Народна Освіта » Українська література » Євген Маланюк «Стилет чи стилос?» - аналіз твору, критика

НАРОДНА ОСВІТА

Євген Маланюк «Стилет чи стилос?» - аналіз твору, критика

Євген Филимонович Маланюк

(1897-1968)

«Стилет чи стилос?»

Історія написання: у збірці «Стилет і стилос» поет спробував розв’язати давню, якщо не сказати одвічну, проблематику світової літератури: що має бути найголовнішим у художній творчості — краса чи служіння інтересам суспільства. У вірші «Стилет чи стилос?» поет удається до символічного осмислення цієї проблеми, використавши образи стилоса (так називалася паличка для писання на восковій дощечці) і стилет (невеликий кинджал із тонким тригранним клинком). Автор усвідомлює неможливість однобокого розв’язання цієї проблеми. І хоча врешті поет схиляється до стилосу, але усвідомлює, що реалії українського життя такі, що митець мусить виховувати свою націю, мусить боротись за свою державу, проте не забувати, що поет і краса разом.

Рік створення: 1925.

Збірка: «Стилет і стилос».

Напрям: модернізм.

Течія: символізм.

Рід: лірика.

Жанр: вірш.

Тематичний різновид: філософська лірика.

Тема: вибір митцем своєї місії.

Ідея: утвердження ролі митця як борця за долю народу, стилетом (зброєю) і стилосом (паличка для письма) якого стає слово.

Образи: людей: ліричний герой — поет; золототілі діви; природи: дивний ліс; п’яні птиці, незім’ята трава; гіпнотичні кобри; набряклий вітром обрій, предметів і явищ: стилет, стилос; трагічні терези; береги краси; галас бою; розгін бур; п’яний синій хміль.

Оскільки Є. Маланюк — яскравий прихильник символізму, то за кожним образом поезії можна бачити більше, ніж один смисловий шар.

Символічні образи: стилет (символ громадського життя, зброї); стилос (символ письма, письменницької діяльності); трагічні терези (символ роздвоєності, відсутності одного рішення); береги краси (символ краси життя й природи); веселий галас бою (символ зануреності в життя) та ін.

Композиція (зміст): ліричний герой, не впевнений у своєму виборі (стилет чи стилос?), пливе повз береги краси — чарівні види лісу «берегів краси», якому протиставляється буряна вода життя-безмежжя — ліричний герой робить вибір, пливучи в «п’яний синій хміль» життя-бою.

Система віршування: силабо-тонічна.

Віршовий розмір: 5-стопний ямб    1)

Строфа: чотиривірш (катрен). Римування: перехресне (абаб).

Художні засоби виразності: алітерація, асонанс; символ; епітет; метафора; персоніфікація; метонімія; оксиморон; антитеза; риторичний вигук.

 

Цей матеріал взято з книги Довідник ЗНО з української мови та літератури

 

Автор: admin от 22-08-2014, 00:17, Переглядів: 57677