Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 12. Технологія обпилювання заготовок з фанери та ДВП

НАРОДНА ОСВІТА

§ 12. Технологія обпилювання заготовок з фанери та ДВП

1.    Пригадай, яку частину різального інструмента називають різцем.

2.    У яких відомих тобі інструментах застосовується принцип дії клина?

3.    Які багаторізцеві інструменти ти використовував раніше?

При виготовленні лобзиком виробів з деревних матеріалів на їхніх крайках залишаються нерівності, які необхідно вирівняти й зачистити. Виконують такі технологічні операції напилками та шліфувальними шкурками.

Напилок - це багаторізцевий різальний інструмент, виготовлений зі спеціальної інструментальної сталі (мал. 88).

На його поверхні виконано насічки у вигляді великої кількості маленьких зубців, кожен з яких має форму клина (мал. 89).

Під час руху по поверхні заготовки кожен зубець напилка діє як різець, знімаючи при цьому з неї шар матеріалу.

За кількістю насічок, що припадає на один сантиметр довжини робочої частини, та їх формою напилки поділяють на шість номерів: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Напилки з номерами 0 і 1 називають драчевими. Вони мають найкрупнішу насічку. Напилки з номерами 2 і 3 та 4 і 5 мають дрібніші насічки, порівняно з драчевими, і називаються, відповідно, личкувальними та бархатними (мал. 90).

Для обробки деревних матеріалів застосовують тільки драчеві напилки, оскільки бархатні й личкувальні мають дрібну насічку і відразу забиваються деревиною, тому працювати ними стає неможливо. Проте всі напилки з номерами від 0 до 5 застосовують для обробки металів та твердих пластмас.

Технологічна операція зняття з оброблюваної поверхні шару матеріалу за допомогою напилків називається обпилюванням. Цим способом можна обробити заготовку, припуск розмірів якої становить від 0,1 до 1,0 мм.

Залежно від форми перерізу напилки поділяють на типи (мал. 91).

Для обробки дрібних отворів та заглибин з різною формою поверхні використовують невеликі за розмірами напилки, які називаються надфілями.

Надфілі, як і напилки, поділяються на типи залежно від форми поперечного перерізу (мал. 92).

Обробку заготовок з деревних матеріалів напилками здійснюють після надійного кріплення їх у затискних пристроях. Для цього використовують слюсарні лещата, струбцини, затискачі столярного верстака тощо.

Щоб не пошкодити заготовку при кріпленні її в слюсарних лещатах, між нею та губками лещат розміщують прокладки з картону або алюмінію (мал. 93).

Зручне і надійне кріплення заготовки з фанери або ДВП для їх обробки напилками можна здійснити, використовуючи для цього пристосування, зображене на малюнку 94.

Важливе значення при роботі напилками має правильна організація робочого місця. Насамперед, слід відрегулювати висоту кишки верстака. Пригадай, як це зробити на комбінованому верстаку та на столярному.

При кріпленні заготовки в слюсарних лещатах робоче місце повинне відповідати зросту працюючого. Тулуб працюючого при цьому повинен бути розміщений у півоберта до закріпленої для обробки заготовки, а ступні ніг - знаходитися на відстані 20...30 см одна від одної (мал. 95).

Напилок беруть у праву руку так, щоб великий палець лежав зверху вздовж ручки, а долоня впиралась у її кінець. Рештою

пальців підтримують ручку знизу. Долоню лівої руки кладуть на кінець напилка (мал. 96).

При обпилюванні слід дотримуватися координації зусиль натиску на напилок. Потрібно стежити за правильним збільшенням натиску правої руки на напилок під час робочого руху при одночасному зменшенні натиску лівої руки. Рух напилка повинен бути горизонтальним, тому натиск на ручку і носок напилка повинен змінюватися в процесі робочого руху. Притискати напилок до поверхні, що обробляється, необхідно тільки при робочому ході («від себе»). При зворотному русі не слід відривати напилок від поверхні заготовки (мал. 97).

Працюючи напилком в одному напрямку, важко отримати правильну й чисту поверхню. Тому напрямок руху напилка, а

отже, і його штрихів (слідів) на оброблюваній поверхні повинен змінюватися (мал. 98).

Тільки за цієї умови якість обпилювання поверхні виробу буде високою. Правильність обпилювання поверхонь перевіряють за допомогою кутника, лінійки, контрольних лінійок та шаблонів на «просвітлення» (мал. 99).

При обпилюванні фанери та ДВП насічка напилків швидко забивається відходами. Робочу поверхню таких напилків очищають спеціальною металевою щіткою, рухаючи її вздовж нанесених на напилок насічок (мал. 100).

Більш якісну обробку поверхні та підготовку її до оздоблення здійснюють шліфувальними шкурками. Про технологію виконання цих робіт дізнаєшся з наступних параграфів.

Правила безпечної праці при обпилюванні заготовок з деревних матеріалів:

1. Користуватися лише справним інструментом та пристосуваннями.

2.    Ручка має бути міцно насаджена на хвостовик напилка. Вона не повинна мати тріщин, сколів, а кільце має міцно триматися на ручці.

3.    Кріпити ручку на хвостовику слід так, як показано на малюнку 101, а та б.

4.    Знімати ручку з напилка потрібно так, як показано на малюнку 102, а та б.

5.    Під час обпилювання потрібно стежити, щоб пальці рук не потрапляли в проміжок між інструментом та оброблюваною заготовкою.

6.    Необхідно бути уважним, не відволікатися під час роботи.

7.    Тирсу та інші відходи прибирати спеціальною щіткою. Забороняється здмухувати їх або змітати рукою.

напилок, обпилювання, п’ятка, хвостовик, драчевий, бархатний, личкувальний напилок.

Кріплення заготовки - закріплювання (за допомогою певного пристрою) оброблюваної заготовки.

Напилок - сталевий багаторізцевий різальний інструмент у формі бруска з насічкою, який використовується для зачищання поверхонь заготовок.

Насадження ручки - кріплення ручки на хвостовику інструмента (напилка, стамески, долота тощо).

Насічка - зазублини, нарізи на поверхні напилка, предмета, деталі.

Оздоблення - надання виробу привабливого зовнішнього вигляду.

Розколювання - розділення, відокремлення між собою частин деталей.

Хвостовик - кінець інструмента, що слугує для закріплення ручки.

1.    Для чого застосовують напилки?

2.    Які частини має напилок?

3.    Як поділяють напилки за насічкою?

4.    Як треба правильно тримати напилок під час обпилювання?

5.    Як треба закріплювати заготовку в столярних затискачах для обпилювання?

6.    Якими контрольними інструментами перевіряють якість обпилювання?

7.    Який брак у роботі під час обпилювання можна виправити, а який - ні?

8.    Які правила безпеки потрібно виконувати при обпилюванні заготовок?

 

Тестові завдання

1.

Усі напилки поділяють на 6 номерів. Напилки з якими но-

мерами називають драчевими? А № 0; 1; 2 Б № 2; 3; 4 В № 4; 5 Г № 0; 1

2.

Очищують напилки щіткою з

А м’якою щетиною Б жорсткою щетиною В металевою щетиною Г капроновою щетиною

3.

Обробка поверхні напилками називається

А обпилювання Б пиляння В стругання Г шліфування

4.

Зубці насічки на напилку мають форму

А квадрата Б прямокутника В клина Г дуги

5.

Обпилювання заготовки слід проводити під кутом

А 30-40° зліва направо Б 30-40° справа наліво В 90°

Г усі відповіді правильні Д усі відповіді неправильні

Автор: admin от 10-11-2013, 17:30, Переглядів: 4902