Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Способи підготовки поверхні виробу до оздоблення

НАРОДНА ОСВІТА

Способи підготовки поверхні виробу до оздоблення

Тема: Способи підготовки поверхні виробу до оздоблення

Опорні поняття: оздоблення виробу, підготовка поверхні, шліфування, рашпіль, шліфувальна шкурка.

Підготувавши потрібний для зачищення інструмент та приладдя, не треба намагатися вирівняти бічні частини деталі, тримаючи її в руці. Це незручно, під час роботи рашпілем або надфілем деталь обов'язково має бути закріплена е затискачах столярного верстака або притиснута струбцинами до робочого столу. Рашпіль під час роботи треба тримати обома руками (мал. 73).

По.малюнку 78 горизонтальні стрілки вказують напрям, рухаючи в якому інструмент, ми здійснюємо процес різання. Вертикальні стрілки, спрямовані донизу, показуют ь нап рям п рикладання зуси ль працююч им під час поступального руху інструмента.

Далі підготовку виробу або деталі до оздоблення продовжують за допомогою шліфування. Це зумовлено тим, що інструменти, які застосовувалися для попередньої обробки деталі, залишили на ній характерні сліди (риски, заглиблення, відшарування частин матеріалу) від своїх різальних елементів.

Шліфовку деталі починають, використовуючи крупно-зернисту шліфувальну шкурку, І лише П.СЛЯ зникнення глибоких подряпин на деталі переходять до використання дрібнозернистої шкурки.

Для зручності в роботі шліфувальну шкурку можна обгорнути навколо дерев'яного або пінопластового бруска або використати спеціальну колодку із затискачами для шліфувальної шкурки (мал. 7 4).

 

Оскільки колодка має на кінцях заокруглення з різними радіусами, то її можна використати для шліфування плоских дет ал е й з кри в ол і ні й н и м и ко нту рам и. Ш л і фу-вальну шкурку на брусок і на колодку можна наклеювати, і тоді вона буде слугувати значно довше, а працювати буде зручніше. Нам стане в нагоді державка з наклеєною шліфувальною шкуркою, яку ви виготовили на минулому занятті, вона дуже зручна в роботі (мал. 75).

Після підготовки різноманітних пристосувань для утримання та кріплення шліфувальної шкурки, забезпечивши для себе максимальну зручність у роботі, треба опановувати прийоми підготовки поверхні деталей до оздоблювальних робіт.

Працюючи круп н о зерни стою шліфу вальною шкуркою, її треба рухати з невеликим натиском як вздовж, такі впоперек волокон, так можна швидше позбутися подряпин та дефектів на поверхні деталі. Переходячи до роботи з дрібнозернистою шліфувальною шкуркою, треба робити зво-ротно-поступальні рухи тільки вздовж волокон (мал. 76).

Також треба пам'ятати, що шліфувати треба тільки сухий деревинний матеріал, хоча для збільшення якості зашліфованої поверхні її можна трохи зволожувати за допомогою розпилювача або шматка поролону, що приведе до набухання волокон і підняття ворсу. Дочекавшись висихання заготовки, її шліфують повторно (такий прийом слід застосовувати лише для суцілвної дерев'яної заготовки або фанери).

Під час шліфувальних робіт слід враховувати розміри деталі, якщо вони достатньо великі, то шліфувальну шкурку переміщують по деталі, закріп леній на робочому столі (мал. 76). Якщо ж розміри деталі малі, то шліфувальну шкурку закріплюють на підкладній дошці, а деталь переміщують по ній (мал. 77).

Також слід пам'ятати, що у процесі роботи треба обов'язково шліфувати торцеві частини деталей та дещо притупляти рострі кромки на стиках граней деталі чи виробу.

Додаткова інформація

Після завершення робіт із зачищення деталі необхідно обов'язково видалити з робочої поверхні рашпіля дерев'яну стружку з а допомогою дротяної щітки (мап. 78).

Мал. 78. Очищення рашпіля після виконання робіт

з а допом ого ю дро тя ної щі тки

Працюйте у спецодязі. Не здмухуйте деревний пил, отриманий у результаті процесу шліфування, змітайте його м'якою щіткою або ганчіркою. Після завершення робіт провітріть приміщення та вимийте руки.

Запитання та завдання

1.    Як правильно тримати рашпіль під час зачищання детапі?

2.    З якою метою рашпіль після роботи очищається дротяною щіткою?

3.    За допомогою яких пристосувань шліфувапьна шкурка утримується підчас роботи?

4.    Яка зернистість шліфувальної шкурки використовується на п оч атку ш ліфуванн я, а яка н апри кінці?

5.    Підготувати шліфувальні бруски до операції шліфування шляхом наклеювання на них шліфувальної шкурки.

•    Підібрати брусок з деревини або пінопласту з потрібними розмірами.

•    Вирізати з аркуша шліфувапьної шкурки заготовку з розмірами, що відповідають підібраному бруску.

•    3 масти вш и то н ки м ш ар ом клею П В А б ру с ок з од н ого боку та зворотний бік шліфувальної шкурки, з'єднати їх і, притиснувши один до одного, залишити до повного висихання кпею.

 

 

Це матеріал із підручника Трудове Навчання для хлопців 5 клас В.К. Сидоренко, Д.В. Лебедєв, А.М. Гедзик, В.В, Юрженко

Автор: admin от 20-11-2013, 22:22, Переглядів: 2388