Народна Освіта » Інформатика » Розв'язування компетентнісних задач

НАРОДНА ОСВІТА

Розв'язування компетентнісних задач

У даному розділі ви масте розв’язати три компетептшсиі задачі. Сплануйте свою діяльність так, щоб на розв’язання перших двох задач ви витратили по два уроки, а на розв’язання третьої задачі — один урок.

ЗАДАЧА 1

 

Комунальні послуги

Уявіть, що ви є представником деякого об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). До вас звернувся мешканець будинку з проханням здійснити розрахунок вартості комунальних послуг для його сім’ї на рік. Виконайте потрібні розрахунки згідно вашого варіанта, дотримуючись вимог представлених у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1. Вимоги до завдання

Умова

Варіанти та відповідні значення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість прописаних осіб

2

3

4

2

3

4

2

3

4

1

Площа квартири, м2

48

60

52

33

62

44

62

45

60

33

Наявність лічильника електропостачання

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наявність лічильника газопостачання

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Наявність лічильника холодного водопостачання та відводу води

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

Наявність лічильника опалення

                   

Вартість комунальних послуг на даний момент часу завантажте з мережі Інтернет, узявши ціни в місті, яке є вашим обласним центром. Дані показників лічильників завантажте з файла Розділ_8_Задача_1, що знаходиться в папці Files на диску.

За результатами обчислень побудуйте діаграму споживання електроенергії та холодної води або газу. Також побудуйте діаграму за результатами щомісячної оплати комунальних послуг.

Щоб інформувати щомісяця мешканців свого будинку, створіть шаблон оголошення, в якому потрібно буде змінювати назву місяця та вартість послуг. Окрім звернення до мешканців, оголошення має містити таблицю, зразок якої наведено нижче.

 

На основі створеного шаблону складіть оголошення на поточний місяць.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

1. Створіть інформаційну модель розв'язання задачі у вигляді схеми, де головними темами будуть поставлені завдання, а підрозділами стануть етапи їх виконання.

2. Запишіть у зошиті, які дані для розв'язання задачі вам потрібно знайти.

3. Вкажіть ключові слова пошуку потрібних відомостей.

4. Здійсніть пошук і вкажіть адреси використаних пошукових служб.

5. Вкажіть адреси сайтів, на яких знайшли потрібні дані.

6. Оберіть середовище для виконання обчислень.

7. Розробіть структуру таблиці для виконання обчислень.

8. Введіть потрібні дані до обраного середовища та виконайте обчислення.

9. Вкажіть, які діаграми доцільно побудувати для представлення результатів.

10. Побудуйте діаграми.

11. Визначте структуру оголошення.

12. Оберіть необхідний програмний засіб для створення шаблону оголошення.

13. Створіть шаблон оголошення.

14. На основі шаблону створіть оголошення на поточний місяць.

15. Представте результати своєї роботи аудиторії, зробивши висновки щодо одержаних результатів розрахунків. Обґрунтуйте наведений вами текст оголошення.

16. Оцініть виконану вами роботу за критеріями, представленими в табл. 8.2. Таблиця 8.2. Критерії' оцінювання завдання

Критерій

Пояснення

К-ть

балів

Створення інформаційної моделі

Створено схему послідовності дій розв’язання задачі

2

Розуміння умови завдання

Правильно визначено дані необхідні для розв’язання задачі

2

Уміння формулювати критерії відбору даних для пошуку

Вказано правильно ключові слова для пошуку відомостей, адреси пошукових служб, адреси сайтів, на яких знайдено потрібні дані

3

Уміння створювати електронну таблицю

Розроблено правильно структуру електронної таблиці. Введено необхідні дані. Виконано правильно розрахунки

12

Уміння обирати спосіб візу-алізації подання результату

Правильно визначено, які діаграми доцільно побудувати, та здійснено їх побудову, виконано форматування діаграм

2

Уміння створювати шаблон

Створено шаблон оголошення згідно поставлених умов

3

Уміння створювати документ на основі шаблону

Створено оголошення на основі шаблону на поточний місяць

2

Правильність вибору програмних засобів

Правильно вказано програмні середовища для реалізації поставлених завдань

2

Уміння робити висновки

Зроблено висновки й обґрунтовано правильність виконання результатів розрахунків

2

Усього

 

ЗО

і;і ЗАДАЧА 2

Інформаційний буклет

У вашому обласному центрі відкривається туристична фірма, яка планує проводити туристичні маршрути визначними місцями вашої області. Ви як представник дизайнерського центру одержали завдання розробити логотип і інформаційний буклет цієї туристичної фірми згідно вимог наведених нижче.

Вимоги до виконання

Логотип має містити оригінальне накреслення повної або скороченої назви фірми, а також графічні елементи, що відображають напрямок її діяльності.

Буклет — вид друкованої рекламної продукції, що зазвичай виконується на аркуші формату А4 з альбомним розташуванням і умовним поділом на шість сторінок. Інформація на буклеті, як правило, друкується з обох сторін.

Таблиця 8.3. Вимоги елементів буклета

Елементи

Вимоги

Сторінка 1

Заголовок з використанням об’єкта WordArt, логотип, девіз фірми

Сторінки 2-5

Реклама туристичної фірми з переліком послуг, що вона надає залежно від сезону. Опис і фотографії живописних місць, маршрутів, музеїв тощо. Таблиця з вартістю послуг, що надає фірма

Сторінка 6

Фотографії працівників фірми. Контактні дані: адреса, телефон, e-mail, сайт

Створюючи буклет, не використовуйте основний розмір шрифту більше 14 пт, інтервал між рядками має бути одинарним. Не розташовуйте текстові написи на зображеннях, оскільки їх важко буде прочитати. Колір літер має бути темним, а тло — світлим. Дотримуйтеся приємної для сприйняття кольорової гами.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

1. Створіть інформаційну модель розв'язання задачі у вигляді схеми, де головними темами будуть поставлені завдання, а підрозділами стануть етапи їх виконання.

2. Намалюйте в зошиті схематично зображення логотипу.

3. Оберіть середовище для створення зображення.

4. Створіть зображення логотипу.

5. Створіть схематично інформаційну модель буклета.

6. Запишіть у зошиті, які дані для розв'язання задачі вам потрібно знайти.

7. Вкажіть ключові слова пошуку потрібних відомостей.

8. Здійсніть пошук і вкажіть адреси використаних пошукових служб.

9. Вкажіть адреси сайтів, на яких знайшли потрібні дані.

10. Оберіть необхідний програмний засіб для створення буклета.

11. Створіть буклет в обраному програмному середовищі.

12. Роздрукуйте створений буклет.

13. Представте результати своєї роботи аудиторії, здійснивши демонстрацію буклета.

14. Оцініть виконану вами роботу за критеріями, представленими в таблиці 8.4. Таблиця 8.4. Критерії' оцінювання завдання

Критерій

Пояснення

К-ть

балів

Створення інформаційної моделі розв’язання задачі

Створено схему послідовності дій розв’язання задачі

2

Правильність вибору програмних засобів

Правильно вказані програмні засоби для виконання завдання

2

Уміння створювати зображення

При створенні зображень дотримано вимоги згідно поставленої умови

5

Уміння створювати графічну схему

Створено схему майбутнього буклета

3

Уміння формулювати критерії відбору даних для пошуку

Вказано правильно ключові слова для пошуку потрібних відомостей, адреси пошукових служб, адреси сайтів, на яких знайдено необхідні дані

3

Уміння виконувати форматування текстового документа

Здійснено форматування документа згідно зазначених вимог

12

Уміння презентувати результати своєї роботи

Здійснено презентацію буклета відповідно до зазначених вимог та інших особливостей

3

Усього

 

ЗО

 

Кросворд

Створіть проект реалізації електронного кросворда з будь-якого навчального предмета. При натисненні на номер біля слова в нижньому полі має з'явитися його означення, при натисненні на кнопку Перевірка з сітки кросворда мають бути вилучені неправильні літери. Якщо всі літери введено правильно, то з'являється текстове повідомлення з привітанням щодо завершення правильного розв’язання кросворда.

На рис. 8.1 наведено зразок подібного кросворда.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

1. Створіть інформаційну модель розв'язання задачі у вигляді схеми, де головними темами будуть поставлені завдання, а підрозділами стануть етапи їх виконання.

2. Підготуйте слова та визначення для них.

3. Створіть у зошиті інформаційну модель майбутнього кросворда.

4. Оберіть необхідний програмний засіб для створення кросворда.

5. Створіть інформаційну модель виконання проекту з кросвордом у вигляді блок-схеми.

6. Створіть сітку та інші необхідні елементи кросворда в програмному середовищі.

7. Реалізуйте виконання алгоритму в обраному програмному середовищі.

8. Представте свій кросворд однокласникам, обґрунтувавши правильність реалізації кросворда.

9. Оцініть виконану вами роботу за критеріями, представленими в таблиці 8.5. Таблиця 8.5. Критерії оцінювання завдання

Критерій

Пояснення

К-ть

балів

Створення інформаційної моделі

Створено схему послідовності дій розв’язання задачі

2

Розуміння умови завдання

Правильно визначено дані необхідні для розв'язання задачі

2

Уміння здійснювати пошук необхідних даних

Здійснено пошук слів та означень до них

2

Правильність вибору програмних засобів

Правильно вказано програмне середовище для реалізації поставлених завдань

2

Уміння створювати алгоритм реалізації проекту

Розроблено блок-схему реалізації проекту

5

Уміння здійснювати візуалізацію проекту

Створено сітку кросворду та розташовано інші елементи керування

5

Уміння реалізувати алгоритм з використанням програмного засобу

Виконано кросворд за допомогою програмного засобу

10

Уміння робити висновки

Зроблено висновки й обґрунтовано правильність реалізації кросворда

 

Усього

 

ЗО

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 20-12-2016, 13:15, Переглядів: 1682