Народна Освіта » Хімія » § 21. Відносна густина газів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 21. Відносна густина газів

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювативизначення відносної густини газів;

• обчислювативідносну густину одного газу за іншим.

Пригадайте, як читається закон Авогадро.

Закон Авогадро підтвердив, що гази однакових об’ємів містять однакове число молекул. Ane маси цих об’ємів різні (табл. 8).

Кількість речовини, число молекул, молярна маса та маса одного моля рівних галів

Назва газу

Кількість

речовини

Число

молекул

Молярна

маса

Маса

1 моль газу

 

З таблиці видно, що один газ важчий від іншого у стільки разів, у скільки важча його .молярна маса.

 

де Tti1 — маса першого газу; т2 — маса другого газу; M1 молярна маса першого газу; Mj молярна маса другого газу.

Відносною густиною газів називають відношення, іцо показує, у скільки разів маса певного об’єму одного газу більша або менша від маси такого ж об’єму іншого газу за однакових умов.

Відносну густину газу позначають літерою латинського алфавіту D (читається — «де»):

Звідси можна отримати похідну:

Оскільки молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі, то з рівності 2 випливає, що відносну молекулярну масу Mri першого газу обчислюють, знаючи відносну густину (D) і відносну молекулярну масу другого газу (Mrj).

Для позначення, відносно якого газу ведуть обчислення, біля літери D записують його формулу. Найчастіше відносну густину газів обчислюють за найлегшим воднем або за повітрям і позначають відповідно Dw, та D .

L    Oti

Окрім цього, відносну густину газів визначають, користуючись фізичною величиною густина, що вказує па відношення маси газу до його об'єму р (читається — «ро>>). Математичний вираз:

 

де р густина; т маса газу; V об’єм. Одиниця виміру густини г/см: або кг/м\ Зважаючи на те, що густина виражає масу одного об’єму речовини, а об’єм одного моля газу за нормальних умов однаковий, відносну густину можна розглядати як відношення густини одного газу до густини іншого:

 

Узагальнити всі подані вище формули обчислення відносної густини одного газу за іншим можна такими відношеннями:

 

Обчислення на основі поняття «відносна густина газів».

Поняття «відносна густина газів» застосовують під час хімічних обчислень, зокрема коли визначають: а) відносну густину газу за іншим газом; б) відносну молекулярну масу за відносною густиною; в) молярну масу сполуки за густиною. Розглянемо приклади розв’язування задач.

1. Обчислення відносної густини газу.

Задача 1. Обчисліть відносну густину Kapooii(IV) оксиду (CO2) за воднем.

 

2. Знаходження відносної молекулярної маси за відносною густиною.

Задача 2. Відносна густина етапу (C1Hli) на воднем 15. Обчисліть його відносну молекулярну масу.

 

3. Знаходження молярної маси за густиною.

 

Молярну масу легко обчислити на масою 1 л газу, скориставшись формулою:

де M молярна маса; Vm 22,4 л/моль; р — густина, тобто маса одного літра (г/л) на нормальних умов.

Задача 3. Обчисліть молярну масу водню,якщо маса 1 літра (п. у.) становить 0,09 г.

Використання фізичної величини густини під час хімічних обчислень доводить єдність законів природи та поширення їх па всі природничі дисципліни.

 

ПІДСУМОВУЄМО ВИВ ЧЕНЕ

• Відносною густиною газівназивають відношення, що показує, у скільки разів маса певного об'єму одного газу більша або менша від маси такого ж об’єму іншого газу за однакових умов.

• Відносну густину газу позначають буквою латинського алфавіту D (читається — «де»).

• Узагальнити всі подані формули обчислення відносної густини одного газу за іншим можна таким відношенням:

• Для обчислення відносної густини газів використовують математичні вирази:

M1    р,

°=1Ї

• У хімії застосовують обчислення на основі поняття «відносна густина газів®.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.    Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу метану (CH4)якщо відносна густина його за воднем становить — 8:

А 18;    Б    26;    В    16;    Г 28.

2.    Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу кисню (Ог). якщо відносна густина його за воднем — 16:

А 20;    Б    32;    В    36;    Г 26.

3.    Установіть відносну густину нітроген(І\/) оксиду за воднем:

А 20;    Б    23;    В    ЗО;    Г 22.

4.    Визначте відносну густину хлору за повітрям (середня молекулярна маса повітря — 29):

А 3,1;    Б    2,2;    В    2,45;    Г 2,3.

5.    Установіть відповідність між кількістю речовини, числом структурних частинок у заданій порції та її об’ємом:

Кількість    Число структурних    Об 'єм порції

речовини    частинок

АЗмольСОг;    1    1,505 · 1023;    І 5,6 л;

Б 0,25 моль N2l    2 18, 06 · 1023;    118,96 л;

В 0,4 моль H2S;    3 2,48 · 1023;    III 67,2 л;

4 2,408-1023;    IV 6,72 л.

6.    Заповніть горизонтальні рядки. У вертикальному стовпці прочитаєте прізвище відомого італійського вченого, який обчислив число структурних частинок у кількості речовини 1 моль.

1.    Назва групи речовин, структурними частинками яких є атоми.

 

2.    Позначення масової частки.

3.    Заряджена частинка.

4.    Речовина, що є серцевиною олівця.

5.    Найтвердіша речовина, яку застосовують для виготовлення коштовних прикрас.

6.    Прізвище російського вченого, який відкрив періодичний закон.

7.    Складова атома, що містить протони й нейтрони.

8.    Одиниця кількості речовини.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ З

4КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ.

РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ>


 

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Савчин

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 00:01, Переглядів: 4561