Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Додатки до підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

НАРОДНА ОСВІТА

Додатки до підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

ДОДАТКИ

ДОДАТКОВІ ВАРІАНТИ ВИРОБІВ ІЗ СОРТОВОГО ПРОКАТУ (ШВЕЛЕР, КУТНИК) ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

Набуті упродовж занять із трудового навчання у 8 класі знання дають змогу учням виготовити самостійно та під наглядом учителя вироби, потреба в яких може виникнути у школі або вдома. Нижче пропонуємо два види таких виробів, виготовлення яких цілком по силам учням 8 класу.

ДОДАТОК 1

Виріб «Струбцина»

У шкільних майстернях часто виникає потреба у застосуванні різного виду струбцин. їх використовують під час склеювання деталей столярних виробів або для попереднього з’єднання одна з одною металевих деталей виробу (в разі свердління отворів, виконання заклепкових з’єднань тощо).

 

Використовуючи такий вид сортового прокату, як швелер та листовий метал, можна виготовити струбцини різних розмірів (залежно від потреб шкільних майстерень та наявних типорозмірів швелерів).

Конструкцію такої струбцини зображено на малюнку 1.

Кресленики виробу «Струбцина» (див. малюнок 2) дадуть вам змогу зрозуміти будову кожної окремої деталі та спосіб, у який вони з’єднуються одна з одною.

При цьому деталі І, 2 мають виготовлятися вами самотужки, а деталі 3 (заклепки) та 4 (затискний гвинт) є типовими і можуть використовуватися готовими, хоча за потреби можуть також бути виготовленими.

Основу струбцини виготовляють зі швелера потрібної висоти (див. таблицю 1). У таблиці параметр Н вказує значення висоти швелера відповідно до його номера, параметр В вказує розмір полиці, який відповідає обраному номеру швелера, а С — ширину заготовки, яку треба відпиляти від цілого швелера. Керуючись значеннями, розміщеними у таблиці (вказано № швелерів, які є найбільш придатними для виготовлення і застосування струбцин у шкільних майстернях), розмічаємо швелер на окремі заготовки та здійснюємо їх відрізання.

Таблиця 1

Деталь 2 виготовляють з листового металу товщиною 2 мм. Кресленик розгортки деталі показано на малюнку 2, б (хвилястою лінією показано розрив деталі для зменшення розмірів кресленика), розміри, зазначені літерами Н та С, також обираються з таблиці 1 відповідно до певного номера швелера. Пунктирні лінії на кресленику деталі визначають місця згинання заготовки у деталь П-подібної форми (для цього використовують лещата, слюсарний молоток та оправку потрібного розміру). Отвори діаметром 4 мм свердлять на осьовій лінії деталі (центральний отвір на кресленику не показаний), після чого деталь 2 може слугувати шаблоном для розмічання та свердління відповідних отворів у деталі 1.

В одній з поличок деталі 1 свердлиться отвір для нарізання нарізі М8, після чого обидві деталі з’єднують за допомогою заклепкового з’єднання (пригадай матеріал 6 класу «Види з’єднань деталей»). Затискний гвинт 4 підбирають потрібної довжини для забезпечення працездатності струбцини. Використовуючи таку струбцину, варто зауважити, що під кінець затискного гвинта слід вкладати підкладку з метою уникнення пошкодження поверхонь деталей, що стискають струбциною.

ДОДАТОК 2

Виріб «Барашкова гайка»

Використовуючи у 5 класі лобзик (пиляння фанери та ДВП по криволінійному контуру), ви, мабуть, помітили, що найбільш слабким місцем цього інструменту є барашкові гайки, нарізь у яких інколи псується, і це не дозволяє міцно закріпити кінець пилочки у затискачі лобзика. Тому такі гайки досить часто потребують заміни.

Виготовлення таких гайок власними силами цілком можливо з такого виду сортового прокату, як кутник рівнополичний (мал. 3).

 

Перед виготовленням барашкової гайки ознайомтеся з її креслеником (мал. 4) та таблицею типорозмірів такого виду сортового прокату типу кутник рівнополичний (таблиця 2).

Наведені на кресленику розміри барашкової гайки відповідають її використанню для закріплення пилочки в ручному лобзику. Для інших цілей гайка такого типу може бути виготовлена з кутника іншого типорозміру (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Відповідно до діаметру нарізі, запланованої для нарізання, всі інші розміри також мають бути змінені (збільшені або зменшені відповідно до табличних значень).

ПОГЛИБ СВОЇ ЗНАННЯ

Керуючись наведеними креслениками деталей виробів, спробуйте самостійно розробити технологічну послідовність виготовлення кожної з наведених деталей (за аналогією з технологічними картами, розміщеними у цьому підручнику). Якщо виріб складається з кількох деталей (наприклад, струбцина), розробіть послідовність виконання складальних операцій. Накресліть і заповніть відповідну технологічну документацію.

Поясніть

1. З якою метою до основи струбцини приєднано підсилювач основи?

2. Чому, на вашу думку, із збільшенням висоти струбцини повинен збільшуватися розмір С?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 21:40, Переглядів: 1187