Народна Освіта » Природознавство » § 31. Пристосування організмів до умов існування

НАРОДНА ОСВІТА

§ 31. Пристосування організмів до умов існування

Наша Земля — унікальне космічне тіло, просторий космічний корабель, який уміщає близько півмільйона видів рослин і понад півтора мільйона видів тварин. І всім живим організмам на Землі добре. Чому?

Земля займає таке місце в сім’ї планет Сонячної системи, що зміни температури на її поверхні дають змогу існувати різноманітним живим істотам. При більш високих і більш низьких температурах такі органічні речовини, як білки, не змогли б функціонувати, життя було б неможливе.

Земля має масу, яка здатна завдяки силі тяжіння утримати атмосферу і гідросферу, що утворилися на нашій планеті. Якби маса Землі була меншою, то наша планета поступово б утратила повітряну і водну оболонки.

Якби повітряних мас навколо Землі було менше, то атмосферний тиск теж був би меншим. Вода б кипіла не при 100 °С, а при нижчій температурі. Як ви знаєте, під час кипіння виділяється велика кількість пари. Вода з водойм і ґрунту випарувалася б. Не могли б існувати рослини і тварини.

Земля рухається навколо своєї осі й навколо Сонця. Її вісь при цьому не змінює свого нахилу. Крім того, Земля має кулеподібну форму, що зумовлює зменшення кількості сонячного світла і тепла від екватора до полюсів. Наслідком цього є поступова зміна однієї природної зони іншою. Кожну зону заселяють властиві їй рослини й тварини.

На Землі живуть такі тварини, які добре почувають себе серед крижаних пустель, і такі, що виживають у гарячих пісках. Ті, які живуть у вічнозеленому екваторіальному лісі, і такі, що пристосовані до природних умов тундри або тайги. Розгляньте мал. 128.

Чому серед снігів живе білий ведмідь? На білому снігу він — малопомітний, коли підкрадається до здобичі. Коники бувають різного кольору залежно від кольорів, що переважають у їхньому середовищі життя.

В Україні кліматичні умови сприятливі для різноманітної рослинності і багатого тваринного світу. Північна частина країни розташована у природній зоні мішаних лісів, південна її частина — у зоні степу, середня — у зоні лісостепу.

Природні умови життя урізноманітнюються завдяки рельєфу. Наприклад, у Карпатах біля підніжжя гір панує лісостеп, на схилах ростуть ліси, а на найвищих вершинах — гірські луки.

Для життя організмам необхідні кисень, вуглекислий газ, вода, поживні речовини, сонячне світло, певна температура (мал. 129). Наявність цих умов у просторі перетворює його на середовище життя.

Різноманітність видів живих організмів зумовлена природними умовами, у яких вони живуть. Організми пристосовуються до середовища життя, з яким вони пов’язані обміном речовин, енергії, інформації. Наприклад, відомо понад 100 видів тополь, що ростуть у різних кліматичних умовах.

Найщільніше заселений живими організмами суходіл у місцевостях, до яких надходить велика (за достатньої кількості вологи) та помірна кількість сонячного тепла. Організми, що живуть на суходолі, обрали собі наземно-повітряне середовище життя (мал. 130,1),

Водойми також заселені різноманітними живими організмами. У краплині води з болота чи калюжі стільки живих істот, що їх важко перерахувати. Найбагатше життя у морі — поблизу його

берегів. Риби, раки, медузи, черви, водорості пристосувалися до водного середовища життя (мал. 130, 2).

Значна кількість організмів живе в ґрунті. Черви, мікроорганізми, личинки комах, кроти та інші тварини обрали собі ґрунтове середовище життя.

Багато організмів за середовище життя обрало собі тіла інших організмів. Воші, кліщі, блохи, паразитичні черви і бактерії живуть на поверхні або всередині тіла тварин і людей.

Довкілля людини включає неживу і живу природу (мал. 131). Це — природне середовище життя людини.

Завдяки рукотворним об’єктам людина може перебувати високо над землею у повітрі, глибоко під водою чи під землею і навіть у космосі. Те, що багато століть було казкою, людина зробила реальністю завдяки своєму розуму, фантазії, умінню. Не лише Землю, а й космічний простір навколо неї людина перетворює на своє довкілля. Це середовище життя, створене людиною (мал. 132).

Живі організми пристосовуються до умов середовища життя.

Із середовищем життя організм пов’язаний обміном речовин, енергії, інформації.

Багатоманітність організмів на Землі зумовлюється відмінністю умов життя в довкіллі.

1. Назви умови, необхідні для життя. 2. Наведи приклади пристосування тварин або рослин до умов життя. 3. Наведи приклади різноманітних середовищ життя.

? 1. Що таке середовище життя організму? 2. Порівняй різноманітні відомі тобі середовища життя організмів. 3. Завдяки яким чинникам на різних ділянках земної поверхні існують різні умови для життя? (Різна освітленість, тривалість дня, кількість тепла, вологи...).

1. Чи змінює людина умови життя на Землі? Яким чином їх можна залишити незмінними? 2. Як різноманітність видів рослин, тварин на Землі пов’язана зі збереженням життя? 3. Порівняйте терміни «середовище життя» та «довкілля».

Узагальніть вивчене

Обери правильну відповідь.

1.    Умови життя на Землі включають:

а)    наявність сонячного тепла і світла, води, повітря, ґрунту, мінеральних речовин;

б)    наявність атмосфери, гідросфери, літосфери;

в)    наявність рослин і тварин;    -

г)    зміни температури, при яких можлива життєдіяльність організмів;

д)    перетворення агрегатних станів води; атмосферний тиск, при якому можливий кругообіг води;

ж) усі перераховані чинники (космічні та земні).

2.    Вода у живій природі — це...

а)    основна за масою складова живих організмів;

б)    розчинник речовин, умова засвоєння їх живими організмами;

в)    одна з умов життя на Землі.

3.    Як вплине зникнення атмосфери на життя?

а)    рослини і тварини не зможуть жити;

б)    припиняться вітер, перенесення хмар, вологи з однієї ділянки земної поверхні на іншу;

в)    припиниться життя на Землі.

4.    Гірські породи складаються з:

а)    мінералів;

б)    металів та мінералів;

в)    повітря, води, твердих тіл;

г)    немає правильної відповіді.

Які атмосферні опади ви знаєте? Узагальніть свої знання за допомогою схеми на мал. 133.

1.    Розгляньте виставку малюнків, моделей, фотографій. Відзначте відповідність їх змісту теми, оригінальність, художнє оформлення,

2.    Яка з умов життя найбільш важлива?

3.    Хто знає найбільше про водойми свого краю? Які з них потребують допомоги?

4.    Як передбачити погоду за народними прикметами? Чи завжди збувалися прогнози погоди, складені вами згідно з народним прогностиком?

5.    Які метеорологічні прилади ви знаєте?

6.    Чим зумовлена різноманітність гірських порід?

7.    Які корисні копалини видобувають у вашому краї?

8.    Як живі організми пристосовуються до умов середовища життя?

Для допитливих

Гриби в довкіллі

Грибів у наших лісах величезна кількість. їх нараховують близько 1 000 видів, майже 200 з яких — їстівні. У лісі вони ростуть скрізь: під гілками ялин, у густій траві під осиками, на повалених деревах, на пеньках, серед мохів, навіть на стовбурах 1 гілках дерев (мал. 134).

Більшість грибів, які вам доводилось бачити, мають ніжку і шапку, тому їх називають шапковими. Наприклад, до шапкових належать білий гриб, опеньки, печериці, маслюки.

Якщо ви не впевнені, їстівний гриб чи ні, краще не чіпайте його (мал. 134, 2). Не можна збивати і топтати гриби, якщо вони вам не потрібні. Вони необхідні у своєму середовищі життя. Наприклад, сосни краще ростуть за наявності червоних мухоморів.

 

Це матеріал із підручника Природознавство 5 клас В.Р. Ільченко

 

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 20-01-2014, 09:59, Переглядів: 15294