Народна Освіта » Світова література » Священні книги людства - Веди, Біблія, Коран читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Священні книги людства - Веди, Біблія, Коран читати онлайн

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА

«Я думаю, що ми ніколи не дамо народу нічого кращого, ніж Писання... в ньому знаходимо все людське життя...

Без цього не було 6 ні філософії, ні поезії, ні моральності».

ОЛЕКСАНДР ПУШКІН

ВЕДИ

1.    Що ви знаєте з історії про Ведійську цивілізацію? З яким народом вона пов'язана?

2.    Що таке веди? Які релігії вони започаткували?

Олово «веда» на санскриті1 означає «знання»; «Веди» — назва найдавнішого священного письма. У своєму початковому вигляді Веди збереглися в Індії. Ця країна здавна цікавила вчених, шукачів пригод, завойовників і тих, хто прагнув збагнути сенс життя. Відомо, наприклад, що видатний учений XX століття Ейнштейн спеціально вчив санскрит, щоб прочитати в оригіналі розділи Вед, у яких описано загальні закономірності природи. Такі видатні особистості, як Кант7 8, Гегель9, Толстой10, Ганді11 вважали Веди безцінним джерелом різноманітних знань. І справді, знайомство з цими книгами вражає нашу уяву, оскільки вони містять відомості з усіх галузей знань, що дає змогу зробити висновок про існування на території сучасної Індії давньої, дуже могутньої цивілізації, яка за рівнем розвитку багато в чому випередила наш час.

 

Уявіть собі: Веди містять описи різноманітних літальних апаратів — віманів, які могли пересуватися по всьому Всесвіту. Зокрема, розповідається, що віма-ни практично миттєво могли розвивати фантастичну швидкість і так само, ніби не існує ніяких законів інерції, миттєво зупинятися. Вам не нагадує це сучасні описи НЛО?

В історичному розділі Вед наведено хронологію різних подій, які відбувалися й будуть відбуватися на різних планетах Всесвіту. Причому передбачення майбутнього даються на тисячі років уперед, часто з описом подробиць подій, що відбуватимуться. Наприклад, у «Бхавишшя Пурані» йдеться про прихід Ісуса Христа. (Точна дата, коли було створено цей ведичний текст, не відома, проте встановлено, що він існував уже 5000 років тому, тобто за 3000 років до приходу Ісуса Христа). У «Бхавишшя Пурані» передбачено прихід Будди та Мухамеда. Щодо нової історії, то розповідається, наприклад,

про розпад великої імперії, про те, що жовтошкірі люди заповнять своєю технікою весь світ.

У Давній Індії вірили в багатьох богів: Веди вказують, що їх було 3399. Основним богам відповідають три космічні сфери: небо, повітряний простір і земля. Перше місце серед атмосферних богів належить І ядрі — богу-громовержцеві, богу бурі й дощу. Сурья — бог сонця, він підтримує небозвід. У сфері земних богів важлива роль відводиться Агні, богу вогню. Варуна — небесний судця, який бачить усе.

Ведична космологія містить опис будови нашого Всесвіту. Згідно цього опису, у Всесвіті існує 14 планетних систем, які поділено на три рівні: вищі планетні системи, середні й нижчі. Планета Земля (у Ведах вона називається Бхаратаварша) належать до середніх планетних систем. Відзначається, що на ній живуть розумні істоти з найпримітивнішими здібностями (тобто люди). Всього ж, як зазначено в Ведах, існує 400 000 видів людиноподібних живих істот. Вони заселяють різні планети Всесвіту. Веди розповідають, що у Всесвіті немає місць, не заселених живими істотами. Навіть на Сонці існує життя! Звичайно, нам важко осмислити інформацію, яку відкриває Ведичне письмо. Надто сильно вона змінює наші уявлення про світ. Проте якщо ми все ж спробуємо проаналізувати й узагальнити цю інформацію, неминучий висновок: Веди несуть у собі найбільш повне знання усіх сторін життя.

Виникає питання: звідки взялося це знання? Відповідь знайдемо у Ведах: Бог створив світ і подарував людині можливість пізнавати його, щоб досягти духовної досконалості, вічності й блаженства.

КОСМОГОНІЯ

(Фрагмент із Вед)

Буття і небуття тоді не було —

Повітря не було й склепіння неба.

Що покривало? Де? Що захищало?

Була вода? Глибокая безодня?

І смерті не було, безсмертя — також.

Між днем і ніччю не було відміни,

Те дихало саме, одне, без вітру.

І більш нічого не було, крім того.

Вкривала пітьма пітьму споконвіку,

Цей Всесвіт ввесь — мов океан без світла,

Той зародок, що хаосом був вкритий,

Один від сили спеки народився.

Любов спочатку виникла від нього,

Що стала першим для думок насінням;

Знайшли зв’язок між сущим і несущим,

У серці стежачи думками мудрі.

Думок тих промінь наскрізь простягнувся. Що нагорі було? І що зісподу?

 

Там сім’яносці, тут же — їх сприймання. Зусилля знизу, зверху поривання.

І хто це знає, й хто про це повіда?

Звідкіль цей Всесвіт народивсь та виник? Боги пізніш за нього народились?

А як оце створилося, хто знає?

Світобудова ця звідкіль взялася?

Чи створено її було, чи йнакше?

В найвищім небі хто її пильнує,

Той, певно, зна чи, може, й він не знає?

Переклад Павла Ріттера

1.    Чим зацікавили вас Веди?

2.    Веди містять тексти різноманітного характеру, серед них міфи й героїчний епос — розповіді про богів і героїв. Космогонія — міф (міфи) про створення Всесвіту. Що ви зрозуміли з цих уявлень давніх індусів, а що здивувало вас?

3.    Яким, за уявленнями давніх людей, був Всесвіт? Виразно прочитайте перші дві строфи вірша.

4.    Прокоментуйте третю й четверту строфи. Які важливі знання про виникнення усього живого вони містять?

5.    Які питання про походження Всесвіту й богів ставляться в наступних трьох строфах вірша?

6.    Розгляньте репродукцію картини Л. Бакста «Стародавній жах». Як перекликається вона зі змістом ведичного міфу «Космогонія»?

РОЗШИРЮЄМО КУЛЬТУРНИЙ КРУГОЗІР

Підготуйте повідомлення з презентацією про ведійську міфологію, скориставшись джерелами:

1.    Осипчук В. Золота риба індоєвропейської мітології // Космос древньої України. Трипілля — Троянь : мітологія, філософія, етногенез. — Київ, 1992.

2.    Сатсварупа даса Госвами. Очерки ведической литературы. Что говорит о себе великая традиция. — М., 1990

3.    Мифы древней Индии. Литературное изложение В. Г. Эрмана и Э. Н. Темкина. — М., 1975.

4.    http: //annales. info/india/small/mdi.htm

БІБЛІЯ

1.    Що ви знаєте про Біблію? Де вона створювалась?

2.    Які біблійні тексти ви читали?

Біблія — безцінна пам’ятка духовної культури людства. Як і Веди, це цілком особлива й унікальна книга. З погляду юдеїв і християн, Біблія — Святе Письмо, послання Бога людям, яке розкриває таємницю походження світу, життя і провіщує майбутнє.

Назва Біблії походить від слова biblos — назви єгипетської рослини папірус, з якої в давнину виготовляли книги. Книгу, написану на папірусі, греки називали he biblos, якщо ж вона була невеликою, говорили to biblion — книжечка, а в множині — ta biblia. У широкому значенні Біблія — це зібрання найперших, базових текстів людської культури в легендах, заповідях, історичних переказах, піснях, життєписах, молитвах, посланнях, повчаннях, пророцтвах, написаних спочатку різними мовами — давньоєврейською, арамейською, грецькою. їх автори — пророки, священнослужителі, царі, апостоли; імена більшості з них відомі, авторство інших — встановлено дослідженнями вчених.

Книги Біблії діляться на дві частини, що виникли в різний час: 39 книг Старого (Стародавнього) Заповіту, (приблизно X—III ст. до н.е.) і 27 книг Нового Заповіту (кінець І — початок II ст. н.е.). Слово «заповіт» в Біблії має особливе значення: це не тільки настанови і заповіді прийдешнім поколінням, а й угода Бога з людьми — угода про порятунок людства і земне життя.

Старий Заповіт містить біблійний епос — прадавні перекази про створення світу, вигнання з раю Адама і Єви за вчинений гріх; життя їхніх нащадків, усесвітній потоп, виведення Мойсеєм юдейського народу з неволі тощо. Релігійна лірика об’єднана в збірник псалміві; «Книга притч Соломонових» сповнена біблійних афоризмів. Більша частина книг Старого Заповіту складає юдейську (єврейську) Біблію. Ці книги були написані до приходу в світ Христа.

Біблійні книги, які були написані після пришестя у світ Спасителя і розповідають історію його вчення і служіння людям, складають Новий Заповіт — Євангеліє, — що є основою християнства. У перекладі з грецької слово євангеліє означає «радісна звістка». Про пришестя Божого Спасителя Ісуса Христа іудейський народ знав за тисячу років із пророкувань (Христос — грецькою «посланець»). Учні і послідовники Христа — Матвій, Марко, Лука, Іоанн — розповіли про чудесне народження, життя і смерть Ісуса Христа. З того часу, понад 2000 років поспіль, особистість Ісуса, його вчення і доля не перестають хвилювати людей.

Біблія — перша в світі друкована книга (1452—1455). Вона сприяла виникненню безлічі інших книг, у яких втілено її сюжети та обра- 12

зи, — перекладів, переспівів, творів словесного мистецтва, тлумачень, досліджень. Нині існує вже ціла галузь науки — біблеїстика, яка вивчає біблійні тексти й історичні факти, відображені в них.

До України Святе Письмо (Новий Заповіт) прийшло у X столітті. Першою друкованою книгою зі Святого Письма у нас був Апостол, видання Івана Федорова (Львів, 1574 р.), а першим виданням усього Святого Письма була Острозька Біблія 1581 року. Переклад Біблії українською мовою здійснив професор Іван Огієнко (він же митрополит Іларіои) у 1942 році.

У наш час за накладом і перекладами на інші мови Біблія займає перше місце і є книгою, яку найбільше читають у всьому світі. Біблійні сюжети збагатили культуру багатьох народів. Вони є благодатним джерелом для світової літератури, живопису, скульптури, музики. Саме тому біблійні образи відомі навіть тим із нас, хто ще не мав нагоди доторкнутися до Книги Книг, як часто називають Біблію.

1.    Поміркуйте, чому Біблію називають Книгою книг, пам’яткою духовної культури людства.

2.    Назвіть літературні чи мистецькі твори, у яких відображено біблійні образи або сюжети.

3.    Блаженні миротворці. Вавилонське стовпотворіння. Голос волаючого в пустелі. Сіль землі. Терновий вінець. Які ще біблійні афоризми ви знаєте? Прокоментуйте значення найбільш відомих вам.

БІБЛІЯ. БУТТЯ. РОЗДІЛ 1.

1.    На початку Бог створив Небо та землю.

2.    А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.

3.    І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло.

4.    І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви.

5.    І Бог назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок, день перший.

6.    I сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою.

 

7.    І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так.

8.    І назвав Бог твердь Небо. І був вечір, і був ранок день другий.

9.    І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так.

10.1    назвав Бог суходіл: Земля, а місце зібрання води назвав:

Море. І Бог побачив, що добре воно.

11.1    сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так.

12.1    земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно.

13.1    був вечір, і був ранок, день третій.

14.1    сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками.

15.1    нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так.

16.1    вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі.

17.1    Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре.

18.1    був вечір, і був ранок, день четвертий.

19.1    сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю.

20.1    створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода ви-роїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно.

21.1    поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі!

22.1    був вечір, і був ранок, день п’ятий.

23.1    сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так.

24.1    вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно.

25.1    сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.

26.1    Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.

27.1    поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!

28.1    сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярииу, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам!

29.1    земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так.

ЗО. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! І був вечір, і був ранок, день шостий.

Переклад Івана Огіепка

ю Заглибимось у текст Біблії

1. Чи звернули ви увагу на те, що текст Біблії максимально лаконічний і вимагає під час читання максимальної уваги та зосередженості?

Як ви сприймаєте такий виклад тексту? Як він налаштовує вас на читання і розуміння Біблії?

і 2. У чому, на вашу думку, виявляється Божа мудрість у створенні світу?

3.    Як можна пояснити повторюваність у тексті слів «І бачив Бог, що добре воно»?

4.    Чому Бог створив людину «на Свій образ»? Поміркуйте, який задум тво-) рця мається на увазі під цими словами.

КАЇН І АВЕЛЬ

•    І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала: Набула чоловіка від Господа.

•    А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастух отари, а Каїн був рільник.

•    І сталось по деякім часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі.

•    А Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля й на жертву його,

•    А на Каїна й на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось.

•    І сказав Господь Каїнові: Чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє?

•    Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати.

•    І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталось, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його.

•    I сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?

 

•    І сказав Господь: Що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до Мене з землі.

•    А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки.

•    Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі.

•    І сказав Каїн до Господа: Більший мій гріх, аніж можна знести.

•    Ось Ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого. І я стану' мандрівником та заволокою на землі, і буде, кожен, хто стріне мене, той уб’є мене.

•    І промовив до нього Господь: Через те кожен, хто вб’є Каїна, семикратно буде пімщеиий. Містив Господь знака на Каїиі, щоб не вбив його кожен, хто стріне його.

Переклад Івана Огієнка

ьо Заглибимось у текст Біблії

1.    Слово у Біблії звучить велично, буденно або трагічно, залежно від подій буття, які описуються.

Прочитайте біблійну7 історію про Каїна і Авеля. Які почуття керували Каїном у його вчинку? Чи міг він подолати їх? Як про це говорить Господь?

2.    Як можна назвати синів Адама після події, що сталася з ними? Які два можливі шляхи для людини на землі показує Бог через цю подію?

3.    Зверніть увагу на порочність гріха: один гріх породжує інший: Каїн вбив, а потім ще й збрехав. Прокоментуйте у зв’язку з цим біблійний вислів «знак Каїна».

4.    Які ще історії зі Старого Заповіту ви знаєте? Розкажіть їх у класі.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

(Вихід 20: 2-17)

І Бог промовляв всі слова оці, кажучи: Я Господь, Бог твій, що вивів

тебе з єгипетського краю з дому' рабства.

•    Хай не буде тобі інших богів передо Мною!

•    Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій. Бог заздрісний, що карає за провину батьків на сипах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить

Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей.

 

•    Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.

•    Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його.

•    Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!

•    Не вбивай!

•    Не чини перелюбу!

•    Не кради!

•    Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!

•    Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!

Переклад Івана Огіенка

ю Заглибимось у текст Біблії

Десять Заповідей — найвідоміше зібрання старозавітних (іудейських) законів. У книзі Вихід (частина Біблії) ними відкривається весь звід законів, даних Мойсею Богом на горі Синай. Але закони, дані Богом, - не перелік наказів і заборон. У Заповідях відображені справедливість і святість, а також воля Бога. Він дає необхідні настанови, щоб виконати слова: «Будьте святі, бо Я (...) святий».

Яке значення мають старозавітні заповіді в наш час?

РОЗШИРЮЄМО КУЛЬТУРНИЙ КРУГОЗІР

Десять Заповідей були висічені на двох кам’яних плитах - скрижалях. Чому вони були необхідні, стало зрозуміло недавно: коли в давнину укладали письмову угоду, кожна зі сторін одержувала її текст. У цьому разі Заповіт було укладено між Богом і Його народом. Християни здійснювали паломництво до гори Синай з найдавніших часів. В останні десятиліття на гору щодня піднімаються від декількох десятків до декількох сотень паломників і просто туристів.

Як ви вважаєте, чому наші сучасники піднімаються на гору Синай, яка налічує 3100 сходинок?

ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА

В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Батьку, дай мені частину майна, що належить мені». Батько виконав його прохання. Минуло кілька днів, і молодший син, забравши все, пішов у далеку країну і там, живучи марнотратно і розпусно, розтратив усе своє майно. Саме тоді у тій країні настав великий голод, і син терпів велику скруту. Тому він пристав до одного з жителів тієї країни; а той послав його на поля пасти свиней. З голоду він був би радий харчуватися стручками, які їли свині; та ніхто не давав йому.

Тоді, опам’ятавшись, він згадав батька, розкаявся у своєму вчинку і подумав: «Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду; встану, піду до батька мого і скажу йому: «Батьку! Згрішив я перед небом і перед тобою і вже недостойиий зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх».

 

Так він і вчинив. Встав і пішов додому, до батька свого. Батько ж, ще здалеку побачивши сина, переповнився жалем, побіг йому назустріч, припав до його шиї і почав цілувати його.

Син же став казати: «Батьку! Я згрішив перед небом і перед тобою і вже недостойиий зватися твоїм сином»...

А батько сказав слугам своїм:

«Принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте йому перстень на руку і взуття на ноги; і приведіть відгодоване теля, і заколіть; будемо їсти і веселитися! Бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися вони.

А старший син повертався в цей час з поля. Почувши вдома музику і співи, покликав одного із слуг і запитав: «Що це таке?» Слуга сказав йому: «Брат твій прийшов; і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим».

Старший син розсердився і не захотів входити у дім. Тоді вийшов батько і покликав його.

Але він відповідав йому: «Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені й козеняти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей сип твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля».

Батько ж сказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє — твоє. Веселитися ж і радіти треба, тому що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся».

Переклад Івана Огіенка

ю Заглибимось у текст Біблії

1.    Християни вшановують Ісуса за те, що він приніс людям нове вчення, в якому вказував на найголовніше в житті — любов до Бога і любов до ближнього. З міста в місто проходив Христос зі своїми учнями, навчаючи людей праведного життя і зцілюючи хворих. Він розповідав невеличкі історії алегоричного характеру і повчального змісту — притчі, що були зрозумілі кожній людині.

Чим, на вашу думку, повчальна біблійна притча про блудного сина?

2.    Як ви вважаєте, чому батько простив молодшого сина і влаштував свято з нагоди його повернення? Який зміст вкладає він у слова про молодшого сина «був мертвий і ожив, пропав і знайшовся»? Як ви їх розумієте? Що батько вважав головним у вихованні дітей?

3.    Прочитайте виразно діалоги батька з синами.

4.    Розгляньте ілюстрацію німецького художника Юліуса Шнорр фон Ка-рольсфельда «Повернення блудного сина». Як передано в ній зміст притчі?

ПРИТЧА ПРО ДОБРОГО САМАРЯНИНА

Євангеліє Від Луки (Лк. 10:29-37)

І підвівсь ось законник один, і сказав, Його випробовуючи: Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?

Він же йому відказав: Що в Законі написано, як ти читаєш?

А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе.

Він же йому відказав: Правильно ти відповів. Роби це, і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній?

А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його.

Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його, і проминув.

 

Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув, і теж проминув.

Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив па нього, і, побачивши, змилосердився. І вій підійшов, і обв’язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його посадив на худобину власну, і приставив його до заїжджого двору, та й клопотався про нього.

А другого дня, від’їжджавши, вийняв він два динари, та й дав їх господареві й проказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся.

Котрий же з цих трьох па думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам?

А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди, і роби так і ти!

Переклад Івана Огіенка

ео Заглибимось у текст Біблії

1.    Поміркуйте, чому Ісус на питання законника, кого вважати ближнім, відповідає йому притчею?

2.    Яку заповідь, дану Богом людям, виконав самарянин, котрий надав допомогу зраненому чоловікові? Порівняйте його вчинок із поведінкою священика і левита, також церковного служителя?

РОЗШИРЮЄМО КУЛЬТУРНИЙ КРУГОЗІР

1.    Біблійна тема зустрічається на полотнах художників в багатьох куль-I турах. Познайомтесь з картинами Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Джотто,

Рубенса, Рембрандта та ін. художників світу, які зверталися до сюжетів Святого письма. Підготуйте про це повідомлення з презентацією. Використайте Інтернет-джерела.

2.    Підготуйте проект (на вибір):

A)    Музичні твори на біблійну тематику.

Б) Утілення сюжетів та образів Біблії в скульптурі.

B)    Використання біблійних сюжетів та образів в архітектурі.

Г) Біблійний кінематограф.

 

КОРАН

1.    Що ви знаєте про Коран? З чиїм ім'ям він пов'язаний?

2.    Яке значення Корану у розвитку культури?

 

Коран (арабською «аль-кураи» — «те, що читають уголос») — священна книга мусульман і одночасно видатна пам’ятка арабської і світової культури. Згідно з мусульманською вірою, Корап був повідомлений Аллахом пророку Мухаммаду в УП столітті н. д., це одкровення самого Бога. Мухаммад переказував божественні сури13 єдиновірцям. Деякі слухачі тут же записували висловлювання і прозріння пророка. Сам Мухаммад нічого не писав, очевидно, він був не-

письменним. Через вісімнадцять років по смерті пророка записи його висловлювань зібрали воєдино. Цей збірник і склав священну книгу мусульман.

 

У теперішньому вигляді Коран має 114 сур, які поділяються на аяти (вірші). Сури мають особливе розташування: найдовші — на початку, найкоротші — в кінці. Усім сурам, крім однієї, передує так звана басмала: «В ім’я Аллаха Милостивого і Милосердного». Її пишуть на початку кожного документа, в т. ч. листів, і повторюють на початку будь-якої справи. Адже у волі Бога — вся сутність Ісламу. Оскільки ця арабська фраза зазвичай починає усі письмові документи, мусульмани зберігають їх у стінних нішах, захищаючи від осквернення.

Для Корану характерний виклад змісту у вигляді проповідей, прямої мови і розповіді від третьої особи. Коран — головна книга мусульман, з якою вони не розлучаються від народження. З дитинства вони чують вислови з нього, вчаться по ньому читати. Кораном установлено норми, що регулюють усі сфери життя мусульман: молитву, піст, подружнє життя, харчування і вживання напоїв, успадкування майна.

Вважається, що Коран не можна ні досліджувати як будь-який текст, ні перекладати іншою мовою. Тому всі мусульмани, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, зобов’язані читати Коран мовою оригіналу, тобто арабською. Усі переклади Корану вважаються не власне Святим письмом, а лише його інтерпретацією14.

Коран — твір переважно поетичний, що складається з віршів і римованої, ритмічної прози. Тому читають його особливим чином — вимовляючи наспів.

Ось один із поетичних переказів першої сури Корану «Отверзаючої двері до досточтимого читання», яку повинен знати (обов’язково арабською) кожний правовірний мусульманин:

Хвала Аллаху, Господу світів,

Бо Милостив і Милосерден Він,

Дня Судного Він Цар один!

Перед тобою ми стаємо на коліна,

Допоможи, благаємо. Єдиний:

«Веди нас шляхом Ти прямим.

Що Ти обрав для тих,

Хто милістю Твоєю обдароваи,

Але не тих, на кого гнів Твій впав,

І хто в невір’ї заблукав».

Переклад Я. Полотнюка

«...Численні етичні істини викладено в Корані сильною і поетичною мовою», — відзначав Олександр Пушкін у нотатках до своїх «Наслідувань Корану».

Поетичний переклад Корану українською мовою здійснив Ярема По-лотнюк.

СУРА ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА — «СВІТЛО»

( Фрагмент )

В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога.

35.    Бог є світло небес і землі. Світло Його — неначе ніша в стіні, в якій палає світильник, світильник у кришталевій лампаді, а ця кришталева лампада сяє, немов зоря з перлів. У ній горить олія благословенного дерева — оливкового дерева, якого немає ні на Сході, ні на Заході1. Олія його спалахне, коли б навіть вогонь і не торкнувся її. Це світло над усяким світлом! Бог приводить до свого світла того, кого захоче, і притчами повчає людей. Бог знає про все на світі!

36.    В будинках, які Бог дозволив спорудити і де згадується ім’я Його, воздають хвалу Йому рано-вранці й увечері.

37.    Не звертайтеся до Посланця, що поміж вас, так, як звертаєтесь один до одного! Бог знає тих із вас, хто тікає, ховаючись від Нього. Тож нехай начуваються ті, що відвертаються від веління Його, аби не спостигло їх лихо чи люта кара.

38.    Чи ж не належить Богові все те, що є на Небесах і на Землі? Богу відомо, що тримає вас, і Він знає день, коли ви повернетесь до Нього. Він скаже їм усю правду про те, що вони вчинили в своєму житті. Адже Бог знає про все на світі!

Переклад Я. Полотнюка

1.    Чому Коран є священною книгою мусульман? Коли і як було його створено?

2.    У чому особливість змісту і будови Корану?

3.    Чому кожен мусульманин мусить читати Коран мовою оригіналу (арабською)?

4.    Прочитайте суру «Світло», заглиблюючись у зміст. У чому вбачають мусульмани вияв Божественної сутності? Прокоментуйте вислів із сури «Це світло над усяким світлом!»

5.    Визначте в тексті сури найбільш поетичні фрагменти.

6.    Чим зацікавили вас Веди, Біблія, Коран? Чому ознайомитися з ними необхідно кожній освіченій людині? Подискутуйте на цю тему.

РОЗШИРЮЄМО КУЛЬТУРНИЙ КРУГОЗІР

Підготуйте проекти за темами (на вибір):

1. Використання українськими письменниками біблійних образів, сюжетів, мотивів (Григорій Сковорода. «Сад божественних пісень»; Тарас Шевченко. «Псалми Давидові»; Іван Франко «Мойсей» та ін.)

2.    Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном.

3.    Біблія і Коран як пам’ятки культури: схожість і відмінність.

1 Тобто якого немає ніде на землі і який є лише на небесах.

4? ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЬ %

1.    Чому Веди, Біблію і Коран називають священними книгами людства?

2.    У чому полягає зв’язок назви Вед зі змістом цієї культурної пам’ятки?

3.    Біблійні образи і сюжети використовувалися і продовжують використовуватися в літературі і мистецтві всіх часі і народів. Поміркуйте, чому тексти, які містить Біблія, називають базовими (основними) текстами культури.

4.    Поясніть значення слів Біблія і Євангеліє. Основи яких релігій складають ці книги?

5.    Поміркуйте, чому Біблія займає перше місце в світі за накладом і перекладами на інші мови?

6.    Що таке біблійні афоризми? Наведіть приклади їх.

7.    Назвіть літературні роди і жанри біблійних текстів, поміщених у підручнику.

8.    Як і коли з’явилися тексти Священного Письма на українських теренах?

9.    Чому у мусульман прийнято читати Коран арабською мовою?

10.    Якою мовою — прозовою чи віршованою — написано Священний Коран? Якої інтонації потребує його читання? 

 

Це матеріал з Підручника Світова Література 8 Клас Сімакова

 

Автор: evg01 от 25-08-2016, 20:38, посмотрело: 22159