Народна Освіта » Мистецтво » Орнаментальна композиція

НАРОДНА ОСВІТА

Орнаментальна композиція

Орнамент (лат. ornamentium - прикраса) - візерунок, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів або рослинних чи тваринних мотивів і призначений для прикрашання різноманітних предметів (предметів вжитку, зброї, меблів, одягу і т.д.), архітектурних споруд.

Мотив - частина орнаменту, його головний формуючий елемент.

За мотивами орнаменти поділяють на три групи: геометричні, рослинні, тваринні. Як видно з назви, головним мотивом геометричного орнаменту будуть геометричні фігури.

В основі рослинного орнаменту лежить спостереження реально існуючих форм у природі - квітів, листя, гілок, паростків, плодів.

У тваринних орнаментах зображуються тварини, наприклад кінь, заєць, риба, півень, голуб, зозуля.

За композицією орнаменти поділяють на кілька видів: у смужці (фризи), у квадраті, у прямокутнику,

у трикутнику, у колі (розети). Зважаючи на те, як створюють орнаменти, їх можна поділити на три типи:

-    лінійні;

-    сітчасті;

-    замкнені.

Лінійні орнаменти - це орнаменти в смужці з лінійним вертикальним чи горизонтальним чергуванням мотиву.

Сітчастий, або рапортний, орнамент - такий, у якому мотив повторюється і по вертикалі, і по горизонталі, цей орнамент безкінечний в усіх напрямках. Рапорт -елемент орнаменту, його головний мотив. Зазвичай використують прямокутний рапорт.

Замкнений орнамент компонується в прямокутнику, квадраті чи колі (розеті). Мотив у ньому або не має повтору, або повторюється з поворотом на площині.

Симетрія (від давньогрецької оиццвтріа - співмірність) - відповідність, незмінність, виявлені при

повторах, відтвореннях. Двостороння симетрія, наприклад, означає, що права і ліва сторони відносно якої-не-будь площини виглядають однаково.

Асиметрія - відсутність чи порушення симетрії.

Вісь симетрії - уявна лінія, яка поділяє фігуру на дві дзеркально рівні частини. За кількістю осей фігури бувають: з однією віссю симетрії, з двома, із чотирма, а в колі взагалі безкінечна кількість осей симетрії.

В образотворчому мистецтві симетрія є одним із засобів створення художньої форми. Симетрія зазвичай присутня в орнаментальній композиції, це одна з форм прояву ритму в орнаменті.

Ритмом в орнаментальній композиції називають закономірність чергування і повторення мотивів, фігур та інтервалів між ними. Ритм - головна властивість будь-якої орнаментальної композиції. Головною характеристикою орнаменту є ритмічна повторюваність мотивів й елементів цих мотивів, їхні нахили та повороти.

Ритмічна побудова - це взаємне розташування мотивів в орнаментальній композиції. Ритм організує певний рух в орнаменті: переходи від малого до більшого, від простого до складного, від світлого до темного чи повтори тих самих форм через рівні чи різні проміжки.

Ритм може бути:

1)    метричний (рівномірний);

2)    нерівномірний.

Залежно від ритму узор стає статичний чи динамічний. Нерівномірний ритм додає динаміки в композицію, а рівномірний робить її спокійною.

1.    Що таке орнамент? Як поділяють орнаменти за мотивами? за композицією?

2.    Які три типи орнаментів ви знаєте?

Оберіть формат і спробуйте створити орнаментальну композицію. Інструменти та матеріали: аркуш паперу, акварельні фарби, олівець, гумка, пензлі, фломастери, кольорові олівці.

План роботи:

•    Оберіть тип і формат орнаменту, основні мотиви і кольорову гаму майбутнього орнаменту.

•    Оберіть, який тип симетрії ви застосуєте.

•    Елементи орнаменту будуть повторюватися чи чергуватися?

•    Визначте, де у вашій композиції будуть акценти, який колір домінуватиме.

•    Визначте, статичний чи динамічний буде ваш орнамент.

•    Якими деталями ви збагатите свою композицію, яким буде тло?

 

Це матеріал з підручника Образотворче Мистецтво 5 клас С.М. Железняк

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 29-01-2014, 20:46, Переглядів: 17316