Народна Освіта » Біологія » § 54. Біоритми.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 54. Біоритми.

На організм людини впливає безліч чинників. Серед них такі, як циклічні зміни сонячної активності, чергування пір року тощо.

Біологічні ритми — це періодичні зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів в організмі людини.

Серед біоритмів людини розрізняють ритми високої частоти. Це ритми скорочення серцевих м’язів, дихання, біострумів мозку, біохімічних реакцій, перистальтики кишечника.

До ритмів середньої частоти з періодом від півгодини до семи діб належать: зміна сну й бадьорості, активності та спокою, добові зміни в обміні речовин, коливання температури, артеріального тиску, швидкості поділу клітин, коливання складу крові.

Низькочастотними ритмами з періодом від чверті місяця до одного року є тижневі, місячні та сезонні ритми. Прикладами біологічних процесів такої періодичності є ендокринні зміни тощо.

Корисно знати- існують експериментальні дані про наявність добового ритму в роботі органів травлення. Так, у першій половині дня утворюється найбільше жовчі, що забезпечує оптимальні умови для перетравлення, зокрема, жирів. У другій половині дня печінка накопичує глікоген і воду. У ранковий

час посилюється перистальтика кишечника й моторна функція шлунка, відбувається очищення кишечника.

Увечері найбільш вираженою є видільна функція нирок, а її мінімум припадає на період від 2-ї години ночі до 5-ї години ранку.

Біологічні ритми забезпечують здатність організму до адаптації й виживання за змінних умов середовища. Звідси випливає, що з порушенням біологічних ритмів стійкість людини до різних чинників довкілля знижується. Позаяк однією з головних ознак старіння організму' є зниження здібності протистояти руйнівним зовнішнім впливам, то виникає закономірне питання: чи є порушення біоритмів однією з причин старіння.

Біологічні ритми людини зазнають значних змін протягом її життя. Фази активності та розслаблення змінюються через кожні 3-4 години. У період із 20 до 50 років біологічні ритми людини є стабільними. Після 50 років у багатьох людей структура біологічних ритмів стає менш стійкою. Одним із найбільш яскравих і неприємних проявів нестабільності біологічних ритмів є безсоння.

Зміна структури біоритмів є причиною уповільнення розвитку організму, його старіння. Порушення добових біоритмів організму є хронологічним маркером старіння.

Попрацюйте в групах

Обговоріть і схарактеризуйте ознаки кожного з типів людей, які за своїми біоритмами відносяться до сов, жайворонків, і ояубіь.

Біологічні ритми — це періодичні зміни інтенсивності біологічних процесів і явищ у живих організмах.

Розрізняють добові, місячні, сезонні та річні біоритми людини.

Контрольні запитання

1.    Що називають біоритмами?

2.    Які процеси впливають на життєдіяльність людини і спричиняють циклічні біоритми в її житті?

3.    Які біологічні ритми характерні для людського організму?

4.    Яке значення біоритмів у житті людини?

Цікаво знати

У народі людей поділяють на «жайворонків», «сов» та «голубів». «Жайворонки» — це ті, хто рано прокидаються й рано лягають спати. «Сови», навпаки, спати лягають пізно й просинаються теж пізніше. «Жайворонки» — бадьорі, життєрадісні, енергійні в першій половині дня; «сови» — у другій. Людей, активність яких не має чітко вираженої залежності від періоду доби, називають «голубами».

Перевірте свої знання

Тема: «ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

I    рівень. Оберіть правильну відповідь

1. Вищу нервову діяльність забезпечують такі структури нервової системи, як

а)    довгастий мозок

б)    кора півкуль головного мозку

в)    мозочок

г)    ядра переднього та проміжного мозку

. Відносно стійкі природжені реакції організму на ди чинників зовнішнього та внутрішнього середовища називають

а)    поведінкою

б)    рефлексом

в)    безумовним рефлексом

г)    умовним рефлексом

3. Перша сигнальна система вищої нервової діяльності забезпечує

а)    чуттєве відображення дійсності

б)    мислення

в)    поведінку людини

г)    пам’ять

II    рівень. Оберіть правильну відповідь

1.    Вища нервова діяльність здійснюється на основі

а)    умовних рефлексів

б)    безумовних рефлексів

в)    умовних і безумовних рефлексів

г)    правильна відповідь відсутня

2.    До безумовних рефлексів належать

а)    секреторна діяльність шлунку

б)    чхання

в)    слиновиділення

г)    примруження очей при яскравому освітленні

3.    До якого типу вищої нервової діяльності належить холеричний тип темпераменту людини?

а)    сильного неурівноваженого

б)    сильного урівноваженого

д)    слабкого

е)    сильного інертного

III рівень. Установіть відповідність 1. Між поняттями та їх сутністю

Поняття

 

їх сутність

1

інстинкт

А

процес опосередкованого й узагальненого відображення в мозку людини предметів об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв’язках і відношеннях

2

рефлекс

Б

психофізіологічний процес, за допомогою якого людина здатна зберігати в закодованому вигляді одержану інформацію, відтворювати її без порушення змісту та забувати

3

пам’ять

В

форма поведінки людини, яка генетично запрограмована в нервовій системі як безумовний рефлекс

4

мислення

Г

реакція організму у відповідь на подразнення

із зовнішнього або внутрішнього середовища,

яка здійснюється за обов’язкової участі нервової системи

2. Між видами пам’яті та їх особливостями

Види пам’яті

Особливості

1

миттєва

А

є безпосереднім залишковим віддзеркаленням інформації рецепторами сенсорної системи

2

короткочасна

Б

є способом зберігання інформації протягом 20 с

3

довготривала

В

здатна зберігати інформацію протягом практично необмеженого часу

4

оперативна

Г

пам’ять, розрахована на зберігання інформації протягом певного, наперед заданого часу

3. Між частотою біологічних ритмів та прикладами цих ритмів в організмі людини

І Різновидності біологічних ритмів за частотою ритмів

Приклади

1

ритми високої частоти

А

зміна сну та бадьорості, коливання температури тіла

2

ритми середньої частоти

Б

тижневі, сезонні зміни в діяльності організму людини

3

низькочастотні ритми

В

серцеві скорочення, перистальтика кишечника, дихання

IV рівень. Дайте відповіді на запитання

1.    Яке значення біоритмів у житті людини?

2.    Які рівні свідомості виділяють у людини?

3.    Що таке сон?

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 15:26, посмотрело: 809