Народна Освіта » Географія » Що вивчає фізична географія України. Етапи формування території України

НАРОДНА ОСВІТА

Що вивчає фізична географія України. Етапи формування території України

 

Фізична географія України — комплекс наук (геологія, клімато­логія, метеорологія, геоморфологія, океанологія тощо), які вивчають природні компоненти і природні комплекси України. Географія розвивається у тіс­ному взаємозв’язку з біологією, фізикою, хімією, математикою та іншими науками.

 

Зміст курсу "Фізична географія України":

 

 • Вивчення природних компонентів та їх взає­модії, утворення природ­них комплексів;
 • Оцінка природних компонентів і природних комплексів як умов для життя людини, природних ресурсів для господарства;
 • Вивчення проблем охоро­ни природи України, ра­ціонального використан­ня її природних ресурсів;

 

 

Предмет вивчення

 

Методи досліджень

 

Природні компоненти (рельєф, геологічна будова, клімат, моря, поверхневі води, ґрунти, рослинність, тваринний світ)

 

Географічні

 • Географічні експедиції
 • Детальне вивчення природи (географічні, геохімічні, біологічні, палеографічні методи)
 • Дистанційні (авіакосмічні) методи
 •  Картографічні методи

 

Обробка і пізнання накопичених знань

 • • Географічне описання
 • Порівняння
 • • Наукове пояснення
 • • Історичний метод
 • • Метод системного аналізу
 • • Метод районування
 • • Моделювання

 

 

 

Природні комплекси' (земельні, кліматичні, водні, біологічні, рекреаційні)

 

 

Етапи формування території України

 

 

3,8—2,6 тис. років до н. е.

Існування трипільської культури (осілі хліборобські племена)

 

 

IX ст. до н. е.— III ст. н. е.

Заселення території України кімерійцями, скіфами, сарматами

 

 

III—VI ст.

 

Територія України від зони мішаних лісів до Чорного моря і від Дону до Карпат заселена представниками племінного сою­зу антів

VI—VIII ст.

На території України оселяються племена східних слов’ян — поляни, сіверяни, древляни, дуліби, білі хорвати, уличі, тиверці

IX—XII ст.

Існування держави східних слов’ян Київська Русь на території від Балтії до Чорного та Азовського морів і від Північної Двини та Карпат до Волги

XIII—XVI ст.

* V *

Перебування українських земель під владою монголо-татар, Литви, Польщі, Угорщини, Османської імперії

і XV ст.

Утворення Кримського ханства

XVI—XVIII ст.

Існування Запорізької Січі на території Середнього та Нижньо­го Подніпров’я

1648 р.

Відновлення внаслідок Національно-визвольної війни під про­водом Б. Хмельницького української національної держави — Гетьманщини

1654 р.

Приєднання Гетьманщини до Моековії

1667 р.

Україну поділено на дві частини: лівобережна з Києвом віді­йшла до Московської держави, правобережжя — до Польщі

Кінець XVIII ст.

Західноукраїнські землі входять до складу Австро-Угорщини

“(20) листопада. 1917 р.

Проголошено у Києві Українську Народну Республіку (УНР)

113 листопада 1918 р.

Проголошено у Львові Західно-Українську Народну Республіку (ЗУНР)

22 січня 1919 р.

Об’єднання УНР і ЗУНР в одну державу

1922 р.

Східна частина України (УСРР) входить до складу СРСР

1939 р.

Західноукраїнські землі возз’єдналися з Українською Радян­ською Соціалістичною Республікою

1940 р.

Приєднання до України Північної Буковини і Південної Бесса- рабії

1945 р.

До складу УРСР увійшло Закарпаття

1954 р.

Верховна Рада СРСР передає Кримську область до складу УРСР

14 серпня 1991 р.

Проголошено незалежність України та створення самостійної української держави

Категорія: Географія

Автор: admin от 15-12-2012, 21:37, Переглядів: 8166