Народна Освіта » Основи здоров'я » Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я. Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я. Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я

НАРОДНА ОСВІТА

Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я. Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я. Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. В індустріально розвинених країнах у відсотковому відношенні джерела забруднення розподіляються таким чином: транспорт — 59 %, спалювання викопного пального і деревини — 28 %, чорна і кольорова металургія — 13 %, інші джерела — 10 %. Як ви вважаєте, чому транспорт лідирує серед джерел забруднення?

Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров'я

Атмосферне повітря — один з найважливіших природних ресурсів. На жаль, через людську діяльність в атмосферу потрапляють хімічні сполуки, тверді частинки тощо, які негативно впливають на рослинний і тваринний світ та завдають шкоди здоров’ю людини. Небезпечні речовини потрапляють в організм через органи дихання, спричиняють токсичний ефект і призводять до таких захворювань, як бронхіт, астма, пневмонія, емфізема легень, алергійні захворювання, рак легень.

Негативно впливати на здоров’я можуть як природні забруднення атмосфери (пилові бурі, виверження вулканів, лісові пожежі), так і антропогенні (пил цементних заводів, дим і сажа від згоряння вугілля, викиди автотранспорту тощо).

Найбільш поширеною шкідливою домішкою повітряного середовища є чадний газ (CO). При вдиханні цього газу виникає швидка втомлюваність, головний біль, запаморочення, порушення сну, ослаблення пам’яті, порушення діяльності серцево-судинної системи.

знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. у великих містах може виникати таке явище, як смог. слово «смог» походить від англійського словосполучення smoky fog, буквально — «димовий туман». смог — це суміш диму, туману і пилу; один з видів забруднення повітря у великих містах і промислових центрах. інтенсивний смог спричиняє алергічні реакції, подразнення слизової оболонки, напади бронхіальної астми у людей, а також пошкодження рослинності, будівель, споруд. Які методи боротьби зі смогом ви можете запропонувати?

Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров'я

Окрім промислових підприємств, атмосферу активно забруднює транспорт. Уздовж автошляхів концентрація шкідливих речовин у повітрі може у 20 разів перевищувати гранично допустимі норми. Основні причини цього — це застарілі конструкції двигунів, паливо низької якості та погана організація руху. У відпрацьованих газах, що їх викидають автомобілі, виявлено близько 280 різних шкідливих речовин, серед яких особливу небезпеку становлять канцерогенні бензопірени, оксиди Нітрогену, свинець, ртуть, альдегіди, оксиди Карбону й Сульфуру, сажа, вуглеводні.

Становище погіршується ще й тим, що автомобільні викиди концентруються в приземному шарі повітря, тобто саме в тій зоні, де перебувають люди.

Для поліпшення якості атмосферного повітря необхідно оснащувати автомобілі новими ефективними системами та пристроями зниження викидів, уводити жорсткі екологічні нормативи щодо регуляції викидів в атмосферу.

Вплив забруднення ґрунтів на здоров'я

Ґрунт є унікальною природною лабораторією, у якій відбуваються процеси розкладу та синтезу органічних речовин.

Ґрунт забруднюється у процесі використовування отрутохімікатів, пестицидів, мінеральних добрив. У населених місцях до цього долуча-

Літак розпилює пестициди над полем. Чи можуть ці речовини завдати шкоди здоров'ю людини?

 

ється велика кількість нечистот і відходів. Ґрунт — сприятливе середовище для розвитку мікроорганізмів. У забрудненому ґрунті відбувається розвиток і виплодження мух та інших комах — переносників збудників різних інфекцій. Гризуни, які мешкають у ґрунті, заражають його збудниками туляремії, лептоспірозу та інших захворювань. У землі, забрудненій людськими фекаліями, можуть міститися збудники кишкових інфекцій. Вірус поліомієліту та бактерії туберкульозу живуть у ґрунті більше ніж 3 місяці.

Мікроорганізми можуть потрапити з ґрунту в поверхневі або підземні води, на поверхню овочів або ягід, на руки людей. Зараження людей можливе і під час безпосереднього контакту із землею.

До мікробів, які утворюють спори і живуть у ґрунті роками, належать збудники таких страшних хвороб, як ботулізм, правець, газова гангрена. З фекаліями людини в ґрунт може потрапляти величезна кількість яєць паразитичних червів — гельмінтів. Яйця геогельмін-тів, наприклад аскарид, волосоголовців, можуть перебувати в ґрунті та зберігати здатність спричиняти захворювання 7-10 років.

Ґрунт впливає на здоров’я й санітарні умови проживання людей. Залежно від хімічного складу і характеру ґрунту змінюються рослинність місцевості, хімічний склад продуктів рослинного і тваринного походження. Від нестачі чи надлишку певних елементів у ґрунті залежить їхня кількість у воді, рослинах, що впливає на здоров’я населення. Так, при нестачі Йоду виникає ендемічний зоб, при нестачі Фтору — карієс зубів, при надлишку Фтору — флюороз.

Про забруднення ґрунтів можна прочитати на сайті.

Опорні точки. Атмосферні забруднення негативно впливають на здоров'я людини. Небезпечні речовини потрапляють в організм через органи дихання, спричиняють токсичний ефект і призводять до таких захворювань, як бронхіт, астма, пневмонія, емфізема легень, алергійні захворювання, рак легень.

забруднення атмосферного повітря і ґрунту впливає на здоров'я й санітарні умови проживання людей.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Які природні забруднення атмосфери негативно впливають на здоров'я?

2. Які антропогенні забруднення атмосфери негативно впливають на здоров'я?

II рівень

3. Як атмосферні забруднення впливають на навколишнє середовище та здоров'я?

4. Як транспорт впливає на навколишнє середовище та здоров'я?

5. у чому причина виникнення смогу? Які наслідки його дії?

III рівень

6. чому чадний газ є найбільш поширеною шкідливою домішкою повітряного середовища?

7. до чого призводить тривале перебування в середовищі, отруєному вихлопними газами автомобілів?

8. до яких наслідків призводить забруднення ґрунту?

IV рівень

9. доведіть, що атмосферне повітря — один з найважливіших природних ресурсів.

10. доведіть, що транспорт активно забруднює атмосферу.

11. доведіть, що ґрунт впливає на здоров'я й санітарні умови проживання людей.

Відеоролик про атмосферні забруднення можна подивитися на сайті.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 8 клас Тагліна (нова програма)

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 27-09-2016, 07:52, Переглядів: 2913