Народна Освіта » Біологія » Заповідні території України, мета їх створення

НАРОДНА ОСВІТА

Заповідні території України, мета їх створення

1.  Поняття про заповідну справу і природно-заповідний фонд.

2.  Основні категорії територій, що входять до складу природно- заповідного фонду.

3.  Висновок.

Інтенсивний антропогенний вплив викликає значні зміни при­родних ландшафтів, впливає на екологічну рівновагу: змінює її в бік зменшення видового та кількісного складу флори і фауни.

Заповідна справа — це вилучення з господарського користу­вання певних територіальних комплексів з метою підтримання екологічної рівноваги, збереження й відтворення незайманих ета­лонів природи, проведення наукових досліджень щодо збереження біологічного різноманіття. Ці території складають природно-запо­відний фонд України. Він охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової екомережі природних територій з особливим статусом охорони. Серед цих територій можна виді­лити такі заповідники, заказники, національні парки, пам’ятки природи.

Заповідники — це території, які збереглися в незайманому вигляді й назавжди вилучені з господарського використання. В Україні 23 природні заповідники. Найстарішими з них є Канів­ський, Кримський, Український степовий. 4 біосферні заповід­ники мають міжнародне значення — Асканія-Нова, Дунайський, Карпатський і Чорноморський. Біосферні заповідники є еталоном найбільш типових природних комплексів біосфери.

Заказники — це території, створені для охорони окремих ком­понентів природних комплексів, наприклад, видів рослин і тва­рин, які занесені до Червоної книги України. В Україні 187 заказ­ників державного значення. Серед них Орільський орнітологічний заказник; у Великобурлуцькому районі Харківської області орга­нізовані 2 заказники для збереження сурка-байбака.

Національні парки — це великі території, що складаються з багатьох екосистем, які мало змінені або зовсім не зазнали впли­ву людської діяльності. На території України існує 11 природних національних парків.

Пам’ятки природи — окремі цікаві природні утворення, що мають наукове і природоохоронне значення. Бувають біологічні, зо­ологічні та ін. 123 об’єкти в Україні оголошено пам’ятками природи державного значення (1983 р.). Так, в Дергачівському районі Хар­ківської області Мухове болото оберігається як пам’ятка природи.

Парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва — це най­більш визначні та цінні зразки паркового будівництва, які необ­хідно зберегти для прийдешніх поколінь. Одним з таких парків є Софіївка в м. Умані. Він знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Висновок: створення природно-заповідного фонду — один з найбільш ефективних шляхів збереження унікальних природних ландшафтів і біологічного різноманіття. Заповідна справа — це один з пріоритетних напрямків державної політики.

Запам’ятай: заповідник, заказник, національний парк, пам’ятка природи.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 9-03-2013, 23:20, Переглядів: 8231