Народна Освіта » Біологія » Порівняльна характеристика рослинної і тваринної клітини

НАРОДНА ОСВІТА

Порівняльна характеристика рослинної і тваринної клітини

Клітина — це основний структурний, функціональний і від­творюючий елемент живого організму, його елементарна біоло­гічна система. Залежно від будови і набору органоїдів клітини всі організми поділені на царства — прокаріоти та еукаріоти. Кліти­ни рослин і тварин віднесені до царства еукаріот. Вони мають ряд подібностей і відмінностей.

Ви читаєте повідомлення: Порівняйте будову рослинної та тваринної клітини, про що свідчить їх подібність.

Спільні ознаки 

 

1)     мембрана будова органоїдів;

2)     наявність сформованого ядра, що містить хромосомний набір;

3)     схожий набір органоїдів, характерний для всіх еукаріот;

4)     подібність хімічного складу клітин;

5)     схожість процесів непрямого поділу клітини (мітоз);

6)     схожість функціональних властивостей (біосинтез білка), ви­користання перетворення енергії;

7)     участь у процесі розмноження.

Відмінні ознаки

Органоїди

Рослинна клітина

Тваринна клітина

Целюлозна клі­тинна стінка

Розташована поверх клі­тинної мембрани

Відсутня

Пластиди

Хлоропласти, хромопла- сти, лейкопласти

Відсутні

Спосіб жив­лення

Автотрофний (фототроф- ний)

Гетеротрофний (сапро- трофний, паразитичний)

Клітинний

центр

У нижчих рослин

В усіх клітинах

Включення

Запасні поживні речо­вини у вигляді зерен крохмалю, белка, кра­пель олії, вакуолі з клі­тинним соком; кристали солей

Запасні поживні речовини у вигляді зерен і крапель (білки, жири, вуглевод глі­коген); кінцеві продукти обміну, кристали солей; пігменти

Вакуолі

Крупні порожнини, заповнені клітинним со­ком — водним розчином різних речовин, що є за­пасними або кінцевими продуктами. Осмотичні резервуари клітини

Скоротливі, травні вакуо­лі. Звичайно дрібні

Синтез АТФ У хлоропластах, мітохондріях У мітохондріях
Особливості об­міну речовин Процеси синтезу мають перевагу над процесами розпаду Процеси синтезу мають перевагу над процесами розпаду

 

Висновок: подібність в структурно-функціональній органі­зації рослинної і тваринної клітини свідчить про їх спільне похо­дження та належність їх до еукаріотів. їхні відмінності пов’яза­ні з різним способом харчування: рослини — автотрофи, а твари­ни — гетеротрофи.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 10-02-2013, 07:17, Переглядів: 220212