Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 23. Предметне середовище. З історії дизайну

НАРОДНА ОСВІТА

§ 23. Предметне середовище. З історії дизайну

1. Коли ручні знаряддя праці замінили машини? Яким тілесним органом досягається майстерність у праці?

2. Поміркуй і скажи, яке пізнання світу притаманне дизайнеру: наукове, естетичне чи тілесне.

3. Завдяки якому виду творчості змінюються самі матеріали і знаряддя їх обробки? Обери потрібну назву: художня, наукова, технічна, проектна творчість.

4. Пригадай, у чому полягає сутність проектування із застосуванням методу біоніки.

Упродовж усієї історії розвитку культури людина прагнула прикрасити своє життя, зробити гарними і зручними всі предмети, які її оточують: житло, меблі, посуд, одяг, засоби виробництва тощо.

Дизайн зародився за часів розвитку матеріальної культури й перебуває в постійному розквіті завдяки своїм двом функціям: утилітарній (практичній) та естетичній. Предмети, що оточують нас, не лише наділені естетичними цінностями, але й виконують практичне завдання. Людина завжди надавала великого значення таким якостям предмета, як форма, основний колір та оздоблювальні елементи. Праця й мистецтво первісної людини були нероздільними, являючи собою єдиний життєвий процес. Прикраси для неї мали глибокий практичний зміст - вони були так само утилітарними, як власне предмет, і різниці між красою й корисністю не було.

Тому людина прагнула поєднати красу і корисність у своїх виробах. Уся робота була рукотворною, усі предмети, вироби, що її оточували, були результатом копіткої тривалої праці.

Археологічні знахідки на місцях перебування первісних людей засвідчують, що наші предки вміло добирали окремі частини деревини, каменю, кісток для виготовлення різноманітних знарядь праці, рибальства, зброї для полювання та самозахисту. Вироби первісної людини за формою, розмірами, вагою сприяли точності, силі та темпу її трудових дій. Оскільки такий відбір відбувався згідно з особистими фізичними даними та вподобаннями, то ті речі на той час відповідали функціонально, ергономічно та естетично своєму призначенню. Згодом, надаючи кожному предмету своєрідного, символічного значення в життєдіяльності людини, прадавні майстри починають прикрашати їх відповідними візерунками, знаками та символами. Тобто на підсвідомому рівні наші предки створювали вироби як дизайнери.

Дизайном на сучасному етапі розвитку суспільства називають художнє конструювання та оформлення речей. Переважно це знаряддя праці, інтер’єри, промислова продукція, одяг тощо.

Первинне проектування найнеобхідніших засобів життєдіяльності з природних матеріалів позначають поняттям протодизайн.

Природні форми з їх пластичною досконалістю, текстура й фактура природних матеріалів стали джерелом розвитку протодизайну (мал. 205).

Тобі вже відомо, що одним з найталановитіших науковців-художників епохи Відродження, що започаткував біоніку, був Леонардо да Вінчі. Дослідження явищ природи, тіла людини, рослин, птахів надихнули його на створення технічних пристроїв, знарядь праці, військової техніки, що випередили час на століття. До них належать кресленики та схеми літальних апаратів, підводного човна, водних лиж та багато іншого (мал. 206).

Еволюція форми в різних виробах проходила по-різному. У деяких за конкретний час форма змінювалася дуже часто, в інших - упродовж тривалого часу була сталою. До останніх, зокрема, належать предмети по-

буту. Здебільшого свою зовнішню форму різноманітні вироби змінювали під впливом розвитку науки й техніки.

Зовнішня форма вдосконалювалася завдяки проектній творчості промислових дизайнерів та інженерів-конструкторів. Розглянемо це на прикладі ножиць для різання листового металу, картону, пластмас. Існуючі аналоги ножиць створив інженер-конструктор (мал. 207).

А цей асоціативний ряд ножиць створив дизайнер-дослідник А.С. Си-монік (мал. 208).

Будь-який виріб має свою історію, і для нього характерна еволюція не тільки зовнішньої форми, але й технічних характеристик. Ти можеш побачити це на прикладі розвитку годинника (мал. 209).

У середині XX ст. у професійному лексиконі для означення формоутворення в умовах індустріального виробництва використовувалось поняття «індустріальний дизайн». Цим поняттям підкреслювався нерозривний зв’язок дизайну з індустріальним виробництвом. І сьогодні промислові дизайнери проектують екстер’єри підприємств, інтер’єри цехів, зон відпочинку тощо. Згодом дизайн увійшов практично в усі галузі діяльності людини, став основною рушійною силою естетизації предметного середовища. Багато тогочасних часописів із питань техніки під час розгляду питання про дизайн давали уточнення - індустріальний дизайн. Але поволі цей термін з розвитком проектно-художньої діяльності в галузі індустріального формоутворення почали називати одним словом - «дизайн».

У 1957 р. було створено Міжнародну раду індустріального дизайну, яка сприяла розвитку дизайну в усьому світі. Членом цієї організації є і Україна. На генеральній асамблеї цієї Ради, яка відбулася в 1969 р. у Лондоні, визначено формулювання дизайну.

Сучасний дизайн має на меті перетворення предметного середовища людини відповідно до нових потреб. Крім художнього конструювання промислових виробів і покращення умов побуту, дизайн вирішує завдання психологічного комфорту людини (мал. 210).

Дизайнери, зокрема, враховують і потреби дітей в іграшках. Напрям діяльності, яким забезпечується творення ігрового середовища, має назву ігровий дизайн. Коли з’явилися перші трактори, ігродизайнери розробили для дітей іграшку-трансформер «кінь-трактор» (мал. 211). Ця розбірна іграшка зберігається в м. Києві в Державному музеї іграшки МОН України. Шляхом складання тих самих деталей іграшку можна «перетворювати» і на коня, і на трактор. Її можна виготовити самому, скориставшись поданими зображеннями.

Інтер’єр є логічним відображенням внутрішнього світовідчуття власника будинку, своєрідним «дзеркалом душі». Саме тому вибір стилю оформлення інтер’єру є справою важливою та відповідальною. Для кожної людини оселя - це те основне місце, де можна відпочити душею, набратися сил, де мріють, творять, приймають гостей.

Замислися на хвилинку: який він, твій майбутній будинок? Можливо, прийшов час внести до нього щось нове. Неважливо, буде цей дизайн придуманий професіоналом чи ти самотужки візьмешся до справи, але головне, щоб твій будинок не лише був красивий, а й відповідав усім тенденціям сучасної моди.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 Виконання вправ на формоутворення Обладнання та матеріали: креслярське приладдя, робочий зошит. Послі довні сть виконання роботи

1. Ознайомся із формоутвореннями майбутнього виробу (мал. 212).

2. Запропонуй асоціативний ряд біонічних форм зразків.

3. Продумай свої варіанти формоутворення та зобрази їх ескізно.

4. Наміть предметне середовище, у якому буде знаходитися твій виріб.

5. Запропонуй конструкційний матеріал для виготовлення виробу та виготов його (мал. 213).

• Розвиток дизайну інтер’єрів формувався під впливом культур і звичаїв, клімату та наявних матеріалів, наукових винаходів і торгівлі, подій в економіці, політиці й соціальному житті.

Найбільш повно оснащення інтер’єрів спостерігаємо в культурі Давнього Єгипту. Багато предметів дійшли до нашого часу завдяки кліматичним умовам, а також особливостям віровподобань давніх єгиптян. Уже в стародавній період єгипетської культури були відпрацьовані основні форми стола, табурета, стільця й сундука. Давні греки додали до розробки цих основних єгипетських типів власне прагнення до простоти й особливої розробленості форми. Класичні грецькі ордери й орнаменти були пізніше запозичені римлянами, а потім поширились по всьому цивілізованому світу. Технічна майстерність давніх римлян відзначилася у винаході арки й купола. Принцип арки позначився на характері інтер’єру та меблів сьогодення.

Меблі почали декорувати багатим тривимірним різьбленням, стіни -роз’єднувати на окремі панелі, прикрашаючи їх фресками. В оздобленні підлоги використовували давньоримську традицію мармурової мозаїки. Італія стала центром текстильної індустрії, і неймовірні шовки, орнаментовані декором, заснованим на персидських і китайських мотивах, почали використовувати для вкривал та драпірування.

• Найдавнішим ученням про внутрішню красу людини та красу предметного довкілля є китайське вчення «фен-шуй», що в перекладі з китайської означає «вітро-вода». Фен-шуй - це все красиве і гармонійне, що є в предметному довкіллі.

На дозвіллі

Відшукай в Інтернеті інформацію про фен-шуй у дизайні середовища (сайт allofremont.com.ua/geomantika або ін.).

Колективний проект: реклама-діорама «Фен-шуй у дизайні середовища».

Створіть рекламу для відшуканих вами зразків оформлення середовищ. Використайте короткий текст, зображення і макети-саморобки або розробіть комп’ютерну презентацію.

Дизайн, пластичні мистецтва, принципи та функції дизайну, біонічні форми.

Ергономічний, прикм. до ергономічність - сукупність властивостей, які характеризують пристосованість конструкції товару до взаємодії зі споживачем (користувачем) з урахуванням фізико-біологічних особливостей людини.

Промисловий дизайн - художнє формоутворення технічних конструкцій для їх подальшого технологічного тиражування; просторове мистецтво художнього проектування технічних конструкцій і промислових виробів; промислово-художня діяльність, у якій поєднуються науково обґрунтована інженерна практика і дизайнерські пропозиції художників-конструкторів у сфері індустріального виробництва.

Протодизайн - первинне проектування найнеобхідніших засобів життєдіяльності із природних матеріалів.

Трансформер - предмет, що змінює свою форму, трансформується, перевтілюється.

Фен-шуй - китайська наука жити в гармонії з оточуючим предметним середовищем. Фен-шуй зорієнтований на використання позитивної енергії природи та нейтралізацію негативної, щоб поліпшити здоров'я, благополуччя людини та взаємодію з довкіллям.

1. Які біонічні форми ти знаєш? Назви технічні конструкції та їх природні аналоги.

2. Яких фахівців біодизайну ти можеш назвати?

3. Із чого починався протодизайн?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Гащак

 

Автор: admin от 17-10-2016, 13:23, Переглядів: 1857