Народна Освіта » Хімія » Хімія: від колиски цивілізації до сталого розвитку людства

НАРОДНА ОСВІТА

Хімія: від колиски цивілізації до сталого розвитку людства

Ми набуваємо знань. Ці знання дає нам наука. Тепер ми маємо бути ще й мудрими.

Айзек Азімов

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• назвати витоки хімічних знань;

• пояснити походження слова «хімія»;

• висловити судження про історію розвитку хімічних знань.

Звідки походить хімія? Її корені - у ремеслах і філософських уявленнях Стародавнього світу. Знання про них ви одержали з курсу історії 6-го класу. Виробництво скла та кераміки (рис. 2.1), металургія (рис. 2.2), фармація й парфумерія, одержання барвників і техніка фарбування, використання бродіння для перероблення органічних речовин стали підґрунтям для нагромадження фактичного матеріалу в хімії. Проте, незалежно від практичного застосування здобутих знань, людство прагнуло осягти навколишній світ. Це зумовило розвиток теоретичних уявлень хімїі.

Що означає слово «хімія»? Його вперше застосували у Давньому Єгипті для позначення «священного таємного мистецтва» жерців. Уважають також, що ця назва походить від давньоєгипетського слова chemi, що означає чорнозем. Назва Давнього Єгипту - країна Хемі. Цьому слову відповідає латинське humus, тобто земля. Є й інші пояснення походження назви хімія (дізнайтеся про них з додаткових джерел знань). Однак так чи інакше всі вони пов’язані з речовинами та переробленням їх для потреб людини.

Цікаво і пізнавально

 

Грецький філософ і натураліст Зосимус Панополітанський (друга половина IV ст.) терміном хімейа позначав процеси виготовлення золота й срібла, наголошуючи на забороні розголошувати таємницю цього мистецтва.

641 р. н. е. до Єгипту вторгнися араби й незабаром заполонили всю країну. Вони перетворили єгипетське слово «хемі» на «аль-хімія». Пізніше це слово в арабів запозичили європейці. Так у європейських мовах виникли терміни алхімія і алхімік.

 

Рис. 2.3. На картині Джозефа Райта «Алхімік у пошуках філософського каменя» зображено відкриття фосфору Хеннігом Брандом

 

Розвиток хімії триває впродовж багатьох століть. У марних пошуках філософського каменя, який начебто перетворює метали на золото, алхіміки вдосконалили техніку хімічного експерименту й відкрили чимало нових речовин (рис. 2.3).

Із плином часу практичні знання про речовини значно розширилися, накопичилося чимало експериментальних даних, які потрібно було систематизувати. Приміром, Роберт Бойль (рис. 2.4), узагальнивши досвід попередників, використав екстракти деяких рослин (дізнайтеся, яких саме) як індикатори (пригадайте, чи траплявся вам цей термін у повсякденному житті. Де саме? Відповісти на це запитання вам допоможе рисунок 2.5).

 

 

Рис. 2.4. Бойль Роберт (1627-1691) - англійський хімік, засновник аналітичної хімії. Увів у хімію поняття хімічного елемента. У книзі «Хімік-скептик» він сформулював основне завдання хімії - дослідження складу різних фізичних тіл, пошук нових хімічних елементів

 

Цікаво і пізнавально

 

Індикатори - органічні речовини, що здатні змінювати колір залежно від середовища. Під дією лимонної кислоти, яка міститься в цитриновому соку, індикаторний папірець набуває рожевого кольору. Середовище зубної пасти -лужне, тому індикатор змінив колір на синій. Докладніше про індикатори буде в параграфі 28.

 

 

У XVIII ст. почалося становлення хімії як науки. З першої половини XIX ст. стрімко розвинулися торгівля й промисловість. У хімії поширилися кількісні методи дослідження речовин. Усе це стало підґрунтям для подальшого поступу хімічної науки та виробництва. Було відкрито багато нових хімічних елементів, синтезовано й досліджено чимало речовин, до того часу невідомих.

Зі збільшенням обсягу знань про речовини та їхні властивості виокремилися галузі хімії. Розпочався сучасний етап розвитку хімічної науки. Використання нових фізичних методів дослідження надало хімікам небачених раніше можливостей для вивчення речовин.

Закономірним наслідком удосконалення хімічної теорії стали нові успіхи практичної хімії - одержання синтетичних антибіотиків, полімерних матеріалів тощо. Успіхи хіміків у отриманні речовин з бажаними властивостями докорінно змінили життя людства.

Наведіть кілька прикладів на підтвердження цього з повсякдення вашої родини.

У XXI ст. тріумфальна хода хімії триває. її найвища мета - задовольняти потреби кожної людини й усього суспільства в сучасних, безпечних матеріалах (рис. 2.6), ефективних засобах побутової хімії, ліках і технологіях їхнього виготовлення тощо.

Рис. 2.6. Біорозкладані (biodegradable) полімери виробляють переважно з рослинної сировини та відходів підприємств із перероблення сільськогосподарських рослин. У навколишньому середовищі біопластики розкладаються з утворенням безпечних речовин

Рис. 2.7. Зелена хімія - шлях до сталого розвитку (sustainable development), який неможливий без встановлення рівноваги між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, зокрема їхньої потреби в безпечному й здоровому довкіллі

Важливе завдання сучасної хімії - забезпечення сталого розвитку людства. Як саме? Один із пріоритетних напрямів хімічних досліджень -зелена хімія. Ідеться про хімічні процеси, які здійснюють в умовах, сприятливих для людини та довкілля (рис. 2.7). Це зменшує чи навіть унеможливлює використання шкідливих речовин. Хімія поступово перетворюється на засіб розв’язання глобальних проблем людства, як-от:

Вступ

подолання негативних змін клімату та екологічної ситуації на всіх континентах земної кулі;

боротьба з природними катаклізмами та екологічними катастрофами; прагнення до збільшення тривалості життя та активного віку людини і тварин;

боротьба з голодом і бідністю, зі зменшенням запасів енергоресурсів; пошук нових альтернативних і високоефективних джерел енергії тощо.

ПРО ГОЛОВНЕ

Витоки хімічних знань - у старовинних ремеслах і філософських уявленнях Стародавнього світу.

Походження слова хімія пов’язане з речовинами та їхніми змінами для потреб людини.

На доалхімічному етапі розвитку хімії теоретичні й практичні знання про речовини розвивалися відносно незалежно одні від одних.

За часів алхімії зародилася експериментальна хімія, нагромадилися знання про речовини.

Із XVIII ст. почалося становлення хімії як науки.

Сучасний етап розвитку хімії розпочався в 60-х роках XIX ст. і триває дотепер.

Зелена хімія - шлях до сталого розвитку людства.

Перевірте себе

1. Звідки походить хімія?

2. Що в Стародавньому світі стало підґрунтям для нагромадження фактичного матеріалу в хімії?

3. Що зумовило розвиток теоретичних уявлень хімії?

4. Із чим пов’язане походження слова хімія?

5. Які методи дослідження почали використовувати в хімії на сучасному етапі розвитку природничих наук?

6. Що таке зелена хімія?

7. Яка найвища мета хімії третього тисячоліття?

Застосуйте свої знання й уміння

8. Чому хімія має подвійне походження?

9. Чому неможливо однозначно пояснити походження слова хімія?

10. Чому в алхімічний період було відкрито чимало нових речовин?

11. Чому хімія почала стрімко розвиватися саме в XIX ст.?

12. Для чого хіміки створюють біорозкладані пластмаси?

13. Чому сталий розвиток є рушійною силою інновацій у хімії?

Творча майстерня

14. Прочитайте уривок з поеми «Фауст» В. Гете в перекладі Миколи Лукаша:

Стримлять до неба стоси книг, Ненатла точить їх черва, їх пилюга густа вкрива,

I кіпоть осіда на них;

 

Уздовж полиць з давнезних літ -Реторти, слоїки, склянки, Начиння, приладів рядки...

 

Опишіть, намалюйте чи сконструюйте лабораторію алхіміка, якою бачите її ви.

15. Проаналізуйте епіграф до параграфа. Чи поділяєте ви думку Айзека Азімова? Викладіть свої міркування в есе (поради з його складання є на с. 169-170).

16. На прикладі будь-якої речовини щоденного вжитку підготуйте презентацію «Широко простягає хімія руки свої у справи людські».

Дізнайтеся більше про історію розвитку хімії (с. 176).

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 11-02-2017, 18:23, Переглядів: 2985