Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 12. Відомості про сучасні електрифіковані знаряддя для обробки металу

НАРОДНА ОСВІТА

§ 12. Відомості про сучасні електрифіковані знаряддя для обробки металу

1. Пригадай і поясни відомі тобі методи обробки конструкційних матеріалів.

2. Які електрифіковані знаряддя праці для роботи з металом ти знаєш? Яке їхнє призначення?

3. Назви переваги електрифікованих інструментів над механічними.

Упродовж усієї історії людства виникали та вдосконалювалися знаряддя праці, що замінюють фізичну працю людини машинною. Цей процес триває дотепер. Розглянь малюнок 118 та порівняй зображені на ньому механізми. Усі вони були виготовлені в різні віки й відповідали рівню логіки й технічного мислення свого часу. Щоб отримати досконаліші машини та механізми, які б задовольняли смаки, потреби, уподобання користувачів та давали змогу виконувати відповідні технологічні операції, потрібно постійно працювати над удосконаленням існуючих речей або створювати нові. Нині промисловість випускає безліч електрифікованих знарядь праці для обробки конструкційних матеріалів.

Тобі вже відомо, що метал обробляють різними технологіями: відливанням, обробкою тиском (прокачуванням, волочінням, пресуванням, куванням, штампуванням), зварюванням тощо. Деревина, як і метал, добре піддається механічній обробці на верстатах. Різання є одним з найпоширеніших способів механічної обробки конструкційних матеріалів.

Нині важко уявити сучасне виробництво, де б не використовувалися вироби з металу. Побутові прилади й космічні кораблі, велосипеди та автомобілі, домашні меблі й архітектурні споруди тощо - усе це має в своєму складі деталі з металу, які виготовлено за допомогою різноманітних електрифікованих інструментів та верстатного обладнання.

Конструктори, удосконалюючи існуючі знаряддя праці, проектують різноманітні металообробні верстати та електрифіковані ручні інструменти, які відрізняються різними параметрами та якістю обробки.

Широкого використання в побуті, майстернях, на підприємствах набули електродрилі, машинки для різання металу, шліфувальні машини тощо.

Одним з незамінних електроінструментів для свердління отворів є ручний електродриль (мал. 119). Електричні дрилі відрізняються потужністю електродвигуна, особливістю живлення, розмірами. Додаткові конструктивні елементи призначені для регулювання числа обертів та ударної дії свердла, плавного пуску електродвигуна, можливості реверсування (зміна напрямку обертання) тощо.

Для виконання таких додаткових функцій, зокрема закручування та викручування шурупів, гайок, шліфування та полірування поверхонь, електричні дрилі оснащено наборами інструментів і пристроїв (мал. 120).

Набори таких пристосувань можуть також бути укомплектовані в спеціальних футлярах (мал. 121).

Усі моделі за особливістю приведення їх у дію поділяють на електричні та пневматичні. Залежно від конструкції, моделі з електричним приводом можуть живитися від мережі постійного або змінного струму чи від акумуляторних батарей, а пневматичні - працювати за рахунок стисненого повітря. Моделі з акумуляторним живленням використовують, якщо немає змоги під’єднатися до електричної мережі (мал. 122, б, в).

Окремі моделі, які називаються кутовими електродрилями, мають конструкцію, що дає змогу свердлити отвори в малодоступних місцях (мал. 119, г).

Електроножиці (мал. 122) дозволяють швидко та якісно різати листовий метал, вирізати заготовки, надавати їм потрібних форм та розмірів. Висіяні ножиці надають можливість вирізати внутрішні контури. Листові електромеханічні ножиці за принципом дії схожі на звичайні господарські. Різальними елементами слугують два ножі, один з яких - верхній -здійснює зворотно-поступальні рухи у вертикальній площині, а другий закріплено нерухомо на міцній опорній підошві напівкруглої форми. Такі ножиці легко ріжуть листи металу завтовшки до 4,5 мм. Їхня потужність може становити 350... 1400 Вт. Що потужніша машинка, то надійніша

 

вона в різанні товстіших листів.

Для різання та шліфування твердих матеріалів (металу, каменю тощо) використовують кутову шліфувальну машинку, яку в побутовому мовленні називають болгаркою (мал. 123). Використовуючи відповідні алмазні круги (мал. 124), за допомогою цього інструмента ріжуть керамічну плитку, полірують конструкційні матеріали, знімають з металу іржу тощо.

Електроінструменти особливої конструкції використовують також для нарізання різьби (мал. 125). Це зменшує затрати часу на виконання технологічної операції та покращує якість виконання роботи.


Як і будь-яка машина, електрифіковані машини мають три основні частини: електричний двигун, передавальний механізм та виконавчий орган. Електричний двигун перетворює електричну енергію в механічну роботу. Основними частинами електродвигуна є ротор і статор. Ротор - обертова частина електродвигуна (мал. 126, а). Статор - нерухома частина електродвигуна з великою кількістю обмоток з мідного дроту (мал. 126, б). Під час проходження через обмотки статора електричного струму утворюється магнітне поле, яке змушує ротор обертатися навколо своєї осі. Обертовий рух від вала ротора передається на робочий орган електрифікованих знарядь праці або верстатів.

У технологічних процесах, що пов’язані з відносно великим обсягом обробки конструкційних матеріалів і які важко виконати за допомогою ручного електрифікованого інструменту, використовують металообробні верстати. За допомогою них виконують різноманітні технологічні операції: свердління, шліфування, полірування, фрезерування, точіння, нарізання різьби тощо.

Залежно від виконуваних функцій верстати мають і відповідну назву: свердлильний, шліфувальний, полірувальний, фрезерний, різьбонарізний та ін.

Сучасна промисловість випускає верстати двох типів. До першого типу належать компактні верстати, які працюють переважно від електромережі напругою 220 В. Вони мають невеликі розміри та масу, можуть виконувати нескладні технологічні операції, їх зручно транспортувати та встановлювати для виконання роботи. Другий тип - це стаціонарні верстати, які використовуються на металообробних підприємствах та мають велику потужність, а відповідно і технологічні можливості.

Свердлильні верстати (мал. 127) використовують для отримання в заготовках отворів, а також для зенкерування, розгортання та нарізання різьби мітчиками.

Широкого застосування набувають портативні свердлильні машини на магнітній основі. Вона дозволяє встановити верстат у будь-якому просторовому положенні, у місцях, де обмежений доступ свердління стаціонарним верстатом.

Одним з найбільш широко застосовуваних методів обробки металів різанням є точіння, тобто отримання деталей, які є тілами обертання.

На цьому принципі ґрунтується токарна обробка металу, що здійснюється на токарних верстатах (мал. 128). За допомогою них можна обробляти циліндричні, фасонні, конічні, торцеві поверхні, нарізати різьбу, виконувати безліч інших робіт з досить високою точністю і якістю.

Фрезерні верстати (мал. 129) застосовують для виконання найрізноманітніших робіт - від обробки плоских поверхонь заготовок із чорних та кольорових металів і сплавів до обробки поверхонь різного профілю. Як різальний інструмент застосовують різні типи фрез (торцеві, кінцеві, шпонкові, кутові, фасонні тощо).

Шліфувальні верстати (мал. 130) використовують для оздоблювальних операцій, які забезпечують високу точність розмірів і якість оброблюваних поверхонь. Залежно від видів шліфування верстати поділяють на круглошліфувальні (для зовнішнього шліфування), для внутрішнього

шліфування і площинно-шліфувальні - для шліфування площин. Деталі шліфують шліфувальними кругами та стрічками.

Роботу на зазначених верстатах виконують високопрофесійні робітники таких професій, як токар, фрезерувальник, шліфувальник. Вони повинні досконало знати будову, принцип роботи та застосування цих машин, види та прийоми виконуваних ними робіт. Для якісного виготовлення виробів фахівці мають також володіти знаннями про технологічні, механічні, фізичні та інші властивості конструкційних матеріалів. Кожен з них повинен уміти науково організовувати робоче місце, дотримуватися правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог. Отримати високо-професійну освіту із зазначених напрямків можна в закладах професійно-технічної світи.

Перед виконанням технологічних операцій електрифікованими знаряддями праці насамперед потрібно ознайомитися з інструкціями до інструментів, визначити їх призначення, особливості користування, безпечні

прийоми роботи. Щоб економно споживати електричну енергію, не рекомендується залишати інструменти ввімкненими в електричну мережу після припинення виконання технологічних операцій.

Значні досягнення в конструюванні метало- та деревообробних верстатів, обробці каменю та бетону, пластичних мас та інших конструкційних матеріалів мають відомі в Україні та за її межами підприємства ВАТ НВК «Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського», ПНВП «Мікротех», що в Харківській області, ВАТ «Мукачівський верстатобудівний завод» із Закарпаття та низка інших.

Залежно від конструктивних особливостей струмопровідних елементів випускають електроінструменти таких класів:

I клас - електроінструмент, у якого всі деталі, що під напругою, мають ізоляцію і штепсельна вилка має заземлюваний контакт;

II клас - електроінструмент, у якого всі деталі, що під напругою, мають подвійну та посилену ізоляцію. Цей інструмент не має пристроїв для заземлення;

III клас - електроінструмент з номінальною напругою не вище ніж 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою. Цей електроінструмент призначений для живлення від безпечної наднизької напруги.

Під час роботи електрифікованим інструментом потрібно неухильно дотримуватися правил безпеки праці:

1. Визначити за паспортом клас інструмента.

2. Перевірити комплектність і надійність кріплення.

3. Перевірити справність кабелю і штепсельної виделки, цілісність ізоляційних деталей корпусу, рукоятки, наявність захисних кожухів та їх справність.

4. Перевірити чіткість роботи вимикача, роботу в холостому ходу.

5. Будь-які налаштування електроінструменту та заміну різального інструменту виконувати з вимкненим з розетки шнуром живлення та під наглядом учителя.

6. Надійно фіксувати заготовку.

7. Міцно стояти на ногах.

8. Використовувати захисні засоби (окуляри, щитки тощо).

9. Виконувати роботи тільки з дозволу вчителя та під його наглядом.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Ознайомлення з інструкціями користувача побутових або професійних електроінструментів

Обладнання та матеріали: електроінструменти, інструкції користувача електроінструментів (електричний дриль, електрошуруповерт), зошит, ручка.

Послі довні сть виконання роботи

1. Оглянь запропоновані вчителем електроінструменти.

2. Визнач призначення електроінструментів, ознайомся з їхніми технічними даними.

3. Запиши технічні дані інструмента (параметри живлення, потужність, робочі параметри).

4. Визнач клас інструмента.

5. Здійсни порівняльну характеристику запропонованих електроінструментів.

6. Прочитай відомості щодо безпечного використання електроінструменту.

7. Прочитай відомості про виконання роботи електричним інструментом.

Сьогодні широкого застосування набувають портативні свердлильні машини на магнітній основі (мал. 131, а). Перевагою свердлильного верстата на магнітній основі є можливість використовувати його у важкодоступних місцях, там, де обмежений доступ для верстатів зі стаціонарним обладнанням. Магнітна основа дозволяє встановити верстат у будь-якому просторовому положенні (горизонтальному, вертикальному, під певним кутом).

Дедалі частіше в побуті використовують дискову пилку (роторайзер). Це універсальна ручна міні-пилка, призначена для прямого пиляння деревини, пластмаси, алюмінію, керамічної плитки та інших матеріалів (мал. 131, б).

Електрифіковані знаряддя праці, дискова пилка, гайковерт, різьборіз, ротор, статор.

Побутові електрифіковані інструменти - електрифіковані інструменти для виконання роботи в невеликих обсягах протягом малого відрізка часу.

Професійні електроінструменти - електрифіковані інструменти, які дозволяють виконувати великий обсяг роботи протягом тривалого часу.

Реверс - пристосування для зміни напрямку руху обертання вала верстата у зворотний бік.

1. Які переваги та недоліки електрифікованого ручного інструменту?

2. Які електроінструменти використовують для обробки металу?

3. Навіщо використовують різноманітні пристосування до електроінструменту?

4. Яких правил безпечної праці потрібно дотримуватися під час роботи з електрифікованими знаряддями праці?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Гащак

 

Автор: admin от 17-10-2016, 13:18, посмотрело: 1877