано дна або чотири ножі.

Опорні панелі передня і задня забезпечують прямолінійність струї'ання. Обидві панелі рухомі, вони регулюють товщину стружки.

Рубанок має дві рукоятки - вередиш і задню, в яку встановлено вимикач. Для швидкої зупинки імгшра з ножами після вимкнення елскт|х>дннгуна використовується гальмо, розташоване біля задньої рукоятки.

Стружка виходить через спеціальний патрубок, до якого може бути приєднаний будівельний пилосос чи мішок для збирання пилу. Ширина стругання може регулюватися за допомогою спеціального бокового упора, що входить у комплект до рубанка.

Електрофрезер (фркіер) (рис. 91) - ручний елсктроінструмент для футерування фігурної обробки горців, вирізання пазів та свердління отворів. Фрезер поєднує функції фігурною рубанка, ножівки і дриля.

Фрезерування - це операція різання пласких та інших фігурних поверхонь за дономошю багатолезових інструментів - фрез.

 

 

Електрофрезер складається з основи та опори, на якій розташовані упорні гвинти для обмеження глибини фрезерування. Обмежувач, призначений для фіксації довжини фрезерування прямолінійних патів, встановлюється н бічний пат основи та фіксується затискачем.

Фреазер має вимикач із вбудованим регулятором швидкості обертання фрези, який може фіксуватися.

Ручний електролибник (рис. 92) застосовують для випилювання деталей чи виробів із деревини, фанери, ДВП. Пилка елекгролобзика, закріплена в скобі, приводиться у зворотно-поступальний рух за допомогою кулісного механізму. Вмикають лобзик натисканням кнопки вимикача, який має вбудований у клавішу регулятор швидкості для встановлення кількості зворотно-поступальних рухів пилки. Положення «увімкнено» можна зафіксувати натисканням на фіксатор, для вимкнення лобзика необхідно повторно натиснути на кнопку вимикача.

 

 

Для остаточної обробки виробів використовують шліфувальні машини (рис. 88). Серед основних шліфувальних пристроїв розрізняють: стрічкові, вібраційні, ексцентрикові.

Стрічкові (рис. 93, а) - шліфують постійним рухом в одному напрямку шліфувального паперу у вигляді стрічки, яка натягнута на два ролики. Основне нрианачення цієї машини шліфування великих поверхонь.

Вібраційні (рис. 93, б) - шліфують або полірують череп здійснення швидких зворотно-поступальних рухів. Робочий інструмент прямокутна підошва, на якій закріплюється шліфувальний папір. Як правильно, шліфувальний папір закріплюється за допомогою притискного механізму з двох сторін підошви, а також можливий варіант кріплення клейовою стрічкою.

Ексцентрикові (рис. 93, в) - шліфують та полірують через здійснення двох видів одночасних рухів - обертання по колу самої машини та обертання шліфувального диска навколо власної осі. Робочим елементом цього інструмента є кругла підошва, на якій кріпиться шліфувальний диск, який за погреби замінюють на інший.

 

Сьогодні роботу з виробництва меблів, сувенірів та інших речей успішно виконують верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) (рис. 94). Особливістю ЧПУ є те. що програмне забезпечення дозволяє повністю змоделювати і налаштувати процес виготовлення деталі на основі відповідних комп'ютерних програм.

На екрані пульта керування верстатом (комп’ютера) моделюється і відтворюється увесь технологічний процес виготовлення деталі виробу - від кількості деталей і навантаження на робочу (ріжучу) частину до кількості оброблених деталей за одиницю часу (година, день чи місяць). У програмному забезпеченні передбачено автохютич-ний вибір режиму різання, - у пам'яті комп’ютера реєструються і зберігаються дам про раніше обрані процеси обробки різних деталей, з яких оператор може обрати необхідний режим.

Оператор верстата з ЧПУ повинен умгти читати креслення, працювати на комп’ютері, мати знання з фізики, математики та геометрії. Представники цієї професії мають можливості для кар'єрного росту - інженера, програміста чи технолога сучасного виробництва.

 

 

Як можно економити електроенергію та матеріали

під час виготовлення виробів з деревини

 

Для заощадження електричної є нерпі при обробці деренини потрібно користуватися сучасними і метру ментами, що мають нижчий рівень споживання електрики та вищу якість обробки заготовок і деталей. Також дедалі більше застосовують комплексні інструменти, які скорочують кількість виконуваних операцій, тим самим забезпечуючи економію електроенеріїї.

Безвідходне виробництво. Видатний хімік Дмитро Менделєєв стверджував, що чим досконаліше виробництво, тим менше у нього відходів. З рікчвитком науки і техніки кожне виробництво дедалі більше наближається до безвідходного (хоча цілком безвідходною виробництва бути не може).

Безвідходне виробництво у деревообробный промисловості - це повна переробка лісу на пиломатеріали та вироби а дерева.

Під час виготовлення виробів а деревини часто утворюється багато відходів обрізків, стружки, тирси тощо. Для скорочення кількості відходів пасам перед дбають про уникнення браку та оптимальне розмічання заготовок.

Традиційно відходи деревообробної промисловості є сировиною для виробництва ДСП, ДВП, картону, целюлози. Широко никористовуються вони у сільському господарстві (тирса як підстилковий матеріал на фермах і птахофабриках: подрібнена зелена маса, гілки, кора для утеплення, захисту ґрунту від пересихання і обвітрювання та ін.). Особливо актуальним сьогодні є виробництво паливних брикетів і гранул для захищення традиційних джерел енергії.

 

1. Які ти знаєш ручні електрифіковані знаряддя праці? Назви види робіт, які ними можна виконувати.

2. Які спільні частини є н усіх ручних електрифікованих інструментів?

3. Які переваги електрифікованих знарядь праці?

4. У чому особливість верстатів із числовим програмним управлінням?

5. Поміркуй і порівняй два хюжливих варіанти виготовлення нласггого виробу: а) ручним столярним інструментом; б) ручним електрифікованим інструментом. Назви інструмент та послідовність робіт для кожного варіанта.

6. Які спільні процеси гкіробки деревини будуть застосовані в обох варіантах?

7. Як досягають безвідходного виробництва в сучасній деревообробній промисловості?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 7 клас Терещук (хлопці)

 

Автор: asia2016 от 23-02-2017, 01:37, Переглядів: 3683