Народна Освіта » Хімія » § 19. Молярна маса

НАРОДНА ОСВІТА

§ 19. Молярна маса

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• формулювати визначення молярної маси;

• пояснювати суть поняття «молярна маса»;

• обчислювати молярну масу; кількість речовини за відомою її порцією та молярною масою.

 

Пригадайте, яке число структурних частинок міститься в 1 моль речовини.

Так, у 1 моль речовини міститься 6,02 · IO2i структурних частинок. Кожна з цих частинок характеризується невною масою. Якщо ж число Авогадро структурних частинок речовини помножити на масу однієї частинки, то знайдемо величину, яку називають молярною масою (M).

Наприклад.

Маса молекули води 2,99 · 10~2h кг.

Молярна маса води становить добуток маси молекули на число Авогадро:

2,99 · ΙΟ"26 кг · 6,02 · 10й молекул = 0,018 кт/моль, або 18 г/моль. Молярну масу (M) виражають формулою:

 

(1)

де т маса речовини; v відповідна кількість речовини.

 

Молярна маса — фізична величина, іцо дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

Отже, молярна маса відображає залежність між масою й кількістю речовини. Числове значення молярної маси збігається з числовим значенням відносної атомної, молекулярної (фор-мульної) маси й позначається Af.

Одиниці молярної маси виражають у //моль, кг/моль.

Наприклад.

Визначимо молярну масу куіірум(ІІ) оксиду. З цією метою обчислимо відносну формульну масу оксид)' і виразимо її в г/моль:

M^CuO) = 64 + 16 = 80. Отже, M(CuO) = 80 г/моль. З формули 1 можна вивести дві похідні: а) для визначення маси:

 

о) для обчислення киїькості речовини

 

Усі три формули застосовують у хімічних обчисленнях.

Обчислення на основі поняття «молярна маса». За наведеними вище формулами розв'язують хімічні задачі.

Задача 1. Обчисліть масу кальцій оксиду (CaO) кількістю речовини 0.3 моль.

 

ПІДСУМОВУЄМО ВИВ ЧЕНЕ

• Молярна маса— фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

• Молярна маса відображає залежність між масою та кількістю речовини.

• Числове значеннямолярної маси збігається з числовим значенням відносної атомної, молекулярної (формульної) маси й позначається М.

• Одиницю молярної масивиражають у г/мольабо кг/моль.

• Користуючись поняттям «молярна маса», здійснюють хімічні обчислення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.    Поясніть, яку фізичну величину називають молярною масою.

2.    Напишіть і поясніть математичний вираз молярної маси.

3.    Виведіть похідні формули з математичного виразу молярної маси, запишіть їх.

4.    Обчисліть і вкажіть, якій кількості речовини відповідає купрум(ІІ) оксид (CuO) масою 8 г:

А 0,2 моль;    Б    0,1 моль;    В    2 моль.

5.    Обчисліть і вкажіть масу водню кількістю речовини 6 моль:

А 10 г;    Б    14 г;    В    12 г.

6.    Обчисліть і вкажіть число молекул у кисні (O2) кількістю речовини 0,5 моль:

А 3,01 · 1023;    Б    12,04 · IO23;    В    6,02 · 1023.

7.    Позначте, якій кількості речовини відповідають 1,8 · 1023 молекул води:

А 3 моль;    Б    0,5 моль;    В    0,3 моль.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Савчин

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-09-2016, 23:59, Переглядів: 2080