Народна Освіта » Фізика » Задачі. Теплообмін і фазові перетворення. Насичена пара, вологість повітря

НАРОДНА ОСВІТА

Задачі. Теплообмін і фазові перетворення. Насичена пара, вологість повітря

формули

 

Середній рівень

 

6.1.0      Якщо дути на гарячий чай, він швидше остигне. Чому?

6.2.0    Температура повітря в жаркий літній день помітно вище, ніж температура води в ріці. Чому ж вам холодно, коли ви виходите з води після купання?

6.3.0Чому в вологому повітрі спеку переносити важче, ніж у сухому?

6.4.0    Обидва термометри психрометра показують однакову темпе­ратуру. Яка відносна вологість повітря?

6.5.    Парціальний тиск водяної пари в повітрі при температурі 20 °С дорівнює 1,4 кПа. Яка відносна вологість повітря?

6.6.    У повітрі об’ємом 6 м3 при температурі 19 °С міститься 50 г водяної пари. Визначіть відносну' вологість повітря.

6.7.   Яка відносна вологість повітря, у 10 л якого при температурі ЗО °С міститься 0,2 г водяної пари?

6.8.    Знайдіть густину водяної пари, якщо її парціальний тиск дорівнює 10 кПа, а температура повітря 50 °С.

6.9.   Яка відносна вологість повітря, якщо термометри психрометра показують 16 °С і 13 °С?

6.10.Який парціальний тиск водяної пари в повітрі, якщо термометри психрометра показують 18 °С і 12 °С?

6.11.Відносна вологість повітря в кімнаті при температурі 20 °С складає 44%. Яке показання вологого термометра психрометра?

6.12.Яке показання вологого термометра психрометра, якщо відносна вологість у кімнаті 60%, а сухий термометр показує 22 °С?

6.13.У закритій посудині знаходиться вода при температурі 20 °С. Скільки води випарується, якщо відкрити кран, що з'єднує цю посудину з порожнім балоном об’ємом 50 л?

6.14.ПН   Яка відносна вологість повітря при і = 20 °С, якщо точка роси ір = 15 °С?

6.15.   У закритій посудині об’ємом 2 л знаходиться водяна пара масою 12 мг. До якої температури треба остудити посудину, щоб у ній випала роса?

6.16.    Чи випаде роса при охолодженні повітря до 10 °С, якщо при 18 °С відносна вологість повітря дорівнює 65%?

6.17.   При температурі 25 °С відносна вологість повітря в приміщенні дорівнює 70%. Яка маса роси, що випала з 1 м3 повітря після зниження температури до 16 °С?

6.18.    У відро налили окріп при 100 °С, а потім долили холодну воду при 20 °С. Скільки було окропу, якщо вийшло 12 кг води при температурі 40 °С?

6.19.             У посудині з водою плавають шматочки льоду. Що більше: внутрішня енергія 1 г води чи внутрішня енергія 1 г льоду?

6.20.             У закритій посудині над водою знаходиться водяна пара. Що більше: внутрішня енергія 1 г води чи внутрішня енергія 1 г пари?

6.21.                Конструктори запропонували покрити відсік космічного корабля, що спускається, шаром легкоплавкого матеріалу. Для чого? Що можна сказати про планету, на якій має бути посадка?

 

Достатній рівень


6.22.             Повітря в закритій посудині містить ненасичену водяну пару. Як буде змінюватися відносна вологість повітря при нагріванні посудини?

6.23.            Чому в людини, що ввійшла в тепле приміщення з морозу, запотівають окуляри?

6.24.            Чому магнітофон, принесений узимку з вулиці, не рекомен­дується вмикати раніше ніж через 2 год?

6.25.             Протягом дня показання сухого термометра психрометра не змінювалося, а показання вологого термометра зменшувалося. Як змінювалася відносна вологість повітря?

6.26.            Чому в опалюваних приміщеннях узимку відносна вологість повітря менша, ніж на вулиці?

6.27.            У теплій кухні розвішано випрану білизну. На вулиці мрячить холодний осінній дощ. Чи варто відкрити кватирку, щоб білизна висохнула швидше?

6.28.            3 якого боку утворюється взимку іній на шибках? Поясніть процес його утворення.

6.29.             Космонавт на поверхні Місяця відкрив ампулу з водою. Що буде відбуватися з водою?

до задачі

6.30.              ЕН    При якій температурі випаде роса, якщо термометри психро­метра показують 20 °С і 17 °С?

6.31.   Холодна вода може піднятися за поршнем у трубці на висоту до 10 м. На яку висоту можна підняти в такий спосіб воду, що знаходиться при температурі: а) 90 °С; б) 100 °С?

6.32.  Яка густина насиченої водяної пари при температурі 100 °С?

6.33.   До якого значення треба понизити тиск, щоб вода кипіла при температурі 90 °С? При температурі 50 °С?

6.34.   Скільки води википіло з забутого на плиті чайника, якщо в кухні на стінах і стелі з'явилися крапельки води? Площа кухні 8 м2, висота 3 м; температура повітря дорівнює 20 °С, а початкова відносна вологість 70%. Двері і вікно щільно закриті.

6.35.   Скільки води треба випарувати, щоб відносна вологість повітря в кімнаті при 20 °С підвищилася від 25% до 65%? Об’єм кімнати 60 м3.

6.36.   У 10 л повітря при температурі 30 °С міститься 0,2 г водяної пари. Яка кількість пари сконденсується, якщо при постійній температурі зменшити об’єм повітря вдвічі?

6.37.   В якому об’ємі повітря міститься 1014 молекул води, якщо тем­пература дорівнює 20 °С, а відносна вологість 60%?

6.38.   У полірований металевий чайник налили холодну воду. Чайник «запотів». При якій температурі води «запотівання» зникне? Температура повітря в кімнаті 20 °С, відносна вологість 70%.

6.39.   Відносна вологість повітря при температурі 15 °С дорівнює 70%. Якою стане відносна вологість, якщо температуру підвищити до 30 °С, а об’єм повітря зменшити в 2 рази?

6.40.   При 6 °С показання обох термометрів психрометра однакові. Які будуть показання термометрів після вмикання опалення і підви­щення температури в кімнаті до 16 °С? Вважайте, що густина водяної пари в повітрі залишилася незмінною.

6.41.   Вологий термометр психрометра показує температуру 10 °С. Яка температура повітря, якщо його вологість складає 60%?

6.42.   У калориметрі з теплоємністю 100 Дж/К знаходиться вода масою 200 г при температурі 16 °С. Після опускання у воду металевої гирі масою 100 г, нагрітої в киплячій воді, у калориметрі устано­вилася температура 20 °С. Знайдіть питому теплоємність металу, з якого виготовлено гирю.

6.43.   Скільки гасу буде потрібно спалити для одержання 15 л окропу з льоду, температура якого дорівнює -10 °С? ККД нагрівана 50%.

6.44.   Спалюючи 200 г бензину, воду масою 8 кг нагрівають від 20 °С до 100 °С, причому частина води випаровується. Скільки води випарувалося, якщо ККД нагрівана дорівнює 40%?

6.45.  Вода в електричному чайнику нагрівається від 20 °С до 100 °С за 4 хв. Скільки ще потрібно часу, щоб 20% води перетворилося на пару? Утратами тепла можна знехтувати.

6.46. БЯ Свинцева куля, рухаючись зі швидкістю и0 = 20 м/с, налетіла на таку ж нерухому кулю. На скільки градусів підвищилася температура куль у результаті непружного зіткнення?

6.47.   Сталевий снаряд, випущений вертикально вгору зі швидкістю 500 м/с, досяг висоти 2 км. На скільки підвищилася б його темпе­ратура при підйомі, якби не передача енергії повітрю?

6.48.   З якої висоти повинна вільно падати градинка, щоб при ударі об землю вона розплавилася? Температуру на початку падіння вва­жайте рівною -20 °С, теплообмін з навколишнім середовищем не враховуйте.

6.49.              ЕЯ      У калориметрі знаходиться вода масою тв = 1 кг, темпе­ратура якої гв = 30 °С. У калориметр вміщають лід при темпера­турі гл = 0 °С. При якій масі тл льоду він весь розтане?

6.50.   У калориметрі знаходиться 1 л води при 100 °С. Скільки льоду, що має температуру 0 °С, потрібно помістити в калориметр, щоб температура в ньому понизилася до 20 °С? Теплоємність калори­метра 300 Дж/К.

6.51.ОВЯ Кухоль з водою плаває в каструлі, що стоїть на вогні. Чи закипить вода в кухлі?

6.52.   У калориметрі знаходиться вода масою 500 г при температурі 20 °С. Скільки пари, що має температуру 100 °С, потрібно впус­тити в калориметр, щоб підвищити температуру до 40 °С?

6.53.   У мідному калориметрі масою 700 г знаходиться вода об’ємом 800 мл при температурі 12 °С. До якої температури нагріється вода, якщо ввести в калориметр 50 г пари при температурі 100 °С?

6.54.   Необхідно розплавити деталь масою 1 кг, температура якої 20 °С. В якому випадку буде потрібна більша кількість теплоти — якщо деталь мідна чи алюмінієва? У скільки разів більша?

6.55.   Сталевий і алюмінієвий бруски однакових розмірів перебувають при температурі 0 °С. Для плавлення якого з них необхідна більша кількість теплоти? У скільки разів більша?

 

Високий рівень


6.56.  У калориметр помістили 500 г мокрого снігу. Після того, як у калориметр долили 500 г окропу і сніг розтанув, установилася температура 20 °С. Скільки води містив сніг спочатку?

6.57 Чому крапельки туману можуть залишатися рідкими і при сильному морозі?

6.58.      На скільки відрізняється густина сухого повітря (<р = 0) при тиску 101 кПа і температурі 20 °С від густини вологого повітря (ф = 100%) за тих самих умов?

6.59.  Трубку довжиною 60 см, запаяну з одного кінця, занурюють у ртуть вертикально, відкритим кінцем униз. При якій глибині занурення в трубці випаде роса? Температура в трубці не зміню­ється. Відносна вологість повітря 80%, атмосферний тиск дорів­нює 76 см рт. ст.

6.60.  Паровий котел частково заповнений водою, а частково — сумішшю повітря і насиченої пари. Початкова температура в котлі 100 °С. Початковий тиск у котлі 500 кПа. Який тиск буде в котлі після зниження температури до 50 °С?

6.61 -ЕН При стисканні деякої порції вологого повітря його об’єм змен­шився в чотири рази, а тиск зріс у три рази. Коли повітря стиснули ще в два рази, тиск став у п'ять разів більше початкового. Якою була початкова відносна вологість повітря? Температура повітря при стисканні не змінювалася.

6.62.   У калориметр, що містить 330 г льоду і 670 г води, помістили по­рожній алюмінієвий куб, температура якого 100 °С. У результаті теплообміну в калориметрі установилася температура 20 °С. Яка товщина стінок куба, якщо довжина його ребра дорівнює 12 см?

6.63.   У воду масою тв = 1 кг, що має температуру = ЗО °С, по­клали лід масою тп = 500 г, температура якого = 0 °С. Яка тем­пература встановиться в посудині?

У калориметрі знаходиться окріп масою 300 г. У нього поміщають 120 г льоду при температурі -20 °С. Яка температура встановить­ся в калориметрі?


Категорія: Фізика

Автор: admin от 28-03-2012, 16:42, Переглядів: 42843