Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Словник термінів трудового навчання за 8 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Словник термінів трудового навчання за 8 клас

Абразивні матеріали, абразиви (франц. abrasif - шліфуальний, від лат. abrasio - зіскоблювання) - тверді порошкоподібні речовини (природні і штучні), які застосовуються для механічної обробки металів, сплавів, гірських порід, скла, дорогоцінного каміння і т.п. До природних абразивних матеріалів відносяться: алмаз, корунд, гранат, кварц (кремінь) тощо. Штучні абразивні матеріали - електрокорунд, карборунд, синтетичний алмаз, карбід бору та ін. використовуються для виготовлення абразивних різальних інструментів, високовогнестійких виробів.

Абразивні інструменти - інструменти, різальними елементами яких є абразивні зерна (абразив). Розрізняють абразивні інструменти зі зв’язаним абразивом (шліфувальні круги, бруски, сегменти), на еластичній основі (шліфувальна шкурка, стрічка) і у вигляді вільного абразиву (зерна, порошки, пасти). Найпоширенішими є шліфувальні круги, які характеризуються формою, розмірами, матеріалом зерен, зернистістю, твердістю, матеріалом зв’язки, структурою.

Аналог - виріб, схожий із тим, що проектується за зразком, і відповідає функціональному призначенню та принципу дії.

Бабка верстата - частина металорізального або дереворізального верстата. Слугує опорою для шпинделя, який передає обертальний рух заготовці (наприклад, передня бабка токарно-гвинторізного верстата) або інструменту (бабка шліфувального верстата) чи для пристрою, який підтримує заготовку (задня бабка токарно-гвинторізного верстата).

Біологічний спосіб боротьби полягає в знищенні шкідників за допомогою їхніх природних ворогів.

Вади деревини - недоліки окремих ділянок деревини, які знижують її якість та обмежують використання. Вади деревини, що виникають у процесі заготівлі, транспортування, сортування, штабелювання та механічної обробки, називають дефектами.

Вади і дефекти деревини поділяють на такі групи: сучки, тріщини, вади форми і будови стовбура, хімічні забарвлення, пошкодження комахами, сторонні включення та різні деформації.

Вегетативне розмноження - це процес утворення нової рослини з частини тканин, вегетативних органів материнської рослини.

Верстат-автомат (від грецького automates - самодіючий) - верстат, в якому всі основні і допоміжні рухи, необхідні для технологічного циклу обробки заготовок, здійснюються без участі людини.

Верстат-наиівавтомат - верстат, на якому весь цикл обробки заготовки здійснюється автоматично, але її установку, пуск верстата і зняття обробленої деталі виконує робітник.

ABS (абревіатура від акрилонітрил-бутадієн-стирол) - вид термопластичного полімеру. Має високу механічну міцність, стійкий до подряпин і ударів.

Взаємозамінність - властивість одних і тих же виробів (деталей, складальних одиниць), яка дозволяє встановлювати їх у процесі складання

виробу або замінювати без попередньої підгонки при збереженні всіх вимог, які висуваються до роботи виробу в цілому.

В основу взаємозамінності покладено раціональну систему допусків розмірів або інших параметрів виробів (деталей, складальних одиниць).

Взаємозамінність буває повною (для всіх виробів) і неповною або частковою (при розподілі виробів на партії). Взаємозамінність дозволяє здійснювати спеціалізацію і широку кооперацію виробництва.

Виріб - продукт виробництва, призначений для реалізації (в основному виробництві) або для власних потреб підприємства (у допоміжному виробництві). Вироби розподіляються на неспецифіковані (деталі), які не мають складових частин, і специфіковані (складальні одиниці), які складаються із двох і більше частин.

Вологість деревини - відношення кількості видаленої вологи до ваги зразка в абсолютно сухому стані. Вологість деревини, як правило виражається у відсотках.

Залежно від кількості вологи в деревині її називають:

1) мокрою - при вологості понад 100% ;

2) свіжозрубаною - при вологості - 50 - 100%;

3) повітряно-сухою - при вологості 15 - 20%;

4) кімнатно-сухою - при вологості 8 - 12% ;

5) абсолютно сухою, коли в деревині зовсім немає вологи.

Ґрунт - тип покриття, який складається із молотої крейди і наноситься на деревину й інші матеріали та служить основою для розпису, позолоти і різьблення.

Ґрунтування - вид обробки зовнішніх поверхонь виробів особливим складом, який дозволяє закрити пори і видалити нерівності поверхні. Грунтування здійснюють перед лакуванням.

Дифузія (від латинського сііїїизіо - поширення, розтікання) - процес взаємного проникнення речовин при безпосередньому стиканні або крізь порувату перегородку.

Зумовлюється дифузія тепловим рухом атомів чи молекул речовини. Найшвидше дифузія відбувається в газах, повільніше - в рідинах і зовсім повільно - у твердих тілах.

У техніці дифузію використовують як основу багатьох важливих промислових процесів термічної і хіміко-термічної обробки матеріалів (спікання порошків, утворення захисних покриттів для поверхонь металів; відпускання; відпалювання тощо).

Дифузія в біологічних системах відіграє важливу роль у процесах життєдіяльності тварин і рослин. Дифузія сприяє вбиранню корінням рослин поживних речовин.

У людини і тварин за допомогою дифузії кисень з легень надходить у кров, із крові - в тканини; з кишечника всмоктуються продукти травлення тощо.

Електрична мережа - сукупність електричних підстанцій і ліній електропередач, які зв’язують електростанції (джерела електроенергії) зі споживачами. Основні елементи електричної мережі - джерела і споживачі

електричної енергії, з’єднувальні проводи, прилади управління (наприклад, вимикачі, лічильники тощо).

Заморожування - полягає в найшвидшому заморожуванні м'яса та м’ясопродуктів до температури - -14 - -17 С.

Засоби технологічного оснащення включають: технологічне обладнання (в тому числі контрольне і випробувальне); технологічну оснастку (зокрема, інструменти і засоби контролю); засоби механізації та автоматизації виробничих процесів.

Зразок - виріб, виготовлений як еталон для відтворення, порівняння чи дослідження.

Інкрустація - оздоблення дерев’яних виробів вставками із інших матеріалів (кістки, перламутру, кольорових металів, каміння), які врізуються у вигляді пластинок різноманітної форми урівень з оздоблюваною поверхнею.

Інтарсія - інкрустація дерев’яних виробів пластинками з деревини, які відрізняються від основи кольором і текстурою. Техніка виконання інтарсії така ж як і при виконанні інкрустації.

Квашення - це біохімічний процес консервування овочів, що ґрунтується на молочнокислому бродінні.

Конструкційні матеріали - матеріали, які застосовуються для виготовлення конструкцій (деталей машин і механізмів, споруд, транспортних засобів, приладів, апаратів і т. п.), які сприймають силове навантаження. Конструкційні матеріали поділяються на металічні (метали і їх сплави), неметалічні (пластмаси, кераміка, гума, деревина, бетони і деякі гірські породи) і композиційні матеріали.

Копчення - це хімічний спосіб консервування м’яса, риби за допомогою просочування їх димом, отриманим від згоряння листяних порід деревини.

Коробка подач - багатоланковий механізм металорізального верстата, призначений для зміни швидкості і напряму подачі. Складається із зубчастих коліс, які перемикаються, і розміщені в корпусі (коробці).

Лакування - вид обробки лаком зовнішніх поверхонь виробів для надання їм додаткової міцності і збільшення терміну експлуатації. За зовнішнім виглядом лакування поділяють на матове (опако) і глянцеве (лючідо).

Матове лакування (орасо) - вид обробки поверхні лаком із подальшою механічною обробкою, після якої лак стає матовим.

Глянцеве лакування (lucido) - вид обробки поверхні лаком, яка блищить після висихання лаку.

Ламінування - обробка пласті деревної плити паперово-смоляною плівкою із неповною поліконденсацією смоли. Закріплення плівки на плиті відбувається за рахунок завершення хімічних перетворень смоли, яка знаходиться у плівці.

Лімб (від латинського limbus - облямівка, пояс) - циліндричне або конічне кільце чи диск, розділені штрихами на рівні долі. Лімбами обладнуються гвинти супортів і столів металорізальних верстатів.

Макет - матеріальне просторове відтворення виробу в різних масштабах. Макети бувають пошукові, посадкові, доводочні, демонстраційні.

Маринування - це процес консервування овочів і фруктів за допомогою оцтової кислоти.

Машина (від французького machine, від латинського machina) - механічний пристрій, який виконує рухи з метою перетворення енергії, матеріалів або інформації.

У залежності від виконуваних функцій розрізняють: енергетичні машини, призначені для перетворення енергії, робочі машини, які здійснюють зміну форми, властивостей, стану і положення предмета праці; інформаційні машини, які призначені для збору, переробки і використання інформації.

Основне призначення машин - часткова або повна заміна виробничих функцій людини з метою полегшання праці і підвищення її продуктивності.

Механічний спосіб боротьби зі шкідниками та хворобами передбачає безпосереднє знищення шкідників і створення перешкод для проникнення шкідників у сад.

Металізація - створення на поверхні виробів одного або кількох шарів металу. Товщина такого покриття становить зазвичай від сотих часток мікрометра до 40 - 50 мкм, рідше - до сотень мікрометрів і навіть кількох міліметрів. Використовують такі види металізації: гальванічну, дифузійну і вакуумну.

Металізацію виробів використовують в електро- і радіотехніці, оптиці, ракетобудуванні, автомобілебудуванні, суднобудуванні, літакобудуванні.

Металічний сплав - речовина, яка одержується шляхом сплавлення двох і більше елементів - металів (інколи з неметалами), має властивості металів. Майже всі метали в рідкому стані розчиняються один в одному в будь-яких співвідношеннях. У твердому вигляді, після кристалізації, в сплавах можуть утворюватися механічні суміші, тверді розчини, хімічні сполуки.

Модель - зразок, еталон, який відповідає або імітує оригінал у різних масштабах.

ІІапилок - багатолезовий металорізальний інструмент для зняття невеликих шарів металу. На поверхню напилка наносять насічки, які утворюють ріжучі кромки. За кількістю насічок на 1 см довжини, розрізняють напилки: драчові (5 - 12 насічок), личкувальні (13-26 насічок), бархатні (42 - 80 насічок).

Ноніус - допоміжна шкала, за якою відраховують частки поділок основної шкали, наприклад, у штангенінструментах.

Окулірування - щеплення дерев бруньками.

Осмотичний тиск - тиск розчину на напівпроникну перетинку, яка відокремлює його від розчинника чи розчину меншої концентрації.

Пасова передача - служить для передачі обертального руху за допомогою шківів, закріплених на валах, і приводного паса. Розрізняють плоско-, клино- і круглопасові передачі, а також передачі із зубчастим пасом. Пасові передачі застосовуються у приводах сільськогосподарських машин, деяких верстатів (свердлильний, токарний з обробки деревини, токарно-гвинторізний), текстильних та інших машин.

Пастеризація - знищення шкідливих мікроорганізмів в молоці шляхом його нагрівання.

Патинування - покриття спеціальною емаллю і восковою мастикою для досягнення ефекту «старіння». При цьому зберігається фактура шпону.

ИВХ (полівінілхлорид) - матеріал, який відноситься до групи тер-мопластів. З хімічної точки зору ПВХ - це з’єднання із хлору, вуглецю і водню. Складові елементи ПВХ одержують із природної сировини - нафти або газу і кухонної солі. До складу ПВХ входить суспензійний полівінілхлорид (основа); модифікатори (каучук, співполімер); пластифікатори; стабілізатори; пігменти. Полімерні плівки виготовляють різноманітних кольорів з друкованим або рельєфним рисунком, з матовою чи глянцевою поверхнею. Вони довговічні, стійкі до дії оцтової кислоти, етилового спирту, лугів, не містять шкідливих речовин, мають високий опір стиранню. Використовуються в меблевій промисловості як лицювальний матеріал.

Пенолполіуретан - вид термопластичного полімеру. Має водовідштовхувальні властивості, високу міцність, стійкий до механічних впливів.

Нінопоролон - пористий поролон; завдяки своїй структурі легко відновлює форму.

Полозки - вузол верстата, на якому розміщується робочий орган верстата і який переміщується відносно оброблюваної деталі, виробу.

Прототип - зразок виробу, схожий із виробом, який проектується, за формою і функціями. При проектуванні розрізняють прототипи, які піддаються модернізації, включені в передпроектні дослідження і проміжні варіанти.

Світле гартування - вид термообробки, при якому виріб нагрівають і охолоджують в неокислювальному середовищі (захисна атмосфера, розплави солей і ін.). Поверхня деталей після світлого гартування одержується чистою, світло-сірого кольору.

Сепаратор - простий технічний засіб для переробки молока. Розрізняють такі види сепараторів: нормалізатори, молокоочищувачі, класифікатори та універсальні.

Серійне виробництво характеризується тим, що виготовлення виробів здійснюється різними за обсягами партіями (серіями) з періодичним їх повторенням. На відміну від одиничного виробництва на кожному робочому місці виготовляється більш вузька номенклатура виробів; не вимагається такої високої кваліфікації робітників, як в одиничному виробництві. Обмежена номенклатура виробів і їх повторюваність, циклічність виробництва сприяють швидкому набуттю робітниками необхідних трудових навичок. У залежності від кількості виробів у партії і частоти повторюваності серій упродовж року розрізняють мілкосерійне, середньосерійне (серійне) і крупносерійне виробництво.

Сила різання - геометрична сума сил, які затрачаються на пружну і пластичну деформацію металу і відрив елементів стружки від основної маси металу, а також сил тертя на контактних поверхнях ріжучого інструмента.

Силіцирування - хіміко-термічна обробка з насичення поверхневого шару стальних виробів кремнієм. Основна мета силіцирування - підвищення корозійної стійкості і жаростійкості стальних деталей. Проводять силіцирування в порошкоподібних сумішах, які містять 60% феросицілію і 30% окису алюмінію. Застосовують силіцирування для деталей обладнання хімічної, паперової і нафтової промисловості.

Силумін - найбільш розповсюджений алюмінієвий сплав, який має в своїй основі систему алюміній-кремній (АЛ2, АЛ4, АЛ9).

Система вала - це система посадок, в якій різні зазори і натяги одержуються з’єднанням різних отворів з основним валом. Економічно і технологічно вигідно застосовувати систему вала при використанні в машинах стандартних деталей широкого застосування, наприклад, підшипників кочення, штифтів, оскільки доводиться підганяти отвір під уже задану посадку.

Система отвору - це система посадок, у якій різні зазори і натяги одержуються з’єднанням різних валів з основним отвором. Система отвору одержала більше розповсюдження (у порівнянні з системою валу) тому, що у ній граничні розміри отворів однакові для всіх типів посадок і під будь-яку посадку вимагається лише один комплект спеціальних ріжучих і вимірювальних інструментів (зенкери, розвертки, протяжки, пробки і ін.), а для обробки валів різних розмірів потрібні універсальні інструменти.

Слоїсті прес-матеріали - це гетинакс, текстоліт, склотекстоліт та інші матеріали, в яких наповнювачами служать різного роду папери, тканини, плівки тощо. Як правило, пресування цих матеріалів проводять із метою одержання листів і плит.

Собівартість - сукупність матеріальних і трудових затрат підприємства на виготовлення і реалізацію продукції, виражена в грошовій формі.

Соління - це біохімічний процес, суть якого полягає в тому, іцо висока концентрації солі запобігає розмноженню мікроорганізмів.

Сортамент - це сукупність форм і розмірів профілів, одержаних прокатуванням. Сортамент прокатних виробів поділяється на чотири основні групи: сортовий, листовий, трубний і спеціальний прокат.

Сортовий прокат розподіляється на прості і фасонні профілі. Прості профілі - прокат із перерізом у вигляді квадрата, круга шестигранника і прямокутника (полос). Фасонні профілі - прокат складного перерізу, який розподіляється на профілі загального споживання (швелери, кутовий, тавровий профілі і ін.) і профілі спеціального призначення (рейки залізничні і трамвайні, профілі сільськогосподарського машинобудування тощо) (див. рис. 210).

Спеціалізовані верстати призначені для обробки заготовок одного найменування, але різних розмірів (наприклад, верстат для обробки колінчастих валів).

Спеціальні верстати виконують лише певну операцію на конкретній деталі.

Сплави міді з нікелем найчастіше застосовуються як корозійностійкі (мельхіори - МІ15, МНЖ5-1, МН19, МНЖМцЗО-1 -1 ), декоративні з доброю стійкістю проти корозії (нейзильбери МНЦ15-20, МНЦС16-29-1,8) з великим питомим опором (манганін - МНМцЗ-12 і константан - МНМц40-1,5), конструкційні матеріали.

Сталі для вимірювальних інструментів мають невеликий коефіцієнт лінійного розширення і можуть зберігати форму виготовлених із них інструментів упродовж тривалого часу. Найчастіше як сталі для вимірювальних інструментів використовують високовуглецеві сталі У8 - У12, X, Х9, ХГ, ХВГ.

Сталі для ріжучих інструментів повинні зберігати високу твердість і ріжучу здатність тривалий час, зокрема при нагріванні. Як сталі для ріжучих інструментів використовують вуглецеві, леговані інструментальні сталі, швидкоріжучі сталі.

Сталі для холодного штампування розподіляються на сталі для глибокої витяжки і для нормальної витяжки. Часто використовують сталь марки 08кп.

Сталі і сплави з особливими властивостями вирізняються високими вимогами до точності хімічного складу і чистоти за домішками. До них відносяться магнітні сталі і сплави, сплави з високим електричним опором (для виготовлення електронагрівачів і-елементів резисторів - фехраль, ніхром), сплави із заданим коефіцієнтом лінійного розширення (інвар, ковар), сплави із заданими пружними властивостями (для виготовлення пружних термостійких елементів - ельінвар і ін.).

Станина - основна корпусна частина машини (верстата), яка слугує для просторової координації розміщення і кінематичних зв’язків інших частин машини, а також для сприйняття діючих силових чинників між

ними у процесі роботи. Станина токарно-гвинторізного верстата, наприклад, встановлена на тумби, тумби кріпляться до фундаменту; по направляючих станини переміщується супорт і задня бабка.

Старіння - зміна властивостей сталі з часом без помітної зміни мікроструктури. У результаті старіння міцність і твердість підвищуються, а пластичність і в’язкість знижуються. Старіння призводить до зміни розмірів і викривлення виробів. Старіння при кімнатній температурі називають природним, а при підвищеній температурі - штучним. Старінню піддають деталі й інструменти, які не повинні змінювати форму і розміри в процесі експлуатації, - станини верстатів, калібри, інші вимірювальні інструменти.

Страсбурзькі паштети - всесвітньовідомий продукт, що виготовляється з гусячої печінки.

Ступінь розкислення сталі в марці позначається літерами сп - спокійна, кп - кипляча, пс - напівспокійна сталь. Спокійні сталі одержують повним розкисленням металу в печі і ковші. Киплячу сталь одержують при розливанні нерозкисленого металу. Киплячі сталі мають велику пластичність, особливо при листовому штампуванні, проте схильні до старіння і холодноломкості, гірше зварюються у порівнянні із спокійною сталлю.

Сублімація - це процес збереження овочів, фруктів та інших продуктів шляхом глибокого швидкого їх заморожування у вакуумі.

Хімічний спосіб полягає у використанні хімічних препаратів для боротьби з шкідниками та хворобами.

ИІкант - вставний круглий шип, який виготовляється із деревини, пластмаси або металу. Використовуються шканти для забезпечення точного взаємного розміщення двох меблевих деталей при кутовому з’єднанні, а інколи і при поздовжньому. Шкант сприймає усі поперечні навантаження, які виникають у цьому з’єднанні у процесі експлуатації виробу. Шкант інколи називають також словом дюбель (розмовне) - від німецького БиЬеІ.

Шпон - продукт тонкого поздовжнього спилювання деревини завтовшки 0,4 - 1 мм. Шпон характеризується непостійністю складу і кольору, що характерно для природного матеріалу. Шпон має колір деревини, з якої він зрізується; додатково може фарбуватися у різні кольори. Розрізняють два види шпону - лущений і струганий.

Лущений шпон використовують для виготовлення клеєної шарової деревини (фанери), деревинних пластиків, гнутоклеєних деталей. Текстура такого шпону має невисокі декоративні властивості, тому він не використовується як лицювальний матеріалу. Таким шпоном обклеюють внутрішні невидимі поверхні виробів.

Струганий шпон призначений для лицювання деталей і складальних одиниць, виготовлених із ДСП, ДВП і фанери. Лицювання створює красиву декоративну поверхню, підвищує міцність деталей, захищає плити від зовнішніх впливів і протидіє виділенню із них формальдегіду.

Щеплення - механічний процес перенесення однієї частини рослини на іншу для подальшого росту

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Мадзигон

 

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:35, Переглядів: 1160