Народна Освіта » Інформатика » § 49. Розв'язування компетентнісних задач

НАРОДНА ОСВІТА

§ 49. Розв'язування компетентнісних задач

Людині в інформаційному суспільстві необхідно не лише орієнтуватись у потоці інформації, а й організовувати життя таким чином, щоб при найменших витратах часу і засобів отримувати від діяльності найбільшу віддачу. Будемо цього вчитися, розв’язуючи компетентнісні задачі.

Компетентнісні задачі з інформатики — це проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв’язуються засобами ІКТ.

Для розв’язування задачі вам треба буде провести пошук і відбір потрібної інформації як у друкованих джерелах (підручники, довідники), так і в інтернет-ресурсах (електронні енциклопедії, інтернет-видання).

Етапи розв’язування задачі

1. Постановка задачі

Змістовий аналіз формулювання задачі: які дані є в умові; які дані, в якому вигляді повинні бути отримані; які дані треба додатково знайти

2. Пошук інформації

Пошук інформації, спрямований на конкретизацію змісту описаної ситуації. Формування списку друкованих джерел та інтернет-ресурсів

3. Побудова інформаційної моделі

Інформаційна модель — це опис істотних для поставленої задачі властивостей і закономірностей поведінки об'єктів. Інформаційні моделі подаються у вигляді текстів, малюнків, таблиць, схем, формул тощо

4. Визначення засобів опрацювання даних

Добір засобів опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор, середовище програмування), необхідних для поетапного розв'язання задачі

5. Опрацювання даних

Поетапне виконання задачі засобами ІКТ

6. Подання результатів

Вибір форми подання результатів розв'язання задачі. Оформлення і презентація отриманих результатів

7. Аналіз результатів

Оцінка повноти і вірогідності результатів розв'язання задачі. Формулювання відповіді на проблемне питання задачі

 

Розглянемо задачу.

Родина з трьох осіб планує подорож за маршрутом Київ — Львів — Одеса — Київ. Потрібно визначити, подорож яким транспортом — потягом «Укрзалізниці» чи автомобілем, наприклад Toyota Prius 1.8 (рис. 49.1), — буде дешевшою, й обґрунтувати вибір.

1. Постановка задачі. Визначити дані, які є в умові задачі. (Кількість осіб; маршрут; транспортні засоби)

Які дані повинні бути отримані? (Вартість подорожі потягом та автомобілем для подальшого їх порівняння)

Які дані потрібно додатково знайти з інших джерел? (Довжина маршруту; ціна на пальне; ціна одного квитка на потяг)

2. Пошук інформації. Визначити ключові слова для пошуку потрібної інформації в Інтернеті. Вказати URL-адреси використаних сайтів.

3. Побудова інформаційної моделі. Після визначення всіх даних можна побудувати інформаційну модель задачі.

Для задач, які потребують обчислень, доречно скласти математичну модель задачі. Математична модель — це спосіб подання інформаційної моделі, що відображає зв’язок різних параметрів об’єкта через математичні формули й поняття.

Математична модель задачі:

Дано: VK — вартість квитків на потяг на 1 людину, грн;

VB — вартість 1 л бензину, грн;

K — кількість пального на 100 км шляху, л;

SI, S2, S3 — відстані між містами, км.

Знайти: VP — вартість подорожі потягом, грн;

VA — вартість подорожі автомобілем, грн;

Порівняти значення VP і VA, визначити менше з них; Зв’язок між даними і результатом:

VP = VR*3; VA = (S1+S2+S3)/100*K;

Якщо VP < VA, то відповідь: «варто подорожувати потягом», якщо VP > VA, то відповідь: «варто подорожувати автомобілем», якщо VP = VA, то відповідь: «можна вибрати будь-який варіант».

4. Визначення засобів опрацювання даних. Обчислення зручно виконувати в табличному процесорі Excel. Узагальнити результати розв’язання задачі можна у текстовому процесорі Word або в редакторі презентацій PowerPoint.

5. Опрацювання даних. Створити електронну таблицю, в якій: вказати відстань між містами, норму витрат та ціну пального, кількість квитків та ціни на них; розрахувати суму, яку витратить сім’я для подорожі: потягом; автомобілем. Побудувати діаграму для порівняння отриманих результатів.

6. Подання результатів. Для подальшого обговорення майбутньої подорожі створити звіт про результати розв’язання задачі, до якого можна включити:

• результати обчислень;

 

• діаграму, побудовану за даними обчислень, для порівняння результатів;

• зображення історичних місць, які варто відвідати (рис. 49.2);

• URL-адреси сайтів, на яких знайдено необхідні дані.

Формат опису інтернет-ресурсу: Автор (якщо вказано). Заголовок статті. Назва сайта.

URL-адреса сайта. Наприклад: Видатні

українці. Спадщина. http://www.spadshina. com/programs/vidatni-ukrayintsi/

7 Аналіз результатів. На підставі звіту зробити висновки щодо найдешевшої подорожі.

Таким чином, для розв’язання компетентнісної задачі потрібно проаналізувати запропоновану ситуацію, поставити мету, спланувати результат, розробити алгоритм розв’язування задачі, обрати оптимальну для розв’язування конкретної задачі інформаційну технологію, проаналізувати результат і зробити висновки.

Питання для самоперевірки

1. Що ви розумієте під поняттям «компетентнісна задача»?

2. З яких етапів складається процес розв’язування задачі?

3. Що таке інформаційна модель?

4. Чому при розв’язуванні різних задач можуть бути складені різні інформаційні моделі?

5. Як можна подати інформаційну модель задачі?

6. Що впливає на вибір інформаційної технології для опрацювання даних?

Вправа 49

Розв’язати задачу про вибір транспорту для вашої подорожі по містах України.

1) Знайдіть дані, потрібні для розв’язання задачі: довжина маршруту Київ — Львів — Одеса — Київ; ціна на пальне; ціна проїзду однієї людини за даним маршрутом. У текстовому редакторі створіть перелік інтернет-ресурсів, на яких знайшли необхідну інформацію.

2) Створіть в табличному процесорі таблицю для розрахунку вартості подорожі відповідно до математичної моделі задачі:

 

3) Внесіть до таблиці дані, потрібні для розв’язання задачі.

4) Побудуйте діаграму, на якій відобразіть вартості поїздки заданим маршрутом автомобілем і потягом.

5) Створіть звіт про результати розв’язання задачі.

6) Зробіть висновки щодо подорожі. Збережіть звіт у файлі Вправа 49.

Задачі для самостійного опрацювання

1. Тетянка звернулася до вас за допомогою. Дівчинка хоче запросити на свій день народження 9 друзів у дитяче кафе. Потрібно: 1) створити запрошення на свято; 2) обрати сценарій свята; 3) створити вітальний відеофайл; 4) скласти меню; 5) обчислити вартість проведення свята.

2. Учитель математики звернувся до вас із проханням розробити програму для знаходження коренів квадратного рівняння ах2 + bx + c = 0. Потрібно: 1) створити програму (рис. 1.); 2) створити електронну таблицю для перевірки правильності роботи програми за зразком (рис. 2); 3) у текстовому редакторі оформити звіт про виконання завдання за планом: постановка задачі; математична модель задачі; блок-схема алгоритму; програмний код; результати тестування програми.

 

3. Ваші однокласники після закінчення школи планують складати ЗНО з історії України. Під час підготовки в учнів виникли проблеми з розпізнаванням історичних пам’яток за зображен-

ням. Потрібно створити довідник у вигляді таблиці, що містить назву об’єкта, його зображення та коротку історичну довідку. Перелік історичних об’єктів:

• Софійський собор у Києві (І пол. ХІ ст.);

• Спасо-Преображенський собор у Чернігові (1036 р.);

• Вірменський собор у Львові (1363-1370);

• Замок Любарта, або Луцький замок (ІІ пол. XIV ст.);

• Хотинська фортеця (ІІ пол. ХІІІ ст. — І пол. XW ст.).

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 49 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:48, Переглядів: 14088