Народна Освіта » Природознавство » § 23. Чинники, що забезпечують життя на землі

НАРОДНА ОСВІТА

§ 23. Чинники, що забезпечують життя на землі

Земля — поки що єдина планета, на якій є життя. На жодній

із планет Сонячної системи воно не виявлене. Тож можна стверджувати, що на планеті Земля існують унікальні для космосу умови, які забезпечують існування життя. Виділяють дві групи чинників, що забезпечують життя на Землі: космічні й земні.

До космічних чинників належать:

—    відстань від Землі до Сонця, якою зумовлена не досить велика й не надто мала кількість енергії, що надходить до нашої планети від найближчої зірки — Сонця. На планетах — сусідах Землі — існування життя не доведено;

—    розміри і маса Землі такі, що дозволяють утримувати повітряну оболонку (атмосферу);

—- площа поверхні Землі достатня, щоб забезпечити розмаїття життя.

До земних чинників, що забезпечують існування життя, необхідно віднести природні компоненти неживої природи: воду, повітря, гірські породи. У Світовому океані зосереджений величезний об’єм води. Саме океан накопичує тепло, що надходить від Сонця, і повільно віддає його атмосфері, перешкоджаючи різким коливанням її температури.

Існуючий тиск повітря на земну поверхню зумовлює наявність води в рідкому стані. Якби атмосферний тиск був значно меншим, то вся б вода випарувалася.

Компонентами, або складовими частинами неживої природи, є земні тіла, речовина яких перебуває у певному агрегатному стані: вода — здебільшого в рідкому; повітря — у газоподібному; гірські породи — переважно у твердому. Уся вода на Землі утворює гідросферу, повітря — атмосферу; гірські породи — літосферу.

Без води, повітря й гірських порід неможливе існування живого. Так, вода є речовиною, що забезпечує протікання таких процесів життєдіяльності, як перенесення поживних речовин у живих організмах. Цю функцію вода виконує завдяки своїм властивостям текучості й здатності розчиняти інші речовини.

Повітря містить кисень, необхідний для дихання, і вуглекислий газ, потрібний рослинам для утворення органічних речовин.

Мінерали, які переважно в складі розчинів проникають у тіло організмів, є «будівельним матеріалом» для формування їх органів. Мінерали — це складові частини гірських порід, що утворюють літосферу. Верхній родючий шар літосфери називають ґрунтом.

У наступних параграфах теми ви вивчите природні компоненти неживої природи на прикладі свого рідного краю — області, району та місцевості.

У 6 класі ви будете вивчати курс фізичної географії, з якого дізнаєтесь про загальні закономірності існування літосфери, гідросфери й атмосфери Землі, їх вплив на різноманітність життя та його поширення.

Усі компоненти природи, що зумовлюють життя, тісно пов’язані між собою. Люди, рослини і тварини не можуть

існувати без сонячного тепла і світла, води, повітря, різноманітних мінералів. Завдяки сонячній енергії відбувається кругообіг води, перемішування повітряних мас.

Завдяки життєдіяльності рослин у повітрі підтримується необхідна для життя кількість кисню. Внаслідок життєдіяльності тварин, діяльності людини у повітря виділяється вуглекислий газ, потрібний рослинам для створення поживних речовин, які так необхідні всім мешканцям Землі. Отже, живі організми також підтримують життя на Землі.

Усі компоненти природи взаємопов’язані, впливають один на одного (мал. 94). Людина має дбати про те, щоб своєю діяльністю не порушити зв’язки між компонентами природи, не погіршити умови життя на Землі.

До чинників життя на Землі належать сонячне тепло і світло, наявність води, повітря, гірських порід, зміни температури, при яких функціонують живі організми.

1. Назви космічні чинники життя на Землі. 2. Назви земні чинники життя. 3. У якому агрегатному стані перебуває переважна кількість води на Землі? 4. У якому агрегатному стані перебувають речовини, що входять до складу повітря?

1. Яка властивість води дає змогу рослинам отримувати з ґрунту необхідні їм хімічні елементи? 2. Яка властивість води зменшує перепади температури при переході від однієї пори року до наступної? Наведи приклади. 3. Чому для забезпечення життя на Землі агрегатний стан речовин, із яких складається повітря, має бути газоподібним?

1. За мал. 94 спробуйте пояснити взаємозв’язки природних складових у середовищі життя людини. 2. У яких агрегатних станах перебуває речовина в середовищі життя людини? 3. Як умови життя на Землі пов’язані з атмосферним тиском? 4. Як людина може підтримувати умови життя на Землі?

Змоделюй взаємозв’язок чинників життя в довкіллі (якщо можливо, використай комп’ютер).

Вивчай прояви чинників життя на Землі. Дбай про збереження умов життя на планеті.

 

Це матеріал із підручника Природознавство 5 клас В.Р. Ільченко

 

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 20-01-2014, 09:48, Переглядів: 5497