Народна Освіта » Фізика » Основи молекулярно-кінетичної теорії. Стала Авогадро Задачі з фізики. 10 клас.

НАРОДНА ОСВІТА

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Стала Авогадро Задачі з фізики. 10 клас.

Задачі з МКТ, умови задач на молекулярно-кінетичну теорію

Середній рівень1.1. Яка товщина гасової плівки на поверхні води, якщо гас масою 1,6 г утворив пляму площею 200 м2? Який висновок можна звідси зробити про розміри молекул?
1.2.0 Чим пояснюється явище дифузії? Чому дифузія в газах відбу-вається набагато швидше, ніжу рідинах?
1.3. О Чому водень і гелій здатні «зникати» навіть з герметично за-критих посудин?
1.4.0 Якщо не працює вентиляція, дрібний деревний пил у столяр-ному цеху годинами «висить» у повітрі навіть після вимикання деревообробних верстатів. Чому?
1.5.0 Дві скляні пластинки важко відірвати одну від одної, якщо між ними є трохи води. Якщо ж пластинки сухі, то вони легко відок-ремлюються одна від одної. Чому?
1.6.0 Чому полірування поверхонь, на яких відбувається тертя, може призвести не до зменшення тертя, а, навпаки, до збільшення?
1.7. Які молярні маси гелію, міді, ртуті, урану?
1.8. Які молярні маси кухонної солі NaCl, сульфату міді CuSo4, аміаку NH3?
1.9. Яка маса 25 моль кисню?
1.10. Яка маса атома літію? Атома золота?
1.11. Чому дорівнює маса молекули метану (СН4)?

 

Достатній рівень


1.12. При дифузійному зварюванні деталі притискають одну до одної, нагрівають до певної температури і витримують якийсь час (дифу¬зійне зварювання дозволяє міцно з’єднувати деталі з різних мета¬лів і навіть металеві деталі з керамічними). Яку (приблизно) тем¬пературу слід підтримувати при зварюванні?
1.13. У скільки разів змінилася б кількість речовини в балоні, якби в результаті електричного розряду кисень С>2, що знаходиться в балоні, перетворився на озон 03?
1.14. Скільки молекул міститься в 1 г вуглекислого газу (С02)?
1.15. Скільки молекул міститься в 5 г ВОДНЮ (Н2)?
1.16. Через мікроскопічні щілини з балона зі стисненим повітрям  що-секунди «ідуть» 5 мільярдів молекул. За який час маса балона з повітрям зменшиться на 1 мг?
1.17. Скільки іонів натрію міститься в пачці кухонної солі (ЫаС1) масою 500 г?
1.18. Яка кількість речовини міститься в 39 г заліза?
1.19. Яка кількість речовини (SiO2) у піщинці масою 20 мг?
1.20. Де більше атомів кисню: в 10 моль води чи в 5 моль кисню? У скільки разів?
1.21. Де більше молекул: у 5 г водню чи в 10 г води? У скільки разів більше?
1.22. та Який об’єм займають 4 моль алюмінію?
1.23. Чи помістяться в трилітровій банці 50 моль ртуті?
1.24. В якому об’ємі води міститься 1018 молекул (вода знаходиться в рідкому стані)?
1.25. Де більше молекул: у склянці води чи в повітрі всередині порож-ньої бочки? Об’єм склянки 200 см3, об’єм бочки 0,4 м3, повітря перебуває за нормальних умов.
1.26. При якому об’ємі спортивного зшіу кількість молекул повітря в цьому залі в 100 разів перевищує кількість атомів у залізній штанзі масою 100 кг?
1.27. Порівняйте кількість речовини в двох кубиках однакового об’єму: залізному й алюмінієвому.
1.28. У гальванічній ванні корпуси годинників покривають шаром золота завтовшки 24 мкм. Скільки атомів золота в покритті, якщо площа поверхні корпуса годинника дорівнює 10 см2?
1.29. Якою була б відносна атомна маса фтору, якби за атомну оди-ницю маси прийняли масу молекули водню?
1.30. В якій із крапель — води чи ртуті — кількість речовини більша? У скільки разів? Розгляньте випадки, коли краплі мають: а) однакові маси; б) однакові об’єми.
1.31. Оцініть розміри молекули води, скориставшись наведеними в Додатку даними.
1.32. При виготовленні інтегральної мікросхеми в кристал надчистого кремнію масою 1 мг уводять галій масою 10^6 г. Скільки атомів кремнію припадає на один атом галію?
1.33. У циліндричній склянці діаметром 7 см знаходиться вода масою 200 г. Оцініть кількість молекулярних шарів, які «ідуть» з поверхні води щосекунди, якщо уся вода випаровується за 10 діб. Вважай-те, що швидкість випаровування постійна, а товщина молекулярного шару дорівнює 1,5 • 10-10 м.
1.34. У науково-фантастичних творах є згадки про надміцну і надтонку нитку завтовшки в один атом. Якою була б довжина такої нитки масою 20 г, виготовленої з вуглецю? Порівняйте цю довжину з відстанню від Землі до Сонця. Вважайте атом вуглецю кулькою радіусом 7,7 • 10-10 м.

 

Високий рівень

 

1.35.   У закритому балоні з киснем знаходиться вугілля масою 12 г. У скільки разів зміниться кількість речовини в балоні після згорян­ня вугілля? Розгляньте два випадки: а) маса кисню дорівнює 32 г; б) маса кисню дорівнює 64 г.

1.36. та У герметично закритій лабораторії площею S = 80 м2 і ви­сотою h = 3м крапельку ртуті радіусом r = 0,2 мм піддали сильному нагріванню, у результаті чого вона швидко випарувалася. Чи була при цьому перевищена гранично припустима концентрація (ГПК) пари ртуті в приміщенні? ГПК пари ртуті nmaх = 3 • 10163.

1.37.   В озеро з середньою глибиною 7,5 м і площею 16 км2 кинули крис­талик кухонної солі NaCl масою 20 мг. Через дуже тривалий час з озера зачерпнули склянку води об’ємом 200 см3. Скільки іонів натрію з кинутого кристалика виявилось у цій склянці?

1.38.               ВД     Яка густина р кристала з так званими простими кубічними решітками (див. рисунок), якщо маса кожного атома m0, а довжина ребра кубічної комірки а?

 

 

 До задачі 1.38 До задачі 1.39

 

1.39 Кристали кухонної солі №С1 мають кубічні решітки, що склада­ються з іонів Ма та СІ, які чергуються (див. рисунок). Знайдіть від­стань а між центрами найближчих іонів. Густина солі р = 2200 кг/м3.

Категорія: Фізика

Автор: admin от 23-03-2012, 16:48, Переглядів: 8551