Народна Освіта » Хімія » Хімія - природнича наука

НАРОДНА ОСВІТА

Хімія - природнича наука

Наука - це невпинна багатовікова робота думки звести разом за допомогою системи всі пізнавані явища нашого світу.

Альберт Ейнштейн

Речовини та їхні перетворення у навколишньому світі

Вивчення та спостереження природи породило науку.

Марк Туллій Цицерон

Яке значення мають знання про природу в житті та діяльності людини, вам певною мірою вже відомо з курсів природознавства 5-го, біологїі та географії 6-го класів. Опанувавши їх, ви дістали уявлення про окремі об’єкти та явища природи, навчилися їх досліджувати. Цього року ви розпочинаєте вивчення основ інших природничих наук - фізики та хімії. Що спільного між усіма природничими науками? Вони вивчають об’єкти та явища природи.

Природознавство вивчає природу як ціле. З плином часу воно розділилося на окремі наукові напрями.

Наука — система знань про закономірності розвитку природи, суспільства і мислення.

Природа — один з основних об'єктів вивчення науки.

Хімія посідає важливе місце поміж природничих наук. Вивчаючи її, ви розширите знання про розмаїтий світ речовин, глибше проникнете в сутність явищ за їхньою участю.


 

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• пояснити, що вивчає хімія;

• описати місце хімії поміж інших наук;

• висловити судження про застосування хімічних знань;

• зробити висновок щодо власної потреби вивчати хімію.


 

Які явища природи вивчає хімія? Ті, під час яких одні речовини перетворюються на інші. Багато різноманітних перетворень, що відбуваються з речовинами у навколишньому світі, відомі вам з повсякденного життя. У зелених листках рослин з вуглекислого газу й води утворюються поживні речовини й кисень. Під час дихання, горіння, приготування й перетравлювання їжі, гниття органічних решток, сквашування молока також одні речовини перетворюються на інші. Ржавіння заліза, зарядження й розрядження акумулятора, утворення кислотних дощів, руйнування озонового шару тощо супроводжуються перетвореннями речовин. Приклад хімічного перетворення за участю речовин повсякденного вжитку - це гасіння цитриновим соком харчової соди (рис. 1.1). Тож тепер вам легко дійти висновку щодо предмета вивчення хімії.

Рис. 1.1. Унаслідок дії лимонної кислоти, яка є в цитриновому соку, на харчову соду утворюється вуглекислий газ. Тому суміш спінюється

Хімія - природнича наука, що вивчає речовини та явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші.

Чи межує хімія з іншими природничими науками? Звісно, адже кожна з них має свій предмет дослідження, логіку розвитку, особливу мову тощо. Водночас із прогресуванням і поглибленням окремих наукових напрямів природознавства межі між ними стираються дедалі більше.

Приміром, на рубежі досліджень фізичних і хімічних явищ виникли фізична хімія та хімічна фізика. Ці науки за допомогою теоретичних й експериментальних методів хімії та фізики вивчають перетворення речовин. Біохімія - біологічна хімія - досліджує шляхи й способи регулювання перетворень речовин, енергетику процесів, які відбуваються у клітині та організмі. Геохімія вивчає хімічний склад Землі, перетворення речовин під час формування гірських порід, ґрунтів і природних вод.

Пригадайте нашу «адресу» у Всесвіті, яка вам відома з курсу природознавства. Що, на вашу думку, може вивчати космохімія?

Хімія — у центрі наук і життя. Адже забезпечує інші науки речовинами, матеріалами й сучасними технологіями. Водночас хімія використовує здобутки математики, фізики, біології тощо для власного подальшого розвитку. Тож хімія є центральною, фундаментальною наукою.

Досягнення хімії у професійній діяльності використовують агрономи, геологи, фармацевти, медики, експерти-криміналісти, металурги, будівельники, кулінари, перукарі, художники... Цей перелік можна продовжити (зробіть це).

Побутова хімія - невід’ємна складова сучасного життя. Засоби для прання, миття, чищення, видалення плям, догляду за автомобілем, житлом, садовою ділянкою. Їхній список майже безмежний (доповніть його прикладами з повсякденного життя). Асортимент та обсяги виробництва товарів побутової хімії стрімко зростають. Для безпечного використання цих засобів людині потрібні хімічні знання.

Чому ще потрібно вивчати хімію? Життя сучасної людини неможливе без знань у різних галузях. Уміння бачити єдність природи й знаходити зв’язки між її явищами та людською діяльністю є основою гармонійного розумового та фізичного розвитку. Кмітливість, здатність орієнтуватися у навколишньому світі роблять людину конкурентоспроможною та успішною.

Вивчення хімії допомагає підвищити загальну ерудицію і, найголовніше, пізнати себе та світ довкола. Що більше людина знає, то більший її потяг до подальшого пізнання. І то менша небезпека завдати непоправної шкоди своєму здоров’ю та довкіллю. Саме тому хімічні знання важливі для кожної людини.

ПРО ГОЛОВНЕ

• Хімія - фундаментальна природнича наука, яка вивчає речовини та явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші. Вона посідає центральне місце поміж інших наук.

• Дедалі більше стираються межі між хімією й іншими природничими науками.

• Знання основ хімії потрібне кожній цивілізованій людині.

Перевірте себе

1. Що вивчає хімія?

2. Які перетворення одних речовин на інші відомі вам з повсякденного життя?

3. Яке місце хімії поміж інших наук?

4. Де застосовують хімічні знання?

5. Людям яких професій потрібні хімічні знання?

6. До яких наук належить хімія?

Застосуйте свої знання й уміння

7. Для чого вивчають перетворення одних речовин на інші?

8. Корисні чи шкідливі взаємоперетворення речовин?

9. Чому з плином часу природознавство розділилося на окремі наукові напрями?

10. Чому важко визначити чіткі межі між природничими науками?

11. Чому хімія посідає центральне місце поміж інших наук?

12. Для чого потрібні хімічні знання людям, чиї професії не пов’язані з хімією?

13. Для чого в школі вивчають хімію?

14. Чому хімічні знання важливі для вас особисто?

15. Чому перетворення речовин, що відбулося внаслідок взаємодії питної соди з лимонною кислотою, використовують під час приготування млинців та інших борошняних виробів?

Творча майстерня

16. Укладіть тлумачний словничок до параграфа і порівняйте з доробком ваших однокласників. Доповнюйте його щоразу під час опрацювання нового матеріалу!

17. Підготуйте презентацію «Речовини у навколишньому світі».

18. Проаналізуйте епіграфи до Вступу та параграфа. Спробуйте їх пояснити. Робіть це щоразу, опрацьовуючи новий параграф!

Дізнайтеся більше про світ хімії (с. 176).

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 11-02-2017, 18:22, Переглядів: 1854