Народна Освіта » Біологія » § 64. Постембріональний розвиток людини.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 64. Постембріональний розвиток людини.

Після народження організм людини проходить шлях від немовляти до дорослої людини, який називається онтогенез. Протягом усього життя в організмі людини безперервно відбуваються процеси росту, розвитку та оновлення клітин.

Ріст і розвиток людини відбувається протягом усього життя й має стрибкоподібний характер. Виділяють календарний та біологічний вік людини.

Календарний (хронологічний) вік — це час, який прожила людина від народження до смерті.

Біологічний вік характеризується сукупністю анатомічних і фізіологічних особливостей організму, які відповідають віковим нормам.

Різниця між хронологічним і біологічним віком на етапі дозрівання може сягати 5 років, а на етапі старіння — до 20.

Відповідно до вікових особливостей людини її життя умовно поділяють на такі періоди (табл. 7).

Таблиця 7

Періоди індивідуального розвитку організму людини

Назва вікового періоду

Тривалість (роки)

Хлопчики / чоловіки Дівчатка / жінки

Новонародженість

Перші 10 днів

Г рудний

10 днів — 1 рік

Раннє дитинство

1-3

Перше дитинство

4 — 7

 

8 — 12

8 — 11

Назва вікового періоду

Тривалість (роки)

Хлопчики / чоловіки

Дівчатка / жінки

Підлітковий

13-16

12-15

Юнацький

17-21

16-20

Зрілий вік, 1-й період

22-35

21-35

Зрілий вік, 2-й період

36-60

36-55

Похилий вік

61-74

56-74

Старечий вік

75-90

Довгожителів

90 і більше

Від моменту народження і до досягнення зрілого віку довжина тіла збільшується в 3,5 рази, довжина тулуба — в 3 рази, довжина руки — в 4 рази, довжина ноги — в 5 разів.

Пропорції тіла з віком також змінюються (мал. 158).

Перші 20 років життя організм людини інтенсивно росте й розвивається, змінюються кістки, м’язи, серце, нервова система.

Початок грудного періоду пов’язаний із переходом до харчування «зрілим» молоком. Під час грудного періоду спостерігається найбільша інтенсивність росту, в порівнянні з усіма іншими періодами життя дитини поза лоном матері. Від народження до року довжина тіла збільшується в 1,5 раза, а маса тіла потроюється.

У ранньому дитинстві (період від 1 до 3 років) змінюється форма тіла дитини, бо тулуб росте швидше, ніж ручки й ніжки. Крім того, в цей час інтенсивно формуються системи й органи, особливо центральна нервова система.

Вік від 1 року до 7 років називають періодом нейтрального дитинства, оскільки хлопчики й дівчатка майже не відрізняються один від

одного розмірами та формою тіла. Період першого дитинства (від 4 до 7 років) характеризується появою перших постійних зубів. У період другого дитинства виявляються статеві відмінності в розмірах і формі тіла, а також починається посилений ріст тіла в довжину. Темпи росту в дівчат вищі, ніж у хлопчиків, оскільки статеве дозрівання в дівчаток починається в середньому на два роки раніше.

У підлітковому періоді відбуваються статеве дозрівання й найзна-чніші після народження зміни фізичного стану за короткий проміжок часу. Коли статеві гормони запускають дозрівання статевої системи й формування вторинних статевих ознак, відбувається стрибок у рості, швидке видовження трубчастих кісток до розміру дорослого. У дівчат з’являються характерні округлі обриси тіла, а в юнаків унаслідок росту м’язової маси збільшуються грудна клітка та плечовий пояс.

Доведено, що головний мозок дитини — орган, який росте найшвидше. У новонародженого він важить близько 340 г, що вже становить четверту частину маси мозку дорослої людини. До шести місяців маса мозку подвоюється і продовжує збільшуватися, хоча й повільніше, аж до юмйцькиго віку.

Із кінця підліткового періоду до 35 років людина перебуває на піку свого фізичного розвитку, коли м’язи, серце та інші органи працюють найефективніше.

Хоча характерні особливості організму людини визначаються генетично, він розвивається в конкретних умовах середовища, яке безперервно діє на нього і значною мірою визначає хід його розвитку. Залежно від конкретних умов середовища процес розвитку може бути прискорений або уповільнений, а його вікові періоди можуть наставати раніше чи пізніше й мати різну тривалість.

Старіння — поступове зниження всіх функцій організму — природний і неминучий процес. Після ЗО років у клітинах, тканинах та органах починають відбуватися структурні зміни: через зміни в сполучній тканині шкіра втрачає еластичність, з’являються зморшки, виникають болі в м’язах і суглобах, м’язову масу витісняє жирова. На п’ятому і шостому десятку люди відзначають зниження витривалості, зношеність організму, що проявляється, наприклад, в ураженні суглобів. Відбуваються зміни в травній системі; у репродуктивній і сексуальній функціях унаслідок зниження рівня статевих гормонів. Помітно зростають строки загоєння ушкоджень тканин.

Попрацюйте в групах

Обговоріть та схарактеризуйте зміни в будові та процесах життєдіяльності людини в різні періоди її розвитку.

Онтогенез людини можна поділити на періоди.

Відповідно до вікових особливостей виділяють періоди: новона-родженості, грудний, раннє дитинство, перше дитинство, друге дитинство, підлітковий, юнацький, зрілий вік, похилий вік, старечий вік та довгожителів.

Контрольні запитання

1.    Що таке постембріональний розвиток?

2.    На які вікові періоди поділяється постембріональний розвиток людини?

3.    Чим відрізняється календарний (хронологічний) вік людини від біологічного?

4.    Що таке старіння?

5.    Які зміни в організмі людини відбуваються в підлітковому віці?

Завдання

Поміркуйте та поясніть небезпеку ранніх статевих стосунків.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 15:55, Переглядів: 5810