Народна Освіта » Природознавство » Науки, що вичають природу

НАРОДНА ОСВІТА

Науки, що вичають природу

Що називають природою?

Усе, що є довкола тебе, на чому зупиниться твій погляд, або створене природою (наприклад, дерева, птахи, річка, пісок), або його створила людина (наприклад, автомобіль, телевізор, меблі, посуд).

Природа - це все, що з’явилося без втручання людини, а природознавство - це знання людини про природу.

Людина здавна вивчає природу і сама є її частинкою. За багато століть накопичилося стільки знань про природу, що з’явилася потреба їх розмежувати. Так виникли різноманітні науки про природу.

Які науки вивчають природу?

Науки, що вивчають природу, називають природничими науками (мал. 1). До них належать астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія. Вони дають змогу пізнати природу, сприяють її збереженню і вдумливому використанню.

Астрономія - наука про небесні тіла. їх вивчають за допомогою різноманітних приладів (телескопів, штучних супутників, міжпланетних станцій). А ще зводять спеціальні споруди - обсерватори, де все призначено для дослідження небесних тіл. Це дає змогу дізнаватися більше про віддалені від Землі небесні тіла, завчасно довідуватися про настання сонячного чи місячного затемнення тощо.

Біологія - наука про організми та їхню різноманітність. Учені-біологи вивчають зовнішню і внутрішню будову організмів, умови їхнього життя, зміни, що відбуваються в організмах. Завдяки біології людина отримує знання, необхідні для збереження видів живих істот, охорони довкілля.

Географія - наука про планету Земля. Географи досліджують земну поверхню, погоду, океани і моря, народи, які населяють Землю. Також вони вивчають поширення видів рослин і тварин на нашій планеті. Завдяки цій науці ми маємо змогу користуватися різними картами, дізнаватися прогноз погоди, дбати про збереження природи й економне використання її багатств.

Фізика досліджує різноманітні зміни, що відбуваються з тілами природи. Без фізичних знань не обійтися в техніці. Усі побутові прилади сконструйовані на основі знань цієї науки.

Хімія досліджує речовини, що входять до складу тіл, і перетворення одних речовин на інші. Хіміків цікавлять склад, будова, властивості, добування і застосування різних речовин. Знання хімії дають змогу використовувати речовини, які є у природі, а також створювати нові речовини з наперед заданими властивостями.

Екологія вивчає зв’язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Знання цієї науки допомагають захистити організми від негативного впливу природних явищ і господарської діяльності людини.

Результати своїх досліджень природи астрономи, біологи, географи, фізики, хіміки, екологи висвітлюють на сторінках наукових видань про природу. До них належать енциклопедії, словники, довідники, атласи, визначники рослин і тварин, хрестоматії тощо. Інформацію про природу можна також знайти в Інтернеті.

Щоб ознайомитися з деякими науковими виданнями про природу, виконай завдання зі Сторінки природо -дослідника.

Сторінка природодослідника

Практичне заняття. Ознайомлення з різними типами довідкових видань з природничих наук.

Мета: вчитися знаходити потрібну інформацію в довідкових виданнях з природничих наук.

Завдання 1. Ознайомся зі словником біологічних термінів. На його сторінках знайди і прочитай інформацію про листок рослини. Тепер ознайомся зі словником географічних термінів. Відшукай відомості про одне з тіл природи.

Завдання 2. Ознайомся з однією з природничих енциклопедій. На її сторінках подано наукову інформацію, вміщено таблиці, схеми. Відшукай в енциклопедії відомості про одне з тіл природи.

Завдання 3. Ознайомся з географічним атласом. З’ясуй, що в ньому міститься. Знайди на його сторінках і розглянь фізичну карту України. Що на ній зображено?

Завдання 4. Ознайомся з атласами-визначниками рослин і тварин. Зверни увагу на те, що міститься в таких атласах. Поміркуй, чому такі атласи називають визначниками.

Дай відповіді на запитання:

Що міститься в словниках біологічних і географічних термінів? Яку інформацію містять енциклопедії? Що міститься в географічному атласі, а що - в ат-ласі-визначнику? Яке призначення розглянутих довідкових видань?

Підсумки

  • Природознавство - це знання людини про природу.
  • Природу вивчають природничі науки: астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія.
  • Відомості про природу можна знайти в довідкових виданнях, до яких належать енциклопедії, словники, атласи, визначники рослин і тварин, хрестоматії тощо.

Перевір свої знання

1.    Доповни перелік наук про природу: біологія, географія, хімія, _

2.    Заповни таблицю відомостями про природничі науки за зразком:

Назва науки

Що вивчає наука

Фізика

зміни, що відбуваються з тілами природи

   

3. Підготуй невеличку розповідь про те, як людина використовує знання про природу в повсякденному житті.

4*. Користуючись довідковими виданнями та Інтернетом, добери цікаву інформацію про одну з природничих наук (про її історію, або якесь її відкриття, або про те, як люди використовують її знання у своєму житті). Презентуй її в класі.

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 7-10-2013, 21:43, Переглядів: 17067