Народна Освіта » Біологія » Взаємозв’язок пластичного й енергетичного обміну, значення обміну речовин

НАРОДНА ОСВІТА

Взаємозв’язок пластичного й енергетичного обміну, значення обміну речовин

  1. Означення: що таке обмін речовин.
  2. Пластичний обмін.
  3. Енергетичний обмін.
  4. Взаємозв’язок пластичного й енергетичного обміну.
  5. Висновок.

Обмін речовин (метаболізм) становить сутність життєдіяль­ності будь-якого організму. У процесі обміну речовин між орга­нізмом і зовнішнім середовищем організм засвоює поживні речовини, піддає їх хімічному переробленню й використовує для енергетичних і пластичних цілей. В організм із зовнішнього середовища надходять кисень, вода, мінеральні солі, органічні речовини, вітаміни. У клітинах тіла відбуваються хімічні проце­си — засвоєння речовин, їхнє окиснення й розпад із виділенням енергії.

В основі обміну речовин лежать протилежні й нерозривні про­цеси — асиміляція (пластичний обмін) і дисиміляція (енергетич­ний обмін).

Пластичним обміном називається процес засвоєння речовин із зовнішнього середовища й утворення з них більш складних, притаманних організму органічних речовин. При цьому відбува­ється витрата енергії.

Енергетичний обмін — процес розпаду складних речовин на більш прості з виділенням енергії.

У живому організмі обидва процеси протікають паралельно й невіддільно один від одного. У ході пластичного обміну погли­нається частина енергії, виділеної в результаті енергетичного обміну. У ході енергетичного обміну розпадаються ті речовини, що утворилися під час пластичного обміну. Енергія, що вивіль­няється при енергетичному обміні, забезпечує життєдіяльність організму.

Висновок: обмін речовин складається з двох протилежних, але невіддільних процесів — асиміляції (пластичного обміну) і дисиміляції (енергетичного обміну).

Запам’ятай:  обмін речовин, метаболізм, пластичний обмін (асиміляція), енергетичний обмін (дисиміляція).

Категорія: Біологія

Автор: admin от 9-03-2013, 22:59, Переглядів: 34936