Народна Освіта » Музичне мистецтво / Музика » Витоки української опери

НАРОДНА ОСВІТА

Витоки української опери

Опера завжди відігравала важливу роль в українському музичному мистецтві. Джерелом для її створення ставали переважно національний фольклор, історичні події та твори видатних українських письменників.

Український театр узагалі розвивався як музичний, бо саме в народних піснях і танцях найяскравіше розкривався український національний характер.

Пригадайте ознаки оперного жанру.

У чому, на вашу думку, полягає національно-просвітницька роль українського оперного мистецтва?

Спочатку українські опери нагадували драматичні вистави, у яких діалоги дійових осіб чергувалися з музичними номерами — вокальними і хореографічними.

Першою українською професійною оперою вважають оперу «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського. За жанром «Запорожець за Дунаєм» — лірико-комічна опера,

у якій яскраво розвиваються комедійна (Іван Карась — Одарка) та лірико-роман-тична (Оксана — Андрій) сюжетні лінії.

 

Прем’єра опери з великим успіхом пройшла на сцені Маріїнського театру в Петербурзі 1863 року. Виконавцем партії Івана Карася був сам композитор.

Сюжет опери взятий із української минувшини. Після знищення Запорозької Січі 1775 року багато запорожців переселилися з родинами за Дунай — на територію тодішньої Туреччини. Туга українців за рідним краєм, їхні патріотичні почуття і палке бажання повернутися на Батьківщину становлять зміст опери.

Реалістичне втілення в опері українських народних характерів, використання скарбів народної пісенності й танцювальності визначили оперу С. Гулака-Арте-мовського як один із видатних творів українського музичного мистецтва. «Запорожець за Дунаєм» і нині залишається однією з найвідоміших українських опер.

 

С. Гулак-Артемовський. Фрагменти опери «Запорожець за Дунаєм»: Дует Одарки й Івана Карася; Арія Андрія «Блаженний день, блаженний час»; Хор «Там за тихим за Дунаєм» (фінал).

Проаналізуйте засоби музичної виразності одного з фрагментів опери. Які враження викликав у вас фрагмент, що сподобався найбільше?

Видатний український композитор Микола Лисенко говорив: «...Моя рідна музична культура — це не займане ніким поле, якому потрібен свій орач і сіяч. Йому я й замислив присвятити свої скромні сили». Митець залишив величезний творчий спадок і у багатьох музичних жанрах досягнув вершини досконалості. Джерелом його творчості є українська народна пісня. Упродовж усього життя композитор збирав і творчо обробляв перлини народних мелодій. Згодом українські народні пісні по-новому звучали в операх композитора. Тематика опер Миколи Лисенка вражає розмаїттям: лірико-побутова («Наталка Полтавка»), історико-героїчна («Тарас Бульба»), комічна («Ніч перед Різдвом»), сатирична («Енеїда»), казкова («Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна»).

Пригадайте відомі вам твори М. Лисенка, які звучали на уроках музичного мистецтва. Які з них вам найбільше запам'яталися і чому?

Як ви вважаєте, чому композитор писав опери лише на національні сюжети?

Особливе місце в оперному доробку композитора посідає «Наталка Полтавка». Саме в музиці М. Лисенка історія кохання селянських дівчини й парубка Наталки й Петра та їхня перемога над підступами Виборного і Возного здобула геніальне втілення. Вона виразила найкращі риси національного характеру — моральну чистоту, благородство і мужність головних героїв. Їхні думки і почуття розкриваються через народні пісні, обробки яких здійснив сам композитор. Так, художній образ Наталки втілюється в піснях «Віють вітри, віють буйні...», «Ой я дівчина полтавка».

М. Лисенко. Опера «Наталка Полтавка»: пісня Петра «Сонце низенько»; пісні Наталки.

Запитання та завдання

* У чому полягає особливість українського оперного мистецтва?

* Чим визначна творчість С. Гулака-Артемовського?

* Які народні твори стали окрасою опер М. Лисенка? Назвіть найвідо-міші опери композитора.

Пізнаємо разом

Створіть міні-виставу на основі одного з фрагментів опери С. Гулака-Артемовського або опер М. Лисенка.

 

Це матеріал з підручника Музичне мистецтво 7 клас Хлєбникова

 

Автор: admin от 18-01-2017, 20:02, Переглядів: 1537