Народна Освіта » Хімія » § 35. Використання простих і складних речовин у господарстві та побуті

НАРОДНА ОСВІТА

§ 35. Використання простих і складних речовин у господарстві та побуті

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете

• мати уявлення про застосування речовин;

• розуміти, що їх застосування на виробництві та в побуті ґрунтується на їхніх властивостях;

• уміти обґрунтовувати залежність між властивостями та застосуванням речовин.

Ви вже знаєте, що використання речовин ґрунтується на їх властивостях.

Метали широко використовують у господарстві та побуті. Це зумовлено, головним чином, їхніми фізичними властивостями: твердістю, пластичністю, електричною провідністю. Усі метали тією чи іншою мірою виявляють такі властивості, але кожний окремий метал застосовують згідно з його індивідуальними характеристиками. Електричні проводи виготовляють з міді, алюмінію й заліза, оскільки вони мають добру електричну провідність. Для виготовлення літаків використовують алюміній, оскільки він поєднує в собі міцність і легкість.

Людство знає багато різних металів, проте їхні властивості не можуть задовольнити всіх потреб нашої цивілізації, том}' використовують сплави металів один з одним і з неметалами. Найбільш широко використовують чавун і сталь, що являють собою сплави заліза з вуглецем. Змінюючи вміст вуглецю й заліза, добувають багато сплавів з різноманітними властивостями. З них виробляють машини, деталі верстатів, різні інструменти тощо.

Сплави за своїми властивостями значно різноманітніші, ніж чисті метали, тому набувають ширшого застосування.

Використання неметалів більшою мірою пов’язано з їхніми хімічними властивостями. З усіх неметалів найчастіше застосовують кисень. Його у великих кількостях добувають з повітря. Кисень використовують для прискорення процесів горіння (наприклад, коксу в доменних печах), для зварювання й різання металів тощо.

Пригадайте, які ще галузі застосування кисню ви знаєте (вивчали у 7-му класі).

Окрім кисню, широко застосовують такі неметали, як сірка, хлор, вуглець. Багато сірки й хлору іде на добування сульфатної і хлоридної кислот. Вуглець (вугілля) використовують як паливо. Один з різновидів вуглецю -графіт - потрібний для виготовлення електродів і «щіток» для електромоторів, оскільки він добре проводить електричний струм. Вугілля у вигляді коксу у великих кількостях використовують для виробництва чавуну.

Оксиди металічних і немєталічних елементів, що входять до складу гірських порід і мінералів, широко використовують як сировин)' для добування різних речовин і матеріалів, наприклад: пісок SiO2- сировина для добування скла; залізні руди (оксиди Фєруму) - для добування заліза. Такі оксиди, як CaO і SO3, у природі не трапляються (чому?). їх добувають хімічним шляхом і використовують для добування інших речовин.

Пригадайте, для чого використовують кальцій оксид і сульфур(УІ) оксид?

Широкого застосування набув карбон(ІУ) оксид СОг як «сухий лід». За звичайної температури і нормального тиску він переходить у газуватий стан, минаючи рідкий стан, тому не шкодить охолоджуваним продуктам.

Основи й кислоти використовують переважно для добування солей. Хлоридна кислота застосовується для очищення стальних виробів від іржі. Сульфатною кислотою заповнюють акумулятори, що є в будь-якому автомобілі.

Солі також широко використовуються. З них виготовляють ліки для людини і тварин, окремі солі застосовують як мінеральні добрива, їх вносять у ґрунт для поліпшення родючості.

Завдання для самоконтролю

1. Які загальні для всього класу та індивідуальні властивості мають речовини, формули яких:

а) H2SO4 і H2SiCh; 6) CuO і MgO; в) NaOH і Fe(OH)2?

2. Які кислоти і солі використовують у побуті? На підставі яких властивостей застосовують ці речовини?

3. Як ви вважаєте, чому ложки й виделки не роблять з магнію?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Буринська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-10-2016, 22:29, посмотрело: 1824