Народна Освіта » Біологія » § 66. Постембріональний розвиток людини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 66. Постембріональний розвиток людини

Пригадайте з курсу «Основи здоров’я», які ознаки характерні для статевого дозрівання?

Вікові періоди. Від народження до смерті в організмі людини відбуваються процеси росту, розвитку, оновлення клітин, інтенсивність яких у різні періоди життя людини неоднакова. Кожний період життя характеризується віковими особливостями організму, які є сукупністю анатомічних, фізіологічних, психічних та інших параметрів. Розрізняють календарний і біологічний вік людини.

Вік людини від дня народження до якогось певного моменту, називають календарним (паспортним).

Біологічний вік — це стан, який відображає взаємозв'язок усіх вікових особливостей організму і характеризує ступінь його старіння. Різниця між біологічним і календарним віком незначна у зрілому віці і може бути досить суттєва на етапі старіння (до 20 років). Однак трапляються випадки, коли навіть серед молодих людей, їх біологічний вік значно більший за календарний. Наприклад, 30-літня жінка виглядає на всі 45, а 80-літній мужчина почувається на 65.

Відповідно до вікових особливостей, життя людини умовно поділяють на вікові періоди (табл. 11). Чітких меж між періодами немає

Розвиток дитини у немовлячий період. Вам відомо, що дитина народжується з головними безумовними рефлексами. Вони поступово ускладнюються і формують основні інстинкти людини, пов’язані з біологічними потребами цього вікового періоду. Пригадайте ці інстинкти. У перші місяці більшу частину доби немовля спить, але можна чітко простежити наявність важливих рефлексів. Відбуваються зміни також в опорно-руховій системі. До трьох місяців дитина починає самостійно тримати голову, у 5 місяців — може самостійно сидіти, у 9 — рачкує, у 12 — уже ходить. Поступово заростають тім’ячка. У 4-6 місяців починають прорізуватися зуби. До двох років наявні усі молочні зуби і вже цілком сформовані вигини хребта. Дуже важливим для психічного розвитку дитини цього періоду є спілкування з нею дорослих. Це необхідно для розвитку її мови (здатності сприйняття і реакції на слово) та мислення. Пригадайте етапи становлення мовлення у дитини.

Вікові періоди людини

Назва

Вікові межі

Немовлячий

період

новонароджений

1-10 діб

грудний

11 діб — до 1 року

Раннє дитинство (переддошкільний)

1-3 роки

Перше дитинство (дошкільний)

4-6 років

Друге дитинство (молодший шкільний)

7-12 років — у хлопців; 7-11 років — у дівчат

Підлітковий (середній, старший шкільний)

13-16 років — у хлопців; 12-5 років — у дівчат

Юнацький вік

17-21 рік — у хлопців; 16-20 років — у дівчат

Зрілий вік

22-60 років у чоловіків; 21-55 років у жінок

Похилий вік

61-74 роки в чоловіків; 56-74 роки в жінок

Старечий вік

75-90 років

Вік довгожителів

понад 90 років

Особливості розвитку дитини в різні періоди дитинства. Раннє дитинство характеризується тим, що діти активно рухаються, харчуються тією самою їжею, що й дорослі. Інтенсивно відбувається розвиток мови. До трьох років словниковий запас сягає 700 слів. У дітей розвивається мислення, завершується прорізування зубів. У період першого дитинства в дітей змінюються пропорції тіла. Хребет гнучкий, процеси окостеніння ще не завершилися. Інтенсивно розвиваються кисті рук, м’язи, що забезпечують ходіння і прямостояння. Діти надзвичайно рухливі, допитливі, у них виникає бажання вчитися, розвивається фантазія. Важливу роль відіграють у цей період ігри й мова. Граючись, діти імітують дії, жести, слова дорослих. У 6 років з’являються перші постійні зуби. Дівчатка та хлопчики зовні мало відрізняються одні від одних, за винятком зовнішніх статевих органів. У період другого дитинства сповільнюється ріст. Зростає сила м’язів ніг, рук. Посилено формуються дрібні м’язи кисті рук. Хребет ще надзвичайно гнучкий. Молочні зуби замінюються на постійні. Діти набувають навичок грамоти, читання, вчаться логічно мислити. Під час навчання спостерігається розвиток розумових здібностей.

Особливості підліткового періоду. Підлітковий вік — це перехідний період від дитинства до дорослого стану. Він характеризується психоемоційною та соціальною незрілістю підлітка. Це період статевого дозрівання, під час якого відбувається інтенсивний розвиток статевих залоз, перебудова структури і функцій організму.

Результатом статевого дозрівання є розвиток первинних і поява вторинних статевих ознак. Первинні статеві ознаки пов’язані з розвитком статевих органів відповідно до статі. Вторинні статеві ознаки — ознаки, які пов’язані з будовою та функціями органів, які не належать до репродуктивної системи. Наприклад, це характерна форма тіла, тембр голосу, характер поширення волосся на тілі, особливості розподілу жиру і формування м’язової маси тіла. Розвиток первинних і вторинних статевих ознак зумовлений впливом гормонів статевих залоз на органи й тканини організму.

У дівчат цей період розпочинається від 9-10 і триває до 15-16 років, а у хлопців — від 11-12 до 19 років.

Ознаки статевого дозрівання в дівчат. У цей період у дівчат ростуть яєчники, формуються вторинні статеві ознаки: обличчя округлюється, таз стає ширшим, а плечі вузькими, на стегнах і сідницях відкладається жирова тканина, починають збільшуватися молочні залози. З’являються менструації. Виростає волосся під пахвами та на лобку.

Ознаки статевого дозрівання в хлопців. У цей період у хлопців збільшуються статеві органи (яєчка, статевий член), формуються вторинні статеві ознаки. У них збільшується гортань, відбувається мутація голосу (тембр голосу стає низьким), з’являється волосся на лобку, під пахвами й на обличчі. Посилюється секреція шкірних залоз, особливо на обличчі й спині, яка іноді спричиняє утворення вугрів. Інтенсивно росте скелет і м’язи. Збільшуються і зміцнюються м’язи рук і ніг. Плечі стають широкими, а таз залишається вузьким. З’являються полюції — мимовільні виверження сперми під час сну.

Зі встановленням менструації в дівчат і полюцій у хлопців у цьому віці формується біологічна здатність організму до продовження роду.

У підлітковому віці закладається багато рис характеру, виробляється вміння контролювати власну поведінку. У підлітків загострюється потреба в дружбі, орієнтація на погляди колективу, компанії. З’являється інтерес до протилежної статі, прагнення сподобатися одне одному, спроба перших сексуальних стосунків.

Вплив ендокринної системи на формування статевих ознак під час статевого дозрівання. Під час статевого дозрівання організм готується до розмноження. Утворюються гормони, які стимулюють фізичний ріст та

розвиток статевих органів, зміни в поведінці. Зміни в організмі людини під час статевого дозрівання зумовлені впливом гіпоталамусу на передню частку гіпофіза (іл. 161).

Гіпофіз, зокрема, виділяє гормони, що діють на статеві залози.

У дівчат вони стимулюють яєчники до розвитку яйцеклітин і вироблення жіночих гормонів (наприклад, прогестерону), які сприяють розвитку вторинних статевих ознак, овуляції, підготовці організму до вагітності. У хлопців гормони гіпофіза стимулюють яєчка до підвищеної секреції чоловічого статевого гормону (тестостерону) й утворення сперми.

Юнацький вік характеризується завершенням росту та розвитку усіх функціональних систем організму. Дівчата та юнаки стають статево, психологічно та соціально зрілими.

У зрілому віці людина реалізує себе в особистісній, родинній та професійній сферах.

Протягом цього періоду в чоловіків і жінок поступово відбуваються зміни, які визначають процес старіння. Зокрема, жінка втрачає репродуктивну функцію. Чому?

Старіння — процес, який характеризується суттєвими структурними, функціональними і біохімічними змінами в організмі, які обмежують його пристосувальні можливості. У процесі старіння функціональна активність усіх систем органів знижується. Проте багато людей похилого віку зберігають високу професійну працездатність, а в старечому віці — мають ясний розум.

Старість — завершальний етап онтогенезу, який закінчується фізіологічною (природною) смертю. Вона характеризується повним припиненням усіх обмінних процесів в організмі. Під час біологічної смерті виникають незворотні зміни в тканинах та органах; організм втрачає свої системні функції.

Усі живі організми мають визначений природою термін життя. Науковці вважають, що організм людини розрахований па триваліший вік (120-150 років), а ніж живуть нипі. Чому? Проблеми старіння людини вивчає наука геронтологія.

 

Терміни та поняття: Вікові періоди людини. Біологічний вік. Підлітковий період. Статеве дозрівання. Первинні статеві ознаки. Вторинні статеві ознаки.

 

За певних порушень в організмі збільшується вироблення гормонів, які характерні для протилежної статі. Виникає ситуація, коли в людини наявні чоловічі статеві органи, а за зовнішнім виглядом і відчуттями вона асоціює себе із жінкою і навпаки. Таких людей називають транссексуалами. У другій половині XX ст. лікарі навчилися змінювати стать. Уперше таку операцію здійснили в 1953 р. в Копенгагені. Висловте своє ставлення до проблеми зміни статі.


 

1. Які періоди називають віковими?

2. Які періоди постембріонального розвитку людини виділяють?

3. Схарактеризуйте особливості розвитку дитини після народження.

4. Які статеві ознаки називають первинними, а які вторинними?

5. Схарактеризуйте особливості підлітко-50го віку.

6. Які ознаки статевого дозрівання характерні для дівчат?

7. Назвіть ознаки статевого дозрівання у хлопців.

8. Коли настає справжня статева зрілість і доки вона триває? Чим вона характеризується?

9. Який вплив має ендокринна система на статеве дозрівання людини.

10. Порівняйте розвиток дитини в період раннього й першого дитинства.

11. Чим відрізняється підлітковий вік від періоду другого дитинства?

12. Чому на вигляд люди різного віку часто видаються одновікови-ми, а однолітки — різновіковими?

13. Підлітки часто конфліктують з батьками та вчителями. Чим це зумовлено? Як уникнути конфліктів?

14. Відомо чимало випадків раннього статевого життя і, трапляється часто так, що дітей народжують неповнолітні. Як ви вважаєте, чому Сімейний кодекс України шлюбний вік для жінок визначив від 17 років, а для чоловіків — від 18 років.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Міщук

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 8-07-2016, 11:07, Переглядів: 933