Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Інструменти для нарізання нарізі та прийоми нарізання внутрішньої і зовнішньої нарізей

НАРОДНА ОСВІТА

Інструменти для нарізання нарізі та прийоми нарізання внутрішньої і зовнішньої нарізей

Ви дізнаєтесь

Про прийоми нарізання внутрішньої і зовнішньої нарізей. Інструмент, який для цього застосовується. Позначення кроку нарізі та традиційні і нетрадиційні способи його вимірювання.

Пригадайте

Які способи з’єднання деталей існують у техніці.


 

Нарізування внутрішньої нарізі

Внутрішню нарізь (в отворі) нарізають мітчиком (мал. 154). Виготовляють мітчики з інструментальної легованої або швидкорізальної сталі. Хвостовиком мітчик кріпиться у воротку.

Робоча частина мітчика являє собою гвинт з поздовжніми або гвинтовими канавками для утворення різальних крайок на інструменті. Як і в плашках (інструмент для нарізання зовнішньої нарізі), у робочій частині мітчика мається забірна частина для полегшення входу інструмента в отвір. Канавки мітчика, так само як отвори, зроблені паралельно осі плашки, окрім утворення різальних крайок, забезпечують відведення стружки із зони різання.

Ручні мітчики для нарізування метричної нарізі випускають у комплекті, що включає два мітчики для діаметра нарізі до З мм і три (№1 — чорновий, №2 — середній і №3 — чистовий) (мал. 155) для нарізей діаметром більше 3 мм. Чорновий мітчик виконує основну роботу і зрізує до 60 % шару металу, що підлягає зняттю. Напів-чистовий(або середній) мітчик зрізує до ЗО % шару металу. Чистовий мітчик надає нарізі остаточної форми й розмірів і зрізує решту — 10 % шару металу. Мітчики, що


входять у комплект, мають різні діаметри різьбонарізної частини й різну форму профілів. На хвостовій частині всіх мітчиків комплекту вибиті кругові риски (1, 2, 3) або проставлені номери мітчиків, а також вказано розмір нарізі — діаметр.

Для установки (закріплення) і обертання мітчика в процесі нарізування нарізі ручним способом застосовують пристосування — воротки (мал. 156). Мітчик, що вставляють у регульований вороток, центрують і затискають. Для кожного виду мітчиків існує свій вороток. Існують універсальні воротки, у які можна вставляти мітчики різних розмірів.

Окрім комплектів мітчиків, існують машинні мітчики, які мають довгу робочу частину, на якій розміщені одночасно всі розміри калібруючої частини, що дозволяє за один раз нарізати внутрішню нарізь. Однак це вимагає використання додаткових пристосувань на верстаті (мал. 157).

Перш ніж приступити до нарізування нарізі в отворі, виконують розмітку місця отвору з обов’язковим його накернюванням (мал. 158, а). З урахуванням розмірів майбутньої нарізі за таблицею (табл. 3) підбирають діаметр свердла.

Іноді можна скористатися простим способом — щоб дізнатися діаметр отвору під потрібну нарізь, від діаметра нарізі віднімають крок і отримують діаметр отвору.

Розмір діаметра отвору під нарізь можна обчислити за формулою: И = сі -1,6£, де І) — діаметр отвору, мм; сі— діаметр нарізі, що нарізають, мм; І — глибина нарізі, мм.

Розміри воротка для закріплення мітчика під час нарізування нарізі підбирають залежно від діаметра нарізі, що нарізають. Орієнтовна довжина воротка може бути визначена за формулою: Ь = 20И 4- 100 мм, де І) — діаметр нарізі.

Якщо діаметр отвору менше вказаного в таблиці 3, мітчик зламається, а якщо більше — нарізь буде неповною, ослабленою.

Просвердлений отвір обробляють зенківкою (для утворення фаски на початку отвору) (мал. 158, б). Застосування цього інструмента дозволяє поліпшити якість, зменшити конусність,

овальність бічної поверхні отвору. Зенківкою працюють так само, як і свердлом.

 

Для якісного нарізання нарізі важливо правильно закріпити деталь у лещатах і встановити в отворі перший мітчик (мал. 159, а). Деталь закріплюють так, щоб поверхня з отвором була паралельна площинам губок лещат, а мітчик — перпендикулярно до площини деталі. Перпендикулярність (кут 90 с) перевіряють слюсарним кутником (мал. 159, б).

Нарізають нарізь таким чином. Спочатку встановлюють мітчик № 1. Попередньо його на-різеву частину змащують маслом. Притискаючи лівою рукою вороток з мітчиком до отвору, правою плавно обертають його за годинниковою стрілкою (для правої нарізі) до тих пір, поки мітчик не заріжеться у метал на 1-2 нитки. Одночасно стежать за збереженням прямого кута, за необхідності направляючи мітчик. Після того як мітчик зайняв правильне стійке положення і почалося нарізування нарізі, вороток беруть обома руками й обертають з легким натиском, перехоплюючи через кожні півоберта. Для того щоб стружка ламалася і йшла в канавки мітчика, його обертають зворотно-поступально: півтора оберта вперед і півоберта назад (мал. 159, в).

Закінчивши прохід мітчиком № 1, його вивертають, вставляють мітчик № 2, вкручують, допоки він вільно заходить у нарізь, встановлюють вороток і нарізають. Остаточно доводять нарізь мітчиком № 3 і перевіряють нарізь (мал. 159, г). Якість нарізі в умовах майстерень можна перевірити, вкручуючи в отвір відповідний болт. Глухі отвори під нарізь просвердлюють на глибину7, трохи більшу за довжину нарізі.

Для нарізування зовнішньої нарізі вручну використовують плашку. Кругла плашка (мал. 160) виконана у вигляді гайки із швидкорізальної сталі зі спеціальними вирізами. Для того щоб торець стрижня (заготовки) краще заходив у плашку, її нарізь, заходячи в нарізеву поверхню, має меншу висоту профілю. Це так

 

звана забірна частина. Круглі плашки відповідно до стандарту передбачені для нарізування метричної нарізі діаметром від 1 до 76 мм.

 

Плашка (мал. 160) зі спеціальними вирізами кріпиться в плашкотримачі (мал. 161, а) трьома або чотирма гвинтами, позначеними (мал. 161, а) позицією І (для більш жорсткої фіксації), залежно від її розмірів й умов експлуатації.

Для того щоб нарізати нарізь плашкою на стрижні, треба спочатку дізнатися зовнішній діаметр нарізі сі і її крок р (мал. 162). Ці дані позначені на плашці. Потім за таблицею (табл. 4) визначити діаметр стрижня для цієї нарізі й вибрати заготовку.

 

Як бачимо в таблиці 4, діаметр стрижня повинен бути менше зовнішнього діаметра нарізі на 0,1-0,3 мм залежно від розміру нарізі. Якщо діаметр стрижня буде менше на 0,4-0,5 мм від зовнішнього діаметра нарізі, то профіль нарізі виходить неповним.

Обрану заготовку треба виправити, розмітити, відрізати за розміткою і, закріпивши її в лещатах, напилком зняти фаску (мал. 163, а) для того, щоб забірна частина плашки легше захоплювала метал. Слід перевірити якість плашки зовнішнім оглядом і загвинчуванням її на болт або шпильку з неушкодженою

наріззю. Необхідно також ретельно перевірити якість закріплення плашки в плашкотримачі, щоб виключити її можливе викривлення і прокручування (проковзування) в отворі плашкотримача.

Перед нарізуванням нарізі на стрижні розмічають її довжину, стрижень закріплюють у лещатах так, щоб кінець, що виступає над верхньою площиною губок, був довшим від нарізуваної частини на 20-25 мм. Стрижень ставлять за слюсарним кутником під кутом 90° до верхніх площин губок (мал. 163, б). Плашку, закріплену в плашкотримачі, накладають на верхній торець стрижня і з невеликим натиском, не допускаючи перекосу плашки, обертають її (мал. 163, в). Після нарізування 1-2 ниток нарізі ще раз перевіряють сніввісність обертання плашки й стрижня.

Після цього змащують мастилом частину стрижня, на якій буде нарізано нарізь, нарізну поверхню плашки й обертають плашкотримач, рівномірно натискаючи на обидві його рукоятки. Обертання має бути зворотно-поступальним: один-два оберти за годинниковою стрілкою і півоберта проти годинникової стрілки. При цьому стружка ламається, виходить через поздовжній отвір. Це полегшує нарізування нарізі й поліпшує її якість.

Перевіряють якість отриманої зовнішньої нарізі в умовах шкільної майстерні накручуванням гайки з відповідною внутрішньою наріззю (мал. 163, г).

Інструменти (плашки і мітчики), на яких нанесено тільки позначення (наприклад М20), нарізають різьбу зі стандартним «нормальним» кроком для цього діаметра, ця нарізь має найбільший крок для цього розміру (діаметра) стрижня. Якщо вказано М20х1,5, то це дрібна нарізь.

Після закінчення роботи плашку виймають з нлашкотримача, ретельно очищують щіткою від стружки, протирають ганчіркою і змащують мастилом.

Для того щоб дізнатися крок нарізі, застосовують нарізеві щупи (мал. 164, а, б) або спеціальні калібри (мал. 165). Якщо ж подібного інструмента немає, можна виміряти нарізь за допомогою пластиліну. Він менш точний, але приблизно визначити крок нарізі вам удасться. Берете болт з наріззю і прокатуєте поверхнею пластиліну, потім вимірюєте штангенциркулем або слюсарною лінійкою відстань між певною кількістю вершин, а потім цю відстань ділите на кількість виміряних вершин (наприклад, відстань між 10-ма вершинами дорівнює 20 мм, то, поділивши 20:10, отримаємо крок нарізі 2 мм).

Якість нарізаної нарізі в умовах виробництва перевіряють нарізевими мікрометрами, нарізевими калібрами-кільцями (зовнішня нарізь) і нарізевими пробками (внутрішня нарізь) (мал. 165). В умовах шкільних майстерень допускається перевірка нарізі гайками.

Чи добре засвоїли? Поясніть

1. Як можна за допомогою напи- 1. Як визначити крок нарізі на

су на інструменті встановити, деталі, якщо немає зазначе-

яким є крок нарізі — великий ного на малюнку 166 інстру-

(«нормальний») чи дрібний? мента?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 9

Свердління отворів у заготовках і нарізання нарізі

1. Вивчіть кресленик деталі, визначте тип і крок нарізі. Виходячи з цих даних, оберіть діаметр свердла.

2. Підготуйте до роботи свердлильний верстат і машинні лещата (у разі роботи з деталями складної форми, виготовленими з листового металу, використовуйте ручну струбцину). Закріпіть потрібне свердло в патроні, а заготовку в лещатах. Працюйте в захисних окулярах!

3. Просвердліть отвір в зазначеному кернером місці. Після отримання отвору й зупинки свердлильного верстата змініть свердло на зенківку.

4. Роззенкуйте отвір конічною зенківкою з кутом при вершині 90° на глибину 1—1,5 мм (для використання гвинтів з головкою употай) або 0,5 мм (для зняття фасок з краю отвору).

5. Вийміть деталь з машинних лещат і закріпіть її в слюсарних лещатах.

6. Підберіть потрібний комплект мітчиків на заданий розмір нарізі. Виберіть вороток відповідно до підібраного комплекту мітчиків.

7. Вставте в отвір мітчик № 1 (з однією круговою рискою) і перевірте кутником перпендикулярність осі обертання мітчика до площини заготовки.

8. Нанесіть на поверхню мітчика мастильну рідину для зменшення сил тертя і охолодження ріжучої кромки.

9. Правою рукою натисніть на вороток вздовж осі мітчика, а лівою обертайте його за годинниковою стрілкою.

10. Після того як мітчик вріжеться в глибину отвору на 1-2 витки й займе стійке положення, візьміться обома руками за кінці ручок воротка й обертайте мітчик за напрямом нарізі з перехопленням рук кожні півоберта і роблячи періодично півоберта в зворотний бік.

11. Після закінчення нарізання нарізі викрутіть мітчик.

12. Після закінчення нарізання нарізі мітчиком під №• 1 продовжуйте нарізати нарізь в отворі мітчиком під № 2, а потім № 3.

13. Після нарізання нарізі протріть мітчики чистою ганчіркою і, знявши з них мастило, покладіть мітчики в постійне місце їх зберігання.

14. Перевірте якість нарізання нарізі зовнішнім оглядом або загвинчуванням болта з відповідним діаметром нарізі та здайте виріб для оцінювання вчителю.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 5

Послідовність виконання робіт

Зображення

процесу

Інструменти та пристрої

Деталь 1

1. Отримати від вчителя заготовку з листового металу товщиною 2 мм, обпиляну відповідно до розмірів, вказаних на кресленику. В разі потреби відновити розмітку, що вказує на центри майбутніх отворів та накернити ці центри

Слюсарні лещата або ковадло, слюсарний молоток, кернер, лінійка, рисувалка

2. Виконати свердління отворів 0 6 та 0 4 мм

Свердла відповідного діаметра, пристрої для утримання заготовки (ручні або машинні лещата), свердлильний верстат

3.Виконати згинання частин деталі відповідно до ліній розмітки на кресленику

Слюсарні лещата, оправки для гнуття, слюсарний молоток

Деталь 2

1. Отримати від учителя заготовку деталі, обпиляну відповідно до розмірів, вказаних на кресленику.

В разі потреби відновити розмітку, що вказує на центри майбутніх отворів та накернити ці центри

Слюсарні лещата або ковадло, слюсарний молоток, кернер, лінійка, рисувалка

2. Виконати свердління отворів для нарізання нарізі М4 та М6 (діаметр свердла визначити за таблицею 3) та отворів 0 4 мм

Свердла відповідного діаметра, пристрої для утримання заготовки (ручні або машинні лещата), свердлильний верстат

3. Виконати нарізання нарізі М4 та М6

Слюсарні лещата з комплектом м’яких губок, комплекти мітчиків для нарізання нарізі М4 та М6, вороток та слюсарний кутник

Деталь 3

1. Отримати від вчителя заготовку з сортового прокату, оброблену по довжині відповідно до розмірів на кресленику та обпиляти на її прикінцевих циліндричних поверхнях площини для розмітки та свердління отворів

Слюсарні лещата, лінійка та рисувалка, напилок прямокутного або квадратного перерізу

2. Накернити центри отворів та просвердлити їх за допомогою свердла 0 2,5 мм

Слюсарні лещата або ковадло, слюсарний молоток, кернер, лінійка, рисувалка

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:16, Переглядів: 1325