Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 8. Технологічний процес різання деревини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 8. Технологічний процес різання деревини

1. Пригадай, який технологічний процес називають різанням.

2. За рахунок чого здійснюється процес різання матеріалів?

3. Які інструменти для різання деревини тобі відомі?

Для обробки деревини різанням застосовують спеціальні верстати та різноманітні різальні інструменти: ножі, пилки, ножиці, сокири, стамески, долота, напилки тощо (мал. 56).

Розрізняють два способи різання деревини: без зняття стружки і зі зняттям стружки. До різання без зняття стружки належить розколювання деревини, розрізання її на шпон і розрізання ножицями (мал. 57).

Зі зняттям стружки виконують фугування, пиляння, стругання, фрезерування, свердління, точіння, розпилювання (мал. 58).

В обох способах процес різання здійснюється різальним інструментом, який має різальну частину у формі клина.

Найбільш поширеним способом обробки деревини є різання зі зняттям стружки різальними інструментами, які мають один або кілька різців. Наприклад, рубанок має один різець, фреза - кілька, а пилка - багато різців.

Процес різання полягає в тому, що під дією сили в деревину заглиблюється різець і відокремлює від неї (зрізує) частинки у вигляді тонкої довгої стружки або тирси. При цьому видаляється непотрібна частина матеріалу. Заготовці надають потрібної форми і розмірів за необхідної якості поверхні.

Під час обробки деревини розрізняють два найбільш типові види різання: упоперек і вздовж волокон.

Поперечне різання (мал. 59, а) характерне тим, що різець рухається в напрямі, перпендикулярному до волокон деревини. При цьому стружка утворюється у вигляді слабо зв’язаних між собою елементів, які зазвичай розсипаються на частини.

Поздовжнє різання (мал. 59, б) - це відокремлення деревини, за якого різець рухається вздовж волокон, причому утворювана стружка може надламуватися, мати чітко виражені елементи.

Одним зі способів різання деревини зі зняттям стружки є пиляння. У процесі пиляння відбувається поділ деревини на частини внаслідок різання багато-різцевим інструментом - пилкою.

Пилка є одним з прадавніх знарядь праці. Невеликі кременеві пилки застосовувалися вже 7-3 тис. років до н. е. в епоху неоліту, коли людина користувалася кам’яними знаряддями праці. Згодом з’явилися мідні пилки (мал. 60).

Мал. 61. Види столярних пилок: 1 - ножівка широка; 2 - ножівка вузька; 3 - електрична цепкова пилка; 4 - ножівка стуслова; 5 - ножівка з обушком; 6 - наградка; 7 - пилка садова; 8 - пилка поперечна дворучна; 9 - електрична дискова пилка

Нині, залежно від призначення, промисловість випускає різні види пилок: столярні, садові, слюсарні та інші (мал. 61).

За зовнішнім виглядом і за призначенням ножівки поділяють на такі види: широкі (мал. 61, 1) для поперечного, поздовжнього пиляння; вузькі (викружні) (рис. 61, 2) для розпилювання тонких пиломатеріалів, випилювання криволінійних деталей і виконання наскрізних пропилів;

стуслові ножівки (мал. 61, 4) використовують під час роботи з крихкими декоративними профілями або під час виготовлення рамок для картин;

ножівка з обушком (мал. 61, 5) з посиленою (потовщеною) спинкою для чистого зарізування неглибоких пропилів, нарізування шипів і для інших тонких робіт;

наградки (рис. 61, 6) для виконання прорізів на невелику глибину, пропилювання доріжок для шпону, шпунтів тощо;

ножівки зі змінними полотнами, які мають різну форму зубів. За будовою аналогічні ножівці універсальній.

Пилка (столярна ножівка) (мал. 62) - це тонка сталева стрічка з насіченими на одній з її кромок зубами.

Кожний зуб являє собою різець, який потрібно заточувати. Існують також універсальні ножівки, які не потрібно точити, оскільки загартовані спеціально для цього зубці служать довго.

Зуби ножівок характеризуються кроком і висотою: крок (Р) - відстань між вершинами сусідніх зубів; висота (Н) - найкоротша відстань між основою і вершиною зуба (мал. 63).

Параметри зубів ураховують при виборі ножівок та способу пиляння деревини, про які ти дізнаєшся з наступного параграфа.

 
 Різання, клин, пиляння, зуб, наградка, викружна пилка.

 

Волокна деревини - витягнуті в довжину частинки дерева.

Зуб - основний елемент ножівки.

Клин - основа різальної частини інструмента.

Пиляння - розкрій деревини на окремі частини за допомогою ножівки. Полотно пилки - плоска, тонка металева частина пилки з гострими зубцями.

Різання - обробка матеріалу різальним інструментом для отримання деталей потрібної форми і розмірів.

 

1. У чому полягає процес різання?

2. Назви основні способи різання деревини.

3. Яке пиляння називають поперечним, а яке - поздовжнім?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання (для хлопців) Терещук Б. М., Дятленко С. М.

 

Автор: admin от 7-07-2015, 13:23, Переглядів: 1952