Народна Освіта » Хімія » § 32. Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей

НАРОДНА ОСВІТА

§ 32. Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

• знати основні способи добування оксидів, основ, кислот, солей;

• уміти складати відповідні рівняння хімічних реакцій.

Добування оксидів. Оксиди можна добути різними способами. Головними є такі:

1. Безпосереднє сполучення простої речовини - металу або неметалу - з киснем за різних умов:

2. Горіння складних речовин:

3. Розкладання під час нагрівання деяких оксигеновмісних сполук (гідроксидів, карбонатів тощо):

Добування лугів. Луги утворюються внаслідок:

а) взаємодії лужних або лужноземельних металів з водою:

6) у результаті взаємодії оксидів лужних чи лужноземельних елементів з водою:

Добування нерозчинних у воді основ. їх добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей:

Добування кислот. Багато оксигеновмісних кислот можна добути взаємодією кислотних оксидів з водою (за винятком силікатної кислоти, чому?):

Виникає запитання, як же добути силікатну кислоту, якщо її кислотний оксид SiCh з водою не реагує? Її добувають іншим способом - з її солі дією сильнішої кислоти:

Безоксигенові кислоти НС1, HBr, HI, pS добувають синтезом з водню та неметалу й через подальше розчиненням утвореної сполуки у воді:

Водний розчин гідроген хлориду HCl у воді - хлоридна кислота. Добування солей. Найважливіші способи добування солей такі:

1. Реакція нейтралізації:

2. Взаємодія основних оксидів з кислотами:

3. Взаємодія кислот із солями:

4. Взаєлюдія кислот з металами:

5. Взаємодія солей з солями:

6. Взаємодія солей з металами:

7. Взаємодія солей з лугами:

8. Взаємодія лугів з кислотними оксидами:

Завдання для самоконтролю

1. Напишіть рівняння реакцій добування двома способами: а) цинк оксиду; 6) фосфор(У) оксиду

2. Напишіть рівняння реакцій добування: а) алюміній сульфату чотирма способами і 6) магній хлориду п’ятьма способами.

Додаткові завдання

3. Унаслідок дії нітратної кислоти на натрій карбонат кількістю речовини 0,25 моль виділяється карбон(ІУ) оксид об’ємом (н. у.)

А 22,4 л; Б 11,2 л; В 5,6 л; Г 2,8 л.

4. * Якщо пропускати надлишок сульфур(ІУ) оксиду крізь розчин гашеного вапна, утворюється кисла сіль. Напишіть рівняння реакції й обчисліть об’єм сульфур(ІУ) оксиду (н. у.), який прореагував із гашеним вапном, якщо при цьому добуто кальцій гідрогенсульфіт масою 50,5 кг.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Буринська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-10-2016, 22:26, посмотрело: 1850